Právě se nacházíte

2010/2011

Složení ve školním roce 2010/2011:

6.A Adam Kůs, Adéla Řeháčková
6.B Matěj Jech, David Touš
7.A Josef Hlaváček
7.B Daniel Čerrnoch
8.A Lucie Škuredová
8.B Matěj Vejvoda
9.A Dominika Caltová, Eva Fričková
9.B Jan Šůcha

                                                     ----    

Schůzka 19.4.2011

Členové Školního parlamentu BZŠ Plzeň se jako každoročně sešli, aby vyhodnotili Velikonoční soutěž.
Hodnotily se výrobky žáků jednotlivých tříd, z každého ročníku byla vybrána a oceněna tři místa.
Součástí soutěže byl také Velikonoční kvíz.
Konkurence byla veliká a pro parlament bylo opravdu nelehkým úkolem vybrat ty nejlepší.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

                                                   ---- 

Schůzka 24.1.2011

Dnešní schůzka proběhla za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Heleny Brunclíkové a ing. arch. Jitky Dlouhé. Slečna architektka si prohlédla návrhy žáků na Zelenou školní zahradu a vytvořila z jejich nápadů dva projekty, které dnes na schůzku přinesla.  Ty si žáci dnes prohlédli, vyjádřili se k nim, doplnili je o své názory a připomínky a dohodli se se sl. Dlouhou na vytvoření definitivního návrhu a projektu. Přibližně v pol. února bude projekt hotový  i s finanční kalkulací a začne se s jeho uskutečňováním.
Z návrhů si děti vybraly ten, kde bylo bludiště z habrových plůtků, štěrkové suché jezírko osázené trávami, sluneční hodiny, zvonička, geostezka a spousta dalších výborných nápadů. Práce na projektech se dětem líbí a baví je. Byly architektkou pochváleny za přístup k projektu a za dobré nápady k jeho realizaci.
Členové parlamentu se pokusili i o návrh totemu, který bude ústřední stavbou v zahradě. Také dali několik návrhů na vzhled laviček. Chtějí vytvořit zahradu blízkou přírodě, kde bude prostředí vhodné k provozování aktivit školní družiny. Navíc zahrada umožní využívat alternativní formy výuky.
Další částí schůzky ŠP bylo zhodnocení práce parlamentu v období 1. pololetí školního roku 2010/2011:      
1.    ŠP pomohl při mikulášské nadílce na 1. stupni BZŠ
2.    ŠP pomohl při vánoční besídce pro mladší spolužáky
3.    ŠP poskytl pomoc při organizačním zajištění Dne otevřených dveří BZŠ Plzeň   
4.    ŠP pomáhal se zajištěním zápisu budoucích prvňáčků
5.    ŠP spolupracuje na uskutečnění projektu „Zelená školní zahrada“ (viz fotogalerie)
Na konci schůzky po zhodnocení práce v 1. pololetí byli členové ŠP odměněni nejen pochvalou, ale také sladkostí. Spousta akcí měla zdárný průběh i jejich zásluhou a za to jim patří poděkování.         

                                    Mgr. Dana Duchková 

 

                                                     ----

Schůzka 6.12.2010

       V pondělí 6.12. se Školní parlament BZŠ Plzeň sešel, aby vyhodnotil a vybral nejlepší návrhy školní zahrady v projektu „Zelená školní zahrada“. Členové parlamentu si vzali na pomoc i další dva spolužáky ze třídy a v počtu 24 žáků se pustili do hodnocení. Z pedagogů s organizací a průběhem pomohli zástupce ředitelky školy p. J. Červený, p. A. Bulková – vyučující Vv, p. V. Rybnerová – vyučující Př, p. D. Duchková – ŠP.

        Návrhy zahrad vytvářeli žáci školy při hodinách výtvarné výchovy. Zakreslovali do plánů své nápady a náměty na vybavení a vytvoření školní zahrady. A nápady se objevovaly opravdu zajímavé – ať už ptačí budky, voliéra, kamera v ptačím krmítku, tak i jezírko, šipky, altánek a záhon s netradičními rostlinami.

        Nejlepší a nejzajímavější návrhy budou předány p. architektce k posouzení a dalšímu zpracování.

                                                    ---- 

Schůzka 29.11.2010

     Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se sešli na další schůzce, aby projednali přípravy pomoci na mikulášskou besídku a také na maškarní rej pro děti z 1. stupně BZŠ Plzeň. Ve čtvrtek 2.12. a ve středu 15.12. zástupci tříd ve školním parlamentu pomohou při zajišťování a organizaci těchto akcí.

     Dále se na schůzce připomněl školní časopis a příspěvky do něj. Článek do časopisu předala 9.B, která napsala o exkurzích konaných v rámci projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“.

Mimo jiné bylo dále projednáváno blížící se hodnocení návrhů zahrad v projektu „Zelená školní zahrada“, které proběhne za týden.

 
                                                    ---- 

Schůzka 8.11.2010

     Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se sešli na schůzce, aby projednali plán činnosti ŠP v tomto školním roce. Kromě činností a povinností z předchozích let se přidají starosti a úkoly nové.


Plán činnosti ŠP na 1. pololetí školního roku 2010/2011:

- pomoc při organizaci a zajišťování mikulášské nadílky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2010
- pomoc při zajišťování a organizaci vánoční besídky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2010
- pomoc při zajišťování a organizaci zápisu budoucích prvňáčků na BZŠ Plzeň – leden 2011
- pomoc při organizačním zajištění a tvorbě školního časopisu – celoročně – spolupráce s p. uč. Hovancovou
- spolupráce na uskutečnění projektu „ Zelená školní zahrada“ – celoročně – vyhodnocení nejlepších návrhů žáků pro školní zahradu naší školy - spolupráce s paní ředitelkou Brunclíkovou, s paní architektkou Dlouhou
- Členové ŠP si domluvili s paní ředitelkou pravidelné schůzky, na kterých budou společně projednávat své požadavky, připomínky a návrhy


- Z pedagogů přítomni: Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy, Mgr. Dana Duchková, ŠP, Mgr. Marie Hovancová

                                                                 Zapsala Mgr. Dana Duchková

                                                   ----

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit