Právě se nacházíte

2012/2013

Složení ve školním roce 2012/2013

6.A Johana HORÁČKOVÁ
6.B Jan FAITENHANZL
7.A Natálie MAJEROVÁ
8.A Adam KŮS
8.B Matěj JECH
9.A Dominik KOVÁŘ
9.B David  VIKTORA

Aktivity Školního parlamentu BZŠ Plzeň – prosinec 2012 + leden 2013

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň 12.12. a 13.12.2012 pomáhali se zajištěním a organizací vánoční besídky pro 1. stupeň BZŠ Plzeň. Besídky se v oba dny opravdu povedly a důkazem toho je spokojenost rodičů i dětí.

7.1.2013 velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Zájemce o prohlídku školy prováděli po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

9.1.2013 parlament provedl vyhodnocení výsledků soutěže o nejlepší a nejhezčí vánoční cukroví. Žákyně 9.A pod vedením p. uč. Hany Rauchové v prosinci pekly v rámci předmětu Domácnost několik druhů vánočního cukroví a parlament jejich výrobky ohodnotil takto:

1. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

2. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

3. místo: Franková Kristýna, Panská Denisa, Faflíková Tereza, Vítovcová Jana.

Členům parlamentu děkujeme za ochotu a pomoc s organizací jednotlivých akcí.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Schůzka 12.11.2012

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se sešli na schůzce, aby projednali plán činnosti ŠP v tomto školním roce. Kromě činností a povinností z předchozích let se přidají starosti a úkoly nové.

 • Přivítání nových členů školního parlamentu
 • Připomenutí činnosti a úspěchů ŠP z předchozích let
 • Akce „El kondor Pade“ ve spolupráci se ZOO Plzeň uzavřena – voliéra pro kondory slavnostně otevřena – žáci BZŠ Plzeň obsadili druhé místo a stali se kmotry jednoho z kondorů.
 • Diskuse a náměty činnosti ŠP v letošním školním roce
 • Prohlídka vybudované první části „Zelené školní zahrady“
 • Projednání návrhu žáků 7.A v zastoupení Natálií Majerovou k vylepšení prostředí ve třídách – konzultováno s paní ředitelkou.

Plán činnosti ŠP na 1. pololetí školního roku 2012/2013:

 • pomoc při organizaci a zajišťování mikulášské nadílky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci vánoční besídky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci zápisu budoucích prvňáčků na BZŠ Plzeň – leden 2013
 • pomoc při organizačním zajištění a tvorbě školního časopisu – celoročně – spolupráce s p. uč. Hovancovou
 • spolupráce na uskutečnění projektu „ Zelená školní zahrada“ – celoročně. První část zahrady je již vybudována – členové ŠP si zahradu prošli a prohlédli. Vyjádřili své názory a návrhy řešení k možnosti vybudovat na zahradě výukovou část s lavicemi a sezením.
 • Členové ŠP si domluvili pravidelné schůzky, na kterých budou společně projednávat své požadavky, připomínky a návrhy.

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit