Právě se nacházíte

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8.6.2020

01.06.2020  |  Škola

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY:

1. Od 8. 6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole za účelem individuálních konzultací, v dalších termínech pak za účely uvedenými v bodě 2a), 2b), 2d).

2. Přítomnost bude umožněna zejména za účelem:

a) vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole

b) odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb

c) individuální konzultace s vyučujícími k objasnění učiva a zadání samostatných úkolů (pouze po předchozí domluvě)

d) vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

3. Aktivity budou organizovány pro každou skupinu ve dvou termínech:

a) první termín – pro odevzdání učebnic, vyzvednutí osobních věcí atd.

b) druhý termín – převzetí vysvědčení 

Termíny a časy jednotlivých setkání budou sděleny žákům a jejich zákonným zástupcům po obdržení přihlášek žáků.

Individuální konzultace budou domluveny s vyučujícím a budou probíhat v termínu a prostorách školy dle sdělení vedení školy.

4. Aktivity budou organizovány v maximálně 15ti členných skupinách složených z žáků stejné třídy.

5. Přihlášku k přítomnosti žáka je nutné odevzdat nejpozději do 4.6.2020 do 10.00 hodin.

6. Přihlášku lze podat e-mailem (naskenované) na adresu třídního učitele nebo osobním odevzdáním ve vrátnici (zde je také možné si formulář přihlášení a formulář čestného prohlášení vyzvednout).

7. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsané jej odevzdat v den nástupu žáka do školy.

8. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, dle pokynů pedagoga používat roušku.

9. Stravování nebude pro žáky zajištěno. 

Přihláška pro žáky 2. stupně ke stažení >>> ZDE <<<

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění ke stažení >>> ZDE <<<

Hygienické opatření ke stažení >>> ZDE <<<

 

Aktuality

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021 ... Pokračovat

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny... Pokračovat

Provoz ŠJ od 4.1.2021

Provoz ŠJ od 4.1.2021... Pokračovat

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)... Pokračovat

Upozornění na výskyt covid-19

Upozornění na výskyt covid-19... Pokračovat

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny... Pokračovat

Ukončení výuky dne 18.12.2020

Ukončení výuky dne 18.12.2020... Pokračovat

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020... Pokračovat

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020 ... Pokračovat

Archiv aktualit