Právě se nacházíte

Vánoční besídka v Bolevecké základní škole

18.12.2019  |  Ostatní

Vánoční besídka v Bolevecké základní škole

V pondělí 17. 12. 2018 ožil sál RESPIRIA BZŠ  návštěvou rodičů nejmladších žáků 1. stupně.  Již v 15 hodin začalo vystoupení žáků 2. A. Ti si nacvičili s paní učitelkou mnoho pěkných písní, zarecitovali básničky se zimní tématikou a nechyběly ani koledy s doprovodem flétny. Hned poté následovala pohádka O KOBLÍŽKOVI v podání žáků 2. B. Dívky z této třídy si pohádku nacvičily úplně samy.  Příjemným zpestřením bylo vystoupení známého kroužku lidových tanců Boleváček pod vedením paní Věry Řežábové.  Po Boleváčku přišla na podium celá třída 2. B s recitací vánočních a zimních básní.

To však ještě nebylo všechno.  Svůj program si připravily i děti z obou přípravných tříd. 0. A hezky přivítala rodiče, zazpívala písničku o zimě, zahrála nám pohádku ve verších, zatancovala a rozloučila se koledou Vánoce, Vánoce … Mezitím už byly přichystané děti z 0. B. Na podium vyběhli malí čertíci s říkadly od Josefa Lady, čertovsky a pekelně nám zatancoval i a nezapomněli zazpívat koledu Už se zase těšíme na Ježíška.  A to už netrpělivě vyčkávali se svým programem žáci 1.A. Konečně je moderátoři , chlapci ze 6. B, vyzvali na podium.

Besídka byla téměř u konce, ale žáci 6. B ještě celý sál rozezpívali koledami za doprovodu akordeonu a kláves, a tak se z RESPIRIA linuly ryze vánoční tóny.  A to už byl úplný konec.  Rodiče odcházeli spokojeně se svými dětmi domů. Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019. 

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ

Aktuality

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Jaro a období Velikonoc nabízí pestrou škálu zájmových činností, které se dají ve školní družině uskutečnit. Letos je ale vše jinak. Kvůli rozhodnutí vlády o uzavření škol jsme se rozhodli, že záj... Pokračovat

Archiv aktualit