Právě se nacházíte

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

27.08.2020  |  Škola

 

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020

Hygienická opatření vzhledem ke COVID-19

 • škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle „Manuálu“ MŠMT
 • v případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID-19 postupuje škola podle pokynů KHS
 • od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • nejsou stanovena žádná speciální pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy
 • žáci jsou z domova vybaveni dle uvážení rodičů ochranou úst a nosu a dalšími dezinfekčními potřebami (ubrousky, dezinfekční gely apod.)

Povinnost používat ve škole ochranu úst a nosu byla zrušena, bude zavedena v souladu s označením na tzv. semaforu pro jednotlivé regiony.

 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci
 • žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy
 • doprovod žáků nevstupuje do budovy školy – výjimka viz vstup zákonných zástupců (doprovodu) prvňáčků do budovy školy

Vstup zákonných zástupců (doprovodu) prvňáčků a dětí z přípravné třídy do budovy školy

 • dne 1.9.2020 bude doprovázejícím osobám umožněn vstup do budovy školy, dovolujeme si požádat o účast maximálně dvou zástupců rodiny, doprovázející osoby jsou povinny po vstupu do budovy provést dezinfekci rukou
 • ve dnech 2. – 4. 9.2020 bude umožněn doprovázející osobě vstup pouze do prostoru šaten, v tyto dny jsou doprovázející osoby povinny používat ochranu úst a nosu, po vstupu do budovy provést dezinfekci rukou
 • z důvodu zajištění bezpečnosti žáků žádáme doprovázející osoby, aby od 7.9.2020 nevstupovaly do budovy školy.

 ČASOVÝ HARMONOGRAM ORGNIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU UVEŘEJNĚNÝ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY ZE DNE 23.7.2020 ZŮSTÁVÁ I NADÁLE V PLATNOSTI.

 

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit