Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Aktuality
  • Škola
  • Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

04.05.2020  |  Škola

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2020

  • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 7. 5. 2020
  • jedná se o osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky, žáci nechodí každý den (organizaci stanovuje ředitel školy)
  • metodici základních škol se většinově shodli na následujícím režimu -  2 – 3x týdně/ 2 + 2 h
  • časové rozpětí je zcela v kompetenci ředitele školy 
  • maximální počet žáků ve skupině je 15, vždy pouze 1 žák v lavici, složení skupin neměnné, připouští se střídání vyučujících u 1 skupiny žáků
  • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

podrobné informace ohledně organizačního zajištění hodin přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky obdržíte od vyučujících těchto předmětů nejpozději v úterý 5.5.2020. 

Výuka začíná pro žáky 9.A v pondělí 11.5.2020, pro žáky 9.B v úterý 12.5.2020.

Věnujte pozornost pokynům pedagogických pracovníků k dodržování  hygienických opatření.

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit