Právě se nacházíte

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8.6.2020

01.06.2020  |  Škola

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY:

1. Od 8. 6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole za účelem individuálních konzultací, v dalších termínech pak za účely uvedenými v bodě 2a), 2b), 2d).

2. Přítomnost bude umožněna zejména za účelem:

a) vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole

b) odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb

c) individuální konzultace s vyučujícími k objasnění učiva a zadání samostatných úkolů (pouze po předchozí domluvě)

d) vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

3. Aktivity budou organizovány pro každou skupinu ve dvou termínech:

a) první termín – pro odevzdání učebnic, vyzvednutí osobních věcí atd.

b) druhý termín – převzetí vysvědčení 

Termíny a časy jednotlivých setkání budou sděleny žákům a jejich zákonným zástupcům po obdržení přihlášek žáků.

Individuální konzultace budou domluveny s vyučujícím a budou probíhat v termínu a prostorách školy dle sdělení vedení školy.

4. Aktivity budou organizovány v maximálně 15ti členných skupinách složených z žáků stejné třídy.

5. Přihlášku k přítomnosti žáka je nutné odevzdat nejpozději do 4.6.2020 do 10.00 hodin.

6. Přihlášku lze podat e-mailem (naskenované) na adresu třídního učitele nebo osobním odevzdáním ve vrátnici (zde je také možné si formulář přihlášení a formulář čestného prohlášení vyzvednout).

7. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsané jej odevzdat v den nástupu žáka do školy.

8. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, dle pokynů pedagoga používat roušku.

9. Stravování nebude pro žáky zajištěno. 

Přihláška pro žáky 2. stupně ke stažení >>> ZDE <<<

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění ke stažení >>> ZDE <<<

Hygienické opatření ke stažení >>> ZDE <<<

 

Aktuality

Zápis žáků do ŠD na školní rok 2020/21

Vážení rodiče, všichni přihlášení účastníci ŠD v letošním školním roce 2019/20 (kromě žáků 5. třídy) budou automaticky přihlášeni do ŠD i na příští školní rok. Žáky budoucích ... Pokračovat

Celodružinová online hra – květen 2020

Celodružinová online hra – květen 2020

Pokračujeme v naší online hře až do konce školního roku. Tři úkoly již jsou splněné, další tři jsme plnili v květnu a v červnu. Čtvrtým úkolem byla osmisměrka. Děti se v tajence dozvěděly, že s... Pokračovat

ČASOVÝ ROZPIS SETKÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 2.STUPNĚ

TERMÍNY ROZVRH SETKÁNÍ ŽÁKŮ PONDĚLÍ 22.6.2020 6.A + 6.C 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 6.B 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h ÚTERÝ 23.6.2020 7.B 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 7.A 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h STŘEDA 24.6.2020 8.A 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h ... Pokračovat

ČASOVÝ ROZPIS SETKÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 2.STUPNĚ

TERMÍNY ROZVRH SETKÁNÍ ŽÁKŮ PONDĚLÍ 22.6.2020 6.A + 6.C 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 6.B 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h ÚTERÝ 23.6.2020 7.B 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 7.A 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h STŘEDA 24.6.2020 8.A 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h ... Pokračovat

Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD

Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT a usnesení Rady města Plzně se promíjí úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině za období: • Od 11.3.2020 do 24.5.2020 pro úč... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8.6.2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY: 1. Od 8. 6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole za účelem individuálních konzultací, v dalších termínech pak za účely uvedenými v bodě 2a), 2b), 2d). 2. Přítomnost bu... Pokračovat

Ukončení školního roku 2019 / 2020

Vážení rodiče, školní rok 2019/2020 bude v naší škole ukončen v pátek 26.6.2020. Na dny 29.6. a 30.6. 2020 uděluji řediteské volno z technických důvodů. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Archiv aktualit