Právě se nacházíte

1. ročník 2017/2018

ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46,

 § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizaci od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly: 

PQ507 A6ACI Y6BZM
0M1RH 0MRRL J8WMU
R8CR4 0014 CDP6J
0002 0008 VRCYO
VAWPO HXLVE 9CIXF
0015 824RV R65Q4
UYSV1 GFHB4 DNDQN
NH2LX O6YKK 1T87I
MUC3K RFG9J 0007
CW3EW 0003 LDFEI
QTLRO 889MS 0011
QXNFX 442C6 C912H
0016 83CP0 DD7TT
0005 4YFO5 0001
0004 NLQ65 WW2ZY
VT1YW 0010 1KASR
E13D1 48ICI L76ZG
PYE70 MZGA0  
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Bolevecké základní školy, nám. Odboje 18,
nebo ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 V Plzni 10.4.2017

 

Kurz "Těšíme se do školy"

Při zápisu do 1. ročníku jste byli informováni o tom, že bude na naší škole probíhat pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče kurz „Těšíme se do školy“.
Kurz začne v pondělí 15. května v 16.00 hodin. ( předpokládaný  konec v 16,45 ) 
Všichni zájemci se dostaví v tento den do školy. Zde se budou moci přihlásit na termíny kurzu – předpokládáme tyto dny - pondělí a čtvrtek.

Kurz se bude konat do 5. června 2017.
Informace o kurzu :

Je určen pro budoucí prvňáčky  se svými rodiči.
Je nutné si uvědomit, co všechno se pro dítě se vstupem do školy změní. Zatímco v MŠ je většina činností založená na tom, co dítě chce - „můžeš, ale nemusíš“, škola znamená spíše - „je nutné, musíš“. Dítě již dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, nutná je tedy jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady, ochota spolupracovat s paní učitelkou, případně s ostatními dětmi.
Důležitým faktorem je samozřejmě vlastní posouzení a vnímání dítěte jejich rodiči.
Společné zvykání na budoucí školní povinnosti.
Náplň: Obsahem cvičení je kompletní procvičování všech důležitých dovedností, které děti potřebují pro úspěšné zvládnutí vstupu do první třídy – procvičování hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, rozvoj slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, matematických představ, orientace v prostoru a další. ˇ

Setkáme se v prostorách Bolevecké základní školy v Plzni, nám.Odboje 18 (lekce budou probíhat v různých částech školy-  podle počtu dětí)

Termíny: 1 krát týdně od 16 do16,45 hodin 

 

Informace pro rodiče - ze schůzky, která proběhla 5.6.2017 

Děti dostanou od školy zdarma:
 • VŠECHNY UČEBNICE 
 • vodové barvy
 • modelínu
 • pastelky voskové
 • tabulku Centropen, fix
 • pastelky
 • tužku (trojboká)
 • gumu
 • barevné papíry
Doporučujeme , aby rodiče zakoupili :
penál, kufřík- přezůvky do třídy (sáček)
 pero, tužky č.2,  náhradní fixy na stírací tabulku, nůžky (kulaté špičky), na modelování a na výtvarnou výchovu igelitovou podložku na lavici, kelímek na vodu (skleničku), hadřík, štětec kulatý (č.6), desky na čísla a písmena, papírové hodiny, kuličkové počitadlo-100 kuliček,
razítko (nemusí mít)
na tělesnou výchovu :
 • látkový sáček 
 • tričko
 • tepláky (kraťasy)
 • sportovní obuv
OBALOVAT SEŠITY NEMUSÍTE, JSOU OMYVATELNÉ.
Doporučujeme vše podepsat.

Organizace začátku školního roku 2017/18 :

4.9.2017
7.50 h  - sraz s třídní učitelkou před školou
8.00 h  - slavnostní zahájení v jídelně (vchod z boku školy)
9.00 h  - třídní aktiv (Všechny děti přejdou do družiny na pohádku.)
Ukončení vyučování 
4.9. pondělí 10.00 h (přibližně)
5.9. úterý 10.00 h
6.9. středa 10.45 h
7.9. čtvrtek 11.45 h
8.9.pátek 11.45 h
11.9. pondělí     dle rozvrhu
Vydávání obědů v tyto dny bude vyvěšeno na dveřích šatny. 

 

 

Aktuality

Malý koncert na Bolevecké základní škole

Malý koncert na Bolevecké základní škole

V pondělí 12. 2. 2018 shlédly děti z 1. stupně BZŠ koncert ve spolupráci s rodiči. Druhou vyučovací hodinu přišla maminka Krzáková s violoncellem a svojí dcerou Soňou, která hraje na housličky. K nim se přidal chla ... Pokračovat

Oznámení ze školní jídelny.

Ve dnech od 14. 2. - 16. 2. 2018 se z důvodu velké nemocnosti kuchařek budou vařit pouze 2 jídla. Děkujeme za pochopení.... Pokračovat

Konverzační soutěže v AJ

Konverzační soutěže v AJ

Začátek 2. pololetí je každoročně spojen s konáním školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Letošní proběhlo 5.2.2018. V tradičních disciplínách- poslechu s porozuměním, splně... Pokračovat

Lego soutěž – 22. a 26.1.2018

Lego soutěž – 22. a 26.1.2018

I letos se děti v družině těšily na oblíbenou „stavební“ soutěž. Ve dvou lednových dnech se sesedly k bednám s kostičkami lego a tvořily to, co umí nejlépe. Někdo rád staví architektonická ... Pokračovat

Výtvarná soutěž – 18.1.2018

Výtvarná soutěž – 18.1.2018

Ve čtvrtek 18.1.2018 se ve 3. oddělení ŠD konala výtvarná soutěž na téma Hrady, zámky a strašidla. K čistým papírům usedlo celkem 22 dětí všech věkových kategorií ze všech oddělení šk... Pokračovat

Už aby byly vánoce – 21.11.2017

Už aby byly vánoce – 21.11.2017

Po roce se k nám vrátilo Divadélko Kašpárek M+M s novou pohádkou. Dva skřítci hledali zvonečkovou vílu, která ale ztratila kouzelný zvoneček. Bez něho nebudou Vánoce. Pátrání zav... Pokračovat

Posezení u stromečku

Posezení u stromečku

Ve středu 20.12.2017 jsme se všichni z družiny sešli u vánočního stromečku v 1. oddělení, abychom si s pianem zazpívali a zahráli koledy. Dětem se předvedl pěvecký kroužek paní Vladi ... Pokračovat

4.A a UNICEF

4.A a UNICEF

4. A pomáhá chudým dětem Pondělí 11. prosince 2017 – Mezinárodní den solidarity s africkými dětmi a ženami a Světový den dětství, naše třída pojala jako dobu konání dobrých s... Pokračovat

Divadelní představení

Krásný předvánoční čas si některé naše třídy zpestřily návštěvou divadelního představení v Divadle J. K. Tyla. Třída 9. B již druhým rokem využívá předplatné tohoto divadla určené pro ž... Pokračovat

CURLING

CURLING

Ve dnech 5.-10.12 2017 proběhla v Kooperativě Areně na Košutce olympijská kvalifikace v curlingu. V rámci této akce si mohly naše děti vyzkoušet tento sport v hale B a potom... Pokračovat

Archiv aktualit