Právě se nacházíte

Zápis žáků do ŠD na školní rok 2020/21

24.06.2020  |  Školní družina

1. – 5. ročníku ZŠ a přípravné třídy

Vážení rodiče,

všichni přihlášení účastníci ŠD v letošním školním roce 2019/20 (kromě žáků 5. třídy) budou automaticky přihlášeni do ŠD i na příští školní rok.

Žáky budoucích prvních tříd přihlásí rodiče (vyplní přihlášku) na informační schůzce dne 17.6.2020.

 

  • 1. září dostanou žáci 2. – 5. tříd ve své třídě k vyplnění pro rodiče přihlášku do ŠD, kterou 2. září přinesou zpět a ten den dle odchodu na přihlášce nebo podle lístku „žádost o uvolnění ze ŠD“ zůstávají již v ŠD. V případě, že žák již ŠD navštěvovat nebude, rodiče na přihlášku vypíší jméno dítěte, přihlášku proškrtnou a podepíší. Proškrtnutá přihláška bude vnímána jako odhlášení ze ŠD.
  • 1. září rodiče žáků 1. tříd dovyplní přihlášku na schůzce, která bude hned po slavnostním přivítání dětí ve škole. 
  • 1. září žáky přípravné třídy přihlásí a zároveň vyplní přihlášku rodiče na prvním třídním aktivu.
  • Rodiče žáků prvních i přípravných tříd zároveň oznámí datum, kdy jejich dítě poprvé zůstane v ŠD a hodinu odchodu.

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdají žáci vychovatelce nejpozději do 4. září 2020.

První školní den – úterý 1. září 2020 se koná slavnostní zahájení školního roku. V případě žádosti rodičů žáci mohou již tento den zůstat ve školní družině. Provoz ŠD bude zabezpečen do 16.00 hodin.

Další dny – 2. – 4. září 2020 bude běžný provoz školní družiny od 6.00 hodin do 16.30 hodin a svou odpolední částí bude navazovat na konec vyučování. Žáci budou odcházet ze školní družiny dle odchodů uvedených na nové přihlášce do ŠD, nebo podle lístku „žádost o uvolnění ze ŠD“.

Odchody žáků ze školní družiny po celý školní rok:

 

  • po vyučování s obědem i bez – zabezpečí třídní učitel
  • odchody z odpolední činnosti ŠD: 13.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin. 

 

V jinou hodinu než je stanoveno Vnitřním řádem ŠD nebudou žáci uvolňováni.

Žáci v prvním týdnu docházky do ŠD přinesou domů pro rodiče:

 

  • informace o výši úplaty za ŠD a způsobu platby 
  • tiskopis GDPR pro další kontaktní osoby uvedené v přihlášce do ŠD
  • lístky „žádost o uvolnění ze ŠD“
  • nabídku kroužků ŠD s přihláškou

 

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit