Právě se nacházíte

Oslovení rodičů žáků ZŠ

04.05.2020  |  Škola

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání.

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a avizuje otevření základních škol k 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků a k 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně. Bude se ovšem jednat o mimořádný režim, kdy vláda umožňuje osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky a osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pro obě tyto skupiny žáků stanovuje jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin maximálně po 15 dětech ve skupině.  Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. V základních školách pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě umožníme v tomto mimořádném režimu pobyt žáků ve škole, i když nepůjde o klasické vzdělávání. Rádi bychom ale snížili s ohledem na výše uvedené rizikové skupiny osob počet dětí v jednotlivých třídách, proto Vás naléhavě žádáme o zvážení nutnosti využít opětovné otevření ZŠ. 

Bylo by pro nás pomocí, pokud byste si ještě ponechali děti v domácí péči a režimu vzdáleného vzdělávání zbývajících pět týdnů. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vaše děti základní škola fungovat až do konce června. Kdo z Vás ale může vyhovět a dítě si ponechá v domácí péči, bude mu na základě rozhodnutí města odpuštěna platba za družinu po celou tuto dobu.

Zaměstnanci škol, kteří doposud byli se svými dětmi v režimu OČR jsou pro chod školy důležití, proto se na ně výzva vůči rodičům neuplatní, aby mohli pomoci se zajištěním fungování škol, kde jsou zaměstnáni.  

Děkuji Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení žákovských kolektivů v ZŠ.

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit