Právě se nacházíte

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

24.11.2020  |  Škola

V návaznosti na rozhodnutí MŠMT dochází od 30.11. ke změnám v provozu školy.

Od 30.11. se obnovuje povinná prezenční výuka (osobní přítomnost žáka ve škole) pro celý 1. stupeň a 9. ročník.

Od 30.11. se zahajuje rotační způsob výuky (distanční /prezenční) pro 6.,7., 8. ročník.

Týden

Prezenční výuka

Distanční výuka

Lichý    30.11. – 4.12.

6.A, 6.B, 8.A, 8.B.

7.A, 7.B, 7.C.

Sudý      7.12.-11.12.

7.A, 7.B, 7.C.

6.A, 6.B, 8.A, 8.B.

Lichý    14.12. – 18.12.

6.A, 6.B, 8.A, 8.B.

7.A, 7.B, 7.C.

Sudý     21.12.– 22.12.

7.A, 7.B, 7.C.

6.A, 6.B, 8.A, 8.B.

 

·         Na provoz škol se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Se všemi uvedenými materiály byli pedagogičtí pracovníci seznámeni.

·         Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

·         Doporučujeme dětem dávat do třídy teplejší oblečení (mikinu, svetr apod.)

·        Upozorňujeme rodiče, že žáci musí mít nasazené roušky po CELOU dobu pobytu ve škole (i při výuce i při pobytu v ŠD), s výjimkou konzumace jídla.

·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky

·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)

Stravování:

·         Od 30.11. mají všichni žáci obědy přihlášené (včetně přihlášených svačinek)

·         Pro žáky s distanční výukou bude výdej obědů do jídlonosičů vchodem pro cizí strávníky - od 12:30 do 13:00 h. Žák se nesmí zdržovat v areálu školy.

·         Pokud žák s distanční výukou nemá zájem o školní stravování, je nutné si oběd telefonicky odhlásit (377 524 055).

Školní družina:

·         Pro přihlášené žáky 0.-5. ročníku

·         V provozu od 6,00 hodin do 16,00 hodin

·         Pokud děti budou přicházet/odcházet jinak, než bylo nahlášeno, je nutné nosit lístečky

·         Kroužky školní družiny se do odvolání nekonají

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY BUDOU ROZESLÁNY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍDNÍCH UČITELŮ.

Aktuality

Informace k provozu školy od 25.1.2021

Informace k provozu školy od 25.1.2021... Pokračovat

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021 ... Pokračovat

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny... Pokračovat

Provoz ŠJ od 4.1.2021

Provoz ŠJ od 4.1.2021... Pokračovat

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)

Informace k provozu školy od 4.1.2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020)... Pokračovat

Upozornění na výskyt covid-19

Upozornění na výskyt covid-19... Pokračovat

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny... Pokračovat

Ukončení výuky dne 18.12.2020

Ukončení výuky dne 18.12.2020... Pokračovat

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020... Pokračovat

Archiv aktualit