Právě se nacházíte

Adaptační kurz pro 6. třídy

18.08.2021  |  Škola

Adaptační kurz

 

Vážení rodiče, každý rok pořádáme pro nově vytvořené kolektivy 6. tříd adaptační kurz. Bude tomu i na podzim roku 2021 v termínu od 08.09. 2021 (středa) do 10.09.2021 (pátek).

Kurz proběhne v areálu naší školy a v blízkém okolí. V rámci adaptačního kurzu budou použity pro děti finanční prostředky z dotace OŠMT MMP. Začátek kurzu je ve středu 08.09.2021 ve 13.30 po dopolední výuce a po obědě ve školní jídelně. Ve středu máme program do 19.00. Ve čtvrtek máme program od 7.45, kdy se sejdeme ve škole opět do 19.00. V pátek se opět sejdeme v 7.45 a kurz bude ukončen po obědě ve 13.30. Veškeré informace obdržíte na první třídní schůzce 2. září 2021.

 

Cílem kurzu je vzájemné poznání a seznámení se s ostatními dětmi, otestování jejich sociálních schopností a dovedností, seznámení s jejich novým třídním učitelem, metodikem primární prevence, případně dalšími pedagogickými pracovníky účastnící se kurzu a pro nové žáky i seznámení s prostorami školy.

 

Vedoucí adaptačního kurzu a Školní metodik prevence Mgr. Tomáš Černý

 

CernyTo@bzs.plzen-edu.cz

Aktuality

Pozorování vzducholodi

Pozorování vzducholodi

V pátek 17. 9. 2021 třídy 2.B, 3.A a 4.B vyrazily před naši školu v rámci prvouky pozorovat vzducholoď. Jednalo se o vzducholoď Zeppelin, která je delší než největší osobní Airbus, ale na ... Pokračovat

Adaptační kurz prvních tříd

Adaptační kurz prvních tříd

Dne 14. a 15. září proběhl adaptační kurz prvňáčků. V úterý a ve středu odpoledne prvňáci navštívili Arboretum Sofronky. Děti na vlastní oči viděly, jak pracují a žijí včely, nakrmily daňky čerstvými jablíčky a spolu s rodiči upekly u ohýnku bu... Pokračovat

První školní den v přípravné třídě

První školní den v přípravné třídě

Ve středu 1. 9. jsme se my, děti přípravné třídy, netrpělivě seskupovaly i s rodiči na nádvoří školy. Jakmile paní učitelka Vlasta ukázala ceduli s nápisem „Přípravná třída“, někteří z nás rychle přiběhli a začali se s nov... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.9.2021

1.9.2021 - ranní školní družina nebude v provozu - odpolední družina plynule navazuje na konec vyučování, provoz do 16:00 hodin - žáci přihlášení do ŠD (2. – 5. ročník) nahlásí třídní učitelce, kdo tento den půjde po vyučování domů nebo půjde do ŠD – nejlépe pí... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

Hygienické zásady • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků) • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) • před prvním pří ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1.9.2021 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19. 8,00 h - třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy pře... Pokračovat

Adaptační kurz pro 6. třídy

Adaptační kurz pro 6. třídy... Pokračovat

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách... Pokračovat

Stopovačka – 23.6.2021

Stopovačka – 23.6.2021

V posledních dnech školního roku se naše školní družina rozhodla uspořádat tradiční stopovačku. Děti ze sedmi oddělení musely v deseti úkolech uplatnit svou obratnost, rychlost, postřeh i znalosti, ... Pokračovat

Družinový pětiboj – 9.6.2021

Družinový pětiboj – 9.6.2021

V červnu začala ve družině další ze soutěží – pětiboj. Žáci měli týden na to, aby splnili pět sportovních disciplín. Mezi ně patřily skok do dálky z místa, leh-sedy, skok přes švihadlo, slalom s p... Pokračovat

Archiv aktualit