Právě se nacházíte

Adaptační den v 1.B – veverkách

24.09.2018  |  Škola

Adaptační den v 1.B – veverkách

Od prvního školního dne se adaptujeme na nové školní prostředí. Seznamujeme se s prostředím školy, se spolužáky, se zaměstnanci školy i s naší třídní učitelkou Mgr. Danuší Šmidingrovou. Vytvořili jsme si pravidla třídy a paní učitelka nám vybrala maskota veverku Čiperku, která nás bude navštěvovat doma a pomáhat s učením. Netrpělivě jsme očekávali ale pátek 14.9.2018, kdy proběhl adaptační den plný neobyčejných zážitků. Nejdříve k nám zavítala výchovná poradkyně Mgr. Jana Khaurová, která si s námi hezky povídala a my ji za odměnu řekli básničku. Druhou vyučovací hodinu nás navštívila Městská policie Plzeň s programem Pes a pravidla, na který zavítali i kamarádi z přípravného ročníku s paní učitelkou Mgr. Marií Kotnourovou. Po svačince jsme se vydali na školní hřiště, kde nám policisté předvedli poslušnost služebních psů. Po ukázce služebních psů jsme se přemístili do haly, kde bylo od kamarádů z deváté třídy, ve spolupráci s panem učitelem Mgr. Martinem Kufnerem a metodikem prevence Mgr. Tomášem Černým, připraveno cvičiště psů a my si hráli na pejsky. Také nás v hale navštívila paní ředitelka Mgr. Helena Brunclíková a paní zástupkyně 1.stupně Mgr. Pavlína Brabcová. Po splnění všech úkolů jsme se vydali na oběd a odpočinek do školní družiny za naší paní vychovatelkou Zdenkou Šiřinovou. Opět jsme se proměnili ve veverky a pěšky vyrazili s třídní učitelkou, s paní asistentkou Marcelou Janouškovou i s paní vychovatelkou do Arboreta Sofronka, protože v lese jsou veverky jako doma. Tam už čekala paní Lucie Kaňáková, která nás zavedla na krmení daňků. Pan Ing. Jan Kaňák, Ph.D. nám mezitím připravil ohniště. Netrpělivě jsme vyhlíželi rodiče, protože jsme se chtěli pochlubit besídkou. Rodičům jsme udělali radost, jaké jsme šikovné veverky. Byli překvapeni, kolik toho už umíme. Adaptační den jsme zakončili opékáním buřtů. Domů jsme odcházeli unaveni, ale šťastni. A než zazvoní zvonec, tak bychom chtěli všem, kteří se o nás v tento dobrodružný den starali, moc poděkovat.

holky a kluci z 1.B

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Aktuality

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Ve čtvrtek 4.10.2018 jsme se s 32 dětmi školní družiny zúčastnili akce na dopravním hřišti, kterou pořádalo SVČ Radovánek ve spolupráci s ÚMO1, Besip a MP Plzeň. Děti plnily úkoly s dopravní ... Pokračovat

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Po roce nás opět přijel překvapit oblíbený kouzelník Reno se svými triky. Děti ze školní družiny mu ochotně asistovaly. Kouzelník do svého vystoupení zapojil dokonce i paní ... Pokračovat

Nominace kroužku Boleváček

Úspěchem dětí kroužku Boleváček při Bolevecké ZŠ Plzeň je nominace na uměleckou cenu hejtmana Plzeňského kraje Perla Plzeňského kraje. Všem dětem kroužku děkujeme za reprezentaci naší školy.... Pokračovat

Adaptační den v 1.B – veverkách

Adaptační den v 1.B – veverkách

Od prvního školního dne se adaptujeme na nové školní prostředí. Seznamujeme se s prostředím školy, se spolužáky, se zaměstnanci školy i s naší třídní učitelkou Mgr. Danuší Šmidingrovou. Vytvořili jsme si ... Pokračovat

Adaptační kurz 6. ročníků

Adaptační kurz 6. ročníků

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se uskutečnil adaptační kurz pro 6. ročníky. Kurz se konal v kempu Habr u Volduch u Rokycan. Zúčastnilo se celkem 36 žáků 6. A a 6. B pod dohledem 4 vyučujících. Program naplni... Pokračovat

Centrum robotiky pořádá kroužky pro děti od 6 do 18 let.

Centrum robotiky je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Již 5 let nabízí kroužky pro děti všeho věku. Konají se v odpoledních hodinách na adrese ... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V pondělí 3.září 2018 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole nové žáky prvních tříd. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče, mladší sourozenci, babičky a dědečkové. Všichn ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2018/2019 na Bolevecké ZŠ Plzeň

1. ročník 3.9.2018 7.45 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení 9.00 h - třídní aktiv 1. a 0. ročník Ukončení vyučování 1. a 0. ročníku 3.9. pondělí 10.00 h (přibližně)... Pokračovat

Školní výlet tříd 4.B a 9.B

18.6.2018 se žáci obou tříd sešli před Boleveckou ZŠ v 7,30 hod. , kde na ně již čekal autobus s panem průvodcem ing. Sochorem. Vydali jsme se směr - Praha. Ve vlastivědě a v dějepise jsme se učili... Pokračovat

Vědomostní soutěž Eurorebus

Vědomostní soutěž Eurorebus je určena žákům základních škol i středoškolským studentům. Letošního 23. ročníku se zúčastnili žáci 5. B, 7. A a 9. B. Na základě dostateč... Pokračovat

Archiv aktualit