Právě se nacházíte

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

12.01.2021  |  Škola

Vážení rodiče, žáci,

informujeme o způsobu hodnocení  za 1. pololetí školního roku 2020 - 2021 a předání výpisu vysvědčení.

1. Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí se řídí Doporučením pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo MŠMT dne 4. 1. 2021,  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění a Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků.

2. Hodnocení za 1. pololetí bude provedeno klasifikací, tzn. známkami.

3. Při klasifikaci bude přihlíženo zejména  k:

  • klasifikaci během prezenční výuky a distanční výuky, popřípadě při individuálních konzultacích
  • účasti a aktivitě na distanční výuce
  • plnění úkolů při distanční výuce 
  • plnění doplňkových úkolů, referátů
  • žákovským porfoliím

4. Celkové hodnocení za 1. pololetí školní roku bude zpřístupněno k 28. 1. 2021 v ŠOL - Hodnocení - Výpis Hodnocení- Výpis hodnocení žáka/Hodnocení.

5. Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude žákům 3. až 9. tříd  předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce

6. Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou na prezenční výuce, obdrží výpis vysvědčení dne 28. 1. 2021 - 4. vyučovací hodinu. 

7. V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u žáka, postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona, tzn. stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

Aktuality

Informace k provozu školy od 25.1.2021

Informace k provozu školy od 25.1.2021... Pokračovat

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021 ... Pokračovat

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny... Pokračovat

Provoz ŠJ od 4.1.2021

Provoz ŠJ od 4.1.2021... Pokračovat

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)... Pokračovat

Upozornění na výskyt covid-19

Upozornění na výskyt covid-19... Pokračovat

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny... Pokračovat

Ukončení výuky dne 18.12.2020

Ukončení výuky dne 18.12.2020... Pokračovat

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020... Pokračovat

Archiv aktualit