Právě se nacházíte

Noc s Andersenem na naší škole a v 1.B

03.05.2019  |  Ostatní

Noc s Andersenem na naší škole a v 1.B

Rok se s rokem sešel a opět se konala mezinárodní akce Noc s Andersenem, letos již 19.ročník. Naše škola je součástí této akce již počtvrté. Nejdříve nocování vyzkoušela paní učitelka Šmidingrová se svojí třídou, postupně se přidaly paní učitelky Berková, Valinová a letos se nově připojila paní učitelka Černá. Nocležníky podpořily i paní asistentky Janoušková a Kovandová, pan učitel Černý, nesmíme zapomenout ani na paní kuchařky, vstřícnost vedení školy a Obvodní knihovnu Lochotín. Ani přípravné ročníky nezůstaly pozadu. V rámci této akce prožili předškoláci s paní učitelkou Holou a Kotnourovou večer s Andersenem v L-klubu. 

A co se dělo ve třídě 1.B? Od rána probíhal projektový den „Noc s Andersenem“. Nejdříve jsme tvořili ve třídě a navštívili školní knihovnu. Po skončení dopoledního programu někteří odešli do družiny a někteří domů, abychom se před čtvrtou hodinu opět sešli a vyrazili na pohádkové představení do Obvodní knihovny Lochotín do L-klubu. Tam nás čekala pohádka O hloupém Honzovi, soutěže a hudební pořad Šimona a Pepína Zpíváme a tančíme. Po návratu do školy jsme si připravili spaní, snědli večeři a vydali se na noční putování školou. Hledali jsme poklad a živá zvířátka z pohádky o Ferdovi. Před spaním nám paní učitelka četla příběhy o Ferdovi. Po ranní hygieně, rozcvičce a snídani jsme se těšili na rodiče. Domů jsem si odnášeli nejen plno zážitků, dárků, ale mimočítankovou četbu – každý dostal knížku Honzíkova cesta, která byla součástí pokladu. Jistě jste z vyprávění poznali, kdo nás v 1.B celým nocováním provázel…… byl to Ondřej Sekora se svým Ferdou Mravencem. Těšíme se na další ročník nocování s Andersenem.

 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

 holky a kluci z 1.B

Aktuality

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 0. a 1. ročníku 2.9.2019 7.50 h - sraz s třídní učitelkou na nádvoří u hlavního vchdu do školy z Majakovského ulice 8.00 h - slavnostní zahájení v budově školy program dle sdělení pedagogic... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostýmy, n... Pokračovat

Matematické a fyzikální soutěže ve šk. roce 2018/2019

Matematická olympiáda Počet řešitelů domácího koka Počet úspěšných řešitelů Do okresního kola postupují V okresním kole 30. 1. 2019, 3. 4. 2019 5.ročník 4 ... Pokračovat

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

V letošním ročníku 2019 v rukodělné soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, vyhlášené Plzeňským krajem, získal žák naší školy Filip Uhlíř za exponát s názvem „Vojenský transportér“ cenu hejtman... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Říp a Terezín

V úterý 4. června se vybraní zájemci z 2. stupně zúčastnili celodenní dějepisné exkurze. V doprovodu zkušeného průvodce a svých vyučujících dějepisu navštívili dvě místa, která se... Pokračovat

4. B na dopravním hřišti

4. B na dopravním hřišti

V pátek 7. června navštívili žáci 4. B dopravní hřiště na 1. základní škole. Nejprve si společně připomněli zásady bezpečné jízdy v běžném provozu a pravidla chůze po chodníku. Následně si z... Pokračovat

„DEUTSCHKÖNIG / -IN 2019“

Začátkem června 2019 žáci třídy 9.A prověřili své jazykové schopnosti v soutěži, která se skládala z několika částí a na jejímž konci byl vyhlášen“ Deutschkönig 2019“ Bolevecké základní ško... Pokračovat

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Slunné dny v závěru školního roku jsme věnovali přípravě poslední celodružinové akce – Stopovačky s pokladem. Děti hledaly po cestě šipky, vzkazy a plnily úkoly. Stanovišť... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostý... Pokračovat

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Přelom května a června se nesl ve znamení již tradičních hrátek s historií, tentokrát s podtitulem „Pohádkový desetiboj“. Šesté oddělení připravilo deset různě náročných úkolů pro mal... Pokračovat

Archiv aktualit