Právě se nacházíte

Podrobné informace o testování

02.01.2022  |  Škola

Testování

 • v období od 3. 1. 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; nebude-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 • od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků každé pondělí, nebude-li prvním vyučovacím dnem týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené testování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud - viz níže

Výjimky z testování žáků

 • žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT – PCR test vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo kteří absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • nárok na výjimku z testování je nutno doložit písemným potvrzením vydaným příslušným zdravotnickým zařízením nebo odběrovým místem, které žák odevzdá před testování třídnímu učiteli nebo potvrzením v aplikaci Tečka

Odmítnutí testování žáků

 • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR
 • podmínky – ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odtupem od ostatních osob, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních zajistit odstup 2 m, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně

Odmítnutí testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu Boleveké základní školy
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

>>> INFORMAČNÍ LETÁK PRO RODIČE <<<

Aktuality

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnily hned několika soutěží mimo školu a byly velmi úspěšné. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Virtuální realita na ZŠ

Virtuální realita na ZŠ

Na školu jsme dostali virtuální brýle. Je to velmi zajímavá pomůcka pro zpestření výuky. V aplikaci máme k dispozici chemické pokusy. Jejich velkou př... Pokračovat

Hurá prázdniny – 17.6.2022

Hurá prázdniny – 17.6.2022

V pátek 17.6. se v respiriu školy uskutečnila závěrečná vystoupení kroužku Street dance a dalších oddělení školní družiny. Tanečníci secvičili tanec na jihoafrickou skladbu Jer... Pokračovat

Naši žáci u ombudsmana ČR

Naši žáci u ombudsmana ČR

V květnu 2022 vyhlásila Kancelář ombudsmana ČR soutěž „Jak pomáhá ombudsman dětem?“ Žáci 8.B a 9.A se rozhodli, že se této soutěže zúčastní. Během hodin českého jazyka se ... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

27.5.2022 se vybraní žáci 7.B, 8.B+C a 9.A+B vydali autobusem, který zajistila CK Sochor, směr Kutná Hora. Cesta proběhla s malým problémem – prasklá hadička u autobusu, po... Pokračovat

Archiv aktualit