Právě se nacházíte

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

07.06.2021  |  Školní družina

Přihlášky do školní družiny jsou k dispozici ve vrátnici školy. Vyzvedněte si prosím jeden výtisk na jedno dítě.

Pokyny k vyplnění:

 • vypište pouze horní část přihlášky (jméno, adresa, kontakty apod.)
 • odchody dítěte ze ŠD vypíšeme společně v září na schůzce rodičů dětí ŠD po slavnostním zahájení školního roku
 • na spodní straně listu vyplňte datum (den vypsání přihlášky) a podepište se

Vyplněnou přihlášku přineste do školy k ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ve dnech:

 • úterý 15.6.2021 od 15.30 do 17.00 hodin
 • středa 16.6.2021 od 15.30 do 18.00 hodin

Na zápisu budou osobně přítomny paní vychovatelky, které vám zodpoví všechny dotazy týkající se ŠD.

ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ DLE ŠVP + KROUŽKY:

 • provoz ranní družiny 6.00 – 8.00 hodin, při děleném vyučování do 9.00 hodin
 • odpolední družina plynule navazuje na konec vyučování: odchody ze školní družiny dle provozního řádu – ve 13.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin
 • od pondělí do čtvrtka se ve ŠD konají vždy od 15.00 do 16.30 hodin kroužky, které jsou pro účastníky ŠD zdarma v rámci činnosti
 • KROUŽKY:
  • pondělí výtvarný kroužek 
   sportovní hry (0.-1. třídy)
  • úterý šikovné ruce 
   sportovní hry (2.-5. třídy)
  • středa cvičení s jógou
   kroužek robotiky a výpočetní techniky (3.-5. třídy)
  • čtvrtek divadelní kroužek
   street dance
  • od 1.2.2022 anglické odpoledne (1.třídy)
  Přihlášky na kroužky obdrží všichni žáci v září.

Úplata za školní družinu je 750 Kč za pololetí. Pokyny k platbě obdrží žáci začátkem září prostřednictvím notýsků.

Aktuality

Pozorování vzducholodi

Pozorování vzducholodi

V pátek 17. 9. 2021 třídy 2.B, 3.A a 4.B vyrazily před naši školu v rámci prvouky pozorovat vzducholoď. Jednalo se o vzducholoď Zeppelin, která je delší než největší osobní Airbus, ale na ... Pokračovat

Adaptační kurz prvních tříd

Adaptační kurz prvních tříd

Dne 14. a 15. září proběhl adaptační kurz prvňáčků. V úterý a ve středu odpoledne prvňáci navštívili Arboretum Sofronky. Děti na vlastní oči viděly, jak pracují a žijí včely, nakrmily daňky čerstvými jablíčky a spolu s rodiči upekly u ohýnku bu... Pokračovat

První školní den v přípravné třídě

První školní den v přípravné třídě

Ve středu 1. 9. jsme se my, děti přípravné třídy, netrpělivě seskupovaly i s rodiči na nádvoří školy. Jakmile paní učitelka Vlasta ukázala ceduli s nápisem „Přípravná třída“, někteří z nás rychle přiběhli a začali se s nov... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.9.2021

1.9.2021 - ranní školní družina nebude v provozu - odpolední družina plynule navazuje na konec vyučování, provoz do 16:00 hodin - žáci přihlášení do ŠD (2. – 5. ročník) nahlásí třídní učitelce, kdo tento den půjde po vyučování domů nebo půjde do ŠD – nejlépe pí... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

Hygienické zásady • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků) • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) • před prvním pří ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1.9.2021 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19. 8,00 h - třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy pře... Pokračovat

Adaptační kurz pro 6. třídy

Adaptační kurz pro 6. třídy... Pokračovat

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách... Pokračovat

Stopovačka – 23.6.2021

Stopovačka – 23.6.2021

V posledních dnech školního roku se naše školní družina rozhodla uspořádat tradiční stopovačku. Děti ze sedmi oddělení musely v deseti úkolech uplatnit svou obratnost, rychlost, postřeh i znalosti, ... Pokračovat

Družinový pětiboj – 9.6.2021

Družinový pětiboj – 9.6.2021

V červnu začala ve družině další ze soutěží – pětiboj. Žáci měli týden na to, aby splnili pět sportovních disciplín. Mezi ně patřily skok do dálky z místa, leh-sedy, skok přes švihadlo, slalom s p... Pokračovat

Archiv aktualit