Právě se nacházíte

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

12.01.2021  |  Škola

Vážení rodiče, žáci,

informujeme o způsobu hodnocení  za 1. pololetí školního roku 2020 - 2021 a předání výpisu vysvědčení.

1. Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí se řídí Doporučením pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo MŠMT dne 4. 1. 2021,  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění a Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků.

2. Hodnocení za 1. pololetí bude provedeno klasifikací, tzn. známkami.

3. Při klasifikaci bude přihlíženo zejména  k:

  • klasifikaci během prezenční výuky a distanční výuky, popřípadě při individuálních konzultacích
  • účasti a aktivitě na distanční výuce
  • plnění úkolů při distanční výuce 
  • plnění doplňkových úkolů, referátů
  • žákovským porfoliím

4. Celkové hodnocení za 1. pololetí školní roku bude zpřístupněno k 28. 1. 2021 v ŠOL - Hodnocení - Výpis Hodnocení- Výpis hodnocení žáka/Hodnocení.

5. Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude žákům 3. až 9. tříd  předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce

6. Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou na prezenční výuce, obdrží výpis vysvědčení dne 28. 1. 2021 - 4. vyučovací hodinu. 

7. V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u žáka, postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona, tzn. stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

Aktuality

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021... Pokračovat

Prodloužení termínu zápisů

POZOR! TERMÍN REGISTRACE K ZÁPISŮM DO 1.ROČNÍKU PRODLOUŽEN DO 1.4.2021 DO 12 HODIN.... Pokračovat

INFORMACE ŠJ PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÝCH A 1. TŘÍD

INFORMACE ŠJ PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÝCH A 1. TŘÍD... Pokračovat

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021... Pokračovat

Archiv aktualit