Právě se nacházíte

2012/2013

Složení ve školním roce 2012/2013

6.A Johana HORÁČKOVÁ
6.B Jan FAITENHANZL
7.A Natálie MAJEROVÁ
8.A Adam KŮS
8.B Matěj JECH
9.A Dominik KOVÁŘ
9.B David  VIKTORA

Aktivity Školního parlamentu BZŠ Plzeň – prosinec 2012 + leden 2013

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň 12.12. a 13.12.2012 pomáhali se zajištěním a organizací vánoční besídky pro 1. stupeň BZŠ Plzeň. Besídky se v oba dny opravdu povedly a důkazem toho je spokojenost rodičů i dětí.

7.1.2013 velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Zájemce o prohlídku školy prováděli po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

9.1.2013 parlament provedl vyhodnocení výsledků soutěže o nejlepší a nejhezčí vánoční cukroví. Žákyně 9.A pod vedením p. uč. Hany Rauchové v prosinci pekly v rámci předmětu Domácnost několik druhů vánočního cukroví a parlament jejich výrobky ohodnotil takto:

1. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

2. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

3. místo: Franková Kristýna, Panská Denisa, Faflíková Tereza, Vítovcová Jana.

Členům parlamentu děkujeme za ochotu a pomoc s organizací jednotlivých akcí.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Schůzka 12.11.2012

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se sešli na schůzce, aby projednali plán činnosti ŠP v tomto školním roce. Kromě činností a povinností z předchozích let se přidají starosti a úkoly nové.

 • Přivítání nových členů školního parlamentu
 • Připomenutí činnosti a úspěchů ŠP z předchozích let
 • Akce „El kondor Pade“ ve spolupráci se ZOO Plzeň uzavřena – voliéra pro kondory slavnostně otevřena – žáci BZŠ Plzeň obsadili druhé místo a stali se kmotry jednoho z kondorů.
 • Diskuse a náměty činnosti ŠP v letošním školním roce
 • Prohlídka vybudované první části „Zelené školní zahrady“
 • Projednání návrhu žáků 7.A v zastoupení Natálií Majerovou k vylepšení prostředí ve třídách – konzultováno s paní ředitelkou.

Plán činnosti ŠP na 1. pololetí školního roku 2012/2013:

 • pomoc při organizaci a zajišťování mikulášské nadílky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci vánoční besídky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci zápisu budoucích prvňáčků na BZŠ Plzeň – leden 2013
 • pomoc při organizačním zajištění a tvorbě školního časopisu – celoročně – spolupráce s p. uč. Hovancovou
 • spolupráce na uskutečnění projektu „ Zelená školní zahrada“ – celoročně. První část zahrady je již vybudována – členové ŠP si zahradu prošli a prohlédli. Vyjádřili své názory a návrhy řešení k možnosti vybudovat na zahradě výukovou část s lavicemi a sezením.
 • Členové ŠP si domluvili pravidelné schůzky, na kterých budou společně projednávat své požadavky, připomínky a návrhy.

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Aktuality

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020... Pokračovat

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020 ... Pokračovat

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE ... Pokračovat

TŘÍDNÍ AKTIVY

TŘÍDNÍ AKTIVY... Pokračovat

Provoz ŠJ od 18.11.2020

INFORMACE PRO RODIČE PŘÍPRAVNÝCH, 1. A 2. TŘÍD OD 18. 11. 2020 Všichni žáci těchto tříd mají obědy od 18. 11. 2020 přihlášené. Žáci, kteří odebírají svačiny je mají též při... Pokračovat

Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji

PLZEŇ: Posviť si na budoucnost - Festival vzdělávání a práce koná se 13.10.2020 pouze v on – line podobě, vystavovatelé a metodiky k dispozici po celý školní rok, pořádá Info Kariéra - KCVJŠ Plzeň, RHK Plzeňského kr... Pokračovat

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU ... Pokračovat

Distanční výuka od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 2.11.2020 do odvolaní budeme pokračovat ve výuce ve stejném režimu jako před podzimními prázdninami. V případě jakýchkoli problémů se zvládnutím uč... Pokračovat

Školní jídelna informuje

1. Z důvodu, že nelze odhadnout vývoj situace, byly všem strávníkům od 2. 11. do 30. 11. 2020 odhlášeny obědy. 2. Všichni strávníci, kteří budou chtít od 2. 11. 2020 oběd, si ho musí samostatně přihlásit. 3. Obědy lze přihlásit n... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V úterý 1.září 2020 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole Plzeň nové žáky prvních tříd. V letošním školním roce jsme otevřeli tři první třídy. V tento významný den děti dopro... Pokračovat

Archiv aktualit