Právě se nacházíte

1. ročník 2017/2018

ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46,

 § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizaci od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly: 

PQ507 A6ACI Y6BZM
0M1RH 0MRRL J8WMU
R8CR4 0014 CDP6J
0002 0008 VRCYO
VAWPO HXLVE 9CIXF
0015 824RV R65Q4
UYSV1 GFHB4 DNDQN
NH2LX O6YKK 1T87I
MUC3K RFG9J 0007
CW3EW 0003 LDFEI
QTLRO 889MS 0011
QXNFX 442C6 C912H
0016 83CP0 DD7TT
0005 4YFO5 0001
0004 NLQ65 WW2ZY
VT1YW 0010 1KASR
E13D1 48ICI L76ZG
PYE70 MZGA0  
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Bolevecké základní školy, nám. Odboje 18,
nebo ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 V Plzni 10.4.2017

 

Kurz "Těšíme se do školy"

Při zápisu do 1. ročníku jste byli informováni o tom, že bude na naší škole probíhat pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče kurz „Těšíme se do školy“.
Kurz začne v pondělí 15. května v 16.00 hodin. ( předpokládaný  konec v 16,45 ) 
Všichni zájemci se dostaví v tento den do školy. Zde se budou moci přihlásit na termíny kurzu – předpokládáme tyto dny - pondělí a čtvrtek.

Kurz se bude konat do 5. června 2017.
Informace o kurzu :

Je určen pro budoucí prvňáčky  se svými rodiči.
Je nutné si uvědomit, co všechno se pro dítě se vstupem do školy změní. Zatímco v MŠ je většina činností založená na tom, co dítě chce - „můžeš, ale nemusíš“, škola znamená spíše - „je nutné, musíš“. Dítě již dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, nutná je tedy jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady, ochota spolupracovat s paní učitelkou, případně s ostatními dětmi.
Důležitým faktorem je samozřejmě vlastní posouzení a vnímání dítěte jejich rodiči.
Společné zvykání na budoucí školní povinnosti.
Náplň: Obsahem cvičení je kompletní procvičování všech důležitých dovedností, které děti potřebují pro úspěšné zvládnutí vstupu do první třídy – procvičování hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, rozvoj slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, matematických představ, orientace v prostoru a další. ˇ

Setkáme se v prostorách Bolevecké základní školy v Plzni, nám.Odboje 18 (lekce budou probíhat v různých částech školy-  podle počtu dětí)

Termíny: 1 krát týdně od 16 do16,45 hodin 

 

Informace pro rodiče - ze schůzky, která proběhla 5.6.2017 

Děti dostanou od školy zdarma:
 • VŠECHNY UČEBNICE 
 • vodové barvy
 • modelínu
 • pastelky voskové
 • tabulku Centropen, fix
 • pastelky
 • tužku (trojboká)
 • gumu
 • barevné papíry
Doporučujeme , aby rodiče zakoupili :
penál, kufřík- přezůvky do třídy (sáček)
 pero, tužky č.2,  náhradní fixy na stírací tabulku, nůžky (kulaté špičky), na modelování a na výtvarnou výchovu igelitovou podložku na lavici, kelímek na vodu (skleničku), hadřík, štětec kulatý (č.6), desky na čísla a písmena, papírové hodiny, kuličkové počitadlo-100 kuliček,
razítko (nemusí mít)
na tělesnou výchovu :
 • látkový sáček 
 • tričko
 • tepláky (kraťasy)
 • sportovní obuv
OBALOVAT SEŠITY NEMUSÍTE, JSOU OMYVATELNÉ.
Doporučujeme vše podepsat.

Organizace začátku školního roku 2017/18 :

4.9.2017
7.50 h  - sraz s třídní učitelkou před školou
8.00 h  - slavnostní zahájení v jídelně (vchod z boku školy)
9.00 h  - třídní aktiv (Všechny děti přejdou do družiny na pohádku.)
Ukončení vyučování 
4.9. pondělí 10.00 h (přibližně)
5.9. úterý 10.00 h
6.9. středa 10.45 h
7.9. čtvrtek 11.45 h
8.9.pátek 11.45 h
11.9. pondělí     dle rozvrhu
Vydávání obědů v tyto dny bude vyvěšeno na dveřích šatny. 

 

 

Aktuality

Fištróni a šikulové – 20. a 23.11.2017

Fištróni a šikulové – 20. a 23.11.2017

V pondělí 20.11. se předvedli fištróni (tedy žáci 3. – 5. třídy) se svými znalostmi ze světa pohádek, ale i z reality. Cvičili svou paměť i důvtip. Žáci, kteří měli nejvíce pod čepicí, dost... Pokračovat

Přípravná třída 2 - Naše upřímná radost

Přípravná třída 2 - Naše upřímná radost

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 nám paní učitelka Vlasta přinesla balíček do třídy. Nejprve jsme hádali, co v něm asi je. Možná nějaká hračka – nápadů bylo hodně, že by lego ... Pokračovat

Posviť si na budoucnost - Festival práce a vzdělání v Plzeňském kraji

Posviť si na budoucnost - Festival práce a vzdělání v Plzeňském kraji

V pátek 10.11. 2017 v zájmu akce ,,Posviť si na budoucnost'' jsme se vydali, jako třída 9.B v čele s panem učitelem Petrem Hajduchem, do DEPA 2015. Nacházeli se zde přednášky a ... Pokračovat

Vystoupení tanečního kroužku „Boleváček“ na „Křesadle 2017“

Vystoupení tanečního kroužku „Boleváček“ na „Křesadle 2017“

Taneční kroužek „Boleváček“ pod vedením Věry Řežábové byl osloven paní Mgr. Pavlínou Brabcovou, ředitelkou dobrovolnické regionální agentury DoRA, aby vystoupil při příležitosti předávání cen „K... Pokračovat

Pyžamová párty-diskotéka – 23.10.2017

Pyžamová párty-diskotéka – 23.10.2017

V pondělí před podzimními prázdninami jsme si s 91 dětmi ve školní družině zadováděli v rytmu tance a her. Tentokrát jsme se převlékli do svých oblíbených pyžam a řádili jsme. Nechyběla oblíbená ma... Pokračovat

Krajské setkání ŠP

Krajské setkání ŠP

Dne 8.11.2017 se členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň zúčastnili Krajského setkání ŠP v území ORP Plzeň a Předsednictva Krajského parlamentu dětí a mládeže Plz... Pokračovat

1. turnaj jubilejního 15. ročníku Plzeňské školní MOLTEN ligy

1. turnaj jubilejního 15. ročníku Plzeňské školní MOLTEN ligy

V naší staronové nafukovací hale jsme odehráli v pátek třináctého, tedy 13.10.2017, první turnaj jubilejního 15. ročníku Plzeňské školní MOLTEN ligy. Samozřejmě nemohly chybět zakládající školy – Masarykova, 3 ... Pokračovat

Kouzelník Reno ve školní družině – 5.10.2017

Kouzelník Reno ve školní družině – 5.10.2017

Ve středu 5.10.2017 přijel svým vystoupením potěšit 95 dětí ze školní družiny kouzelník Reno. Z publika si vybíral šikovné a statečné asistenty a asistentky a diváci žasli nad úžasnými kouze... Pokračovat

Adaptační kurz 6.A

Adaptační kurz 6.A

Ve dnech 11. – 13.9.2017 se uskutečnil jako každý rok adaptační kurz pro 6. ročník. V uplynulých letech žáci trávili adaptační kurz v Ejpovicích, v letošním roce jsme vybrali pobyt v Habru u... Pokračovat

Taneční folklorní kroužek „Boleváček“ na „Boleveckém vinobraní“

Taneční folklorní kroužek „Boleváček“ na „Boleveckém vinobraní“

Děti z tanečního kroužku „Boleváček“, působícího při naší škole, vystoupily v sobotu 23.9.2017 na „Boleveckém vinobraní“. Akce se konala ve Dvoře U Matoušů na Bolevecké návsi. Děti se publiku představily v pásmu lidových ta... Pokračovat

Archiv aktualit