Právě se nacházíte

Oslovení rodičů žáků ZŠ

04.05.2020  |  Škola

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání.

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a avizuje otevření základních škol k 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků a k 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně. Bude se ovšem jednat o mimořádný režim, kdy vláda umožňuje osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky a osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pro obě tyto skupiny žáků stanovuje jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin maximálně po 15 dětech ve skupině.  Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. V základních školách pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě umožníme v tomto mimořádném režimu pobyt žáků ve škole, i když nepůjde o klasické vzdělávání. Rádi bychom ale snížili s ohledem na výše uvedené rizikové skupiny osob počet dětí v jednotlivých třídách, proto Vás naléhavě žádáme o zvážení nutnosti využít opětovné otevření ZŠ. 

Bylo by pro nás pomocí, pokud byste si ještě ponechali děti v domácí péči a režimu vzdáleného vzdělávání zbývajících pět týdnů. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vaše děti základní škola fungovat až do konce června. Kdo z Vás ale může vyhovět a dítě si ponechá v domácí péči, bude mu na základě rozhodnutí města odpuštěna platba za družinu po celou tuto dobu.

Zaměstnanci škol, kteří doposud byli se svými dětmi v režimu OČR jsou pro chod školy důležití, proto se na ně výzva vůči rodičům neuplatní, aby mohli pomoci se zajištěním fungování škol, kde jsou zaměstnáni.  

Děkuji Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení žákovských kolektivů v ZŠ.

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit