Právě se nacházíte

Zápis žáků do ŠD na školní rok 2020/21

24.06.2020  |  Školní družina

1. – 5. ročníku ZŠ a přípravné třídy

Vážení rodiče,

všichni přihlášení účastníci ŠD v letošním školním roce 2019/20 (kromě žáků 5. třídy) budou automaticky přihlášeni do ŠD i na příští školní rok.

Žáky budoucích prvních tříd přihlásí rodiče (vyplní přihlášku) na informační schůzce dne 17.6.2020.

 

  • 1. září dostanou žáci 2. – 5. tříd ve své třídě k vyplnění pro rodiče přihlášku do ŠD, kterou 2. září přinesou zpět a ten den dle odchodu na přihlášce nebo podle lístku „žádost o uvolnění ze ŠD“ zůstávají již v ŠD. V případě, že žák již ŠD navštěvovat nebude, rodiče na přihlášku vypíší jméno dítěte, přihlášku proškrtnou a podepíší. Proškrtnutá přihláška bude vnímána jako odhlášení ze ŠD.
  • 1. září rodiče žáků 1. tříd dovyplní přihlášku na schůzce, která bude hned po slavnostním přivítání dětí ve škole. 
  • 1. září žáky přípravné třídy přihlásí a zároveň vyplní přihlášku rodiče na prvním třídním aktivu.
  • Rodiče žáků prvních i přípravných tříd zároveň oznámí datum, kdy jejich dítě poprvé zůstane v ŠD a hodinu odchodu.

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdají žáci vychovatelce nejpozději do 4. září 2020.

První školní den – úterý 1. září 2020 se koná slavnostní zahájení školního roku. V případě žádosti rodičů žáci mohou již tento den zůstat ve školní družině. Provoz ŠD bude zabezpečen do 16.00 hodin.

Další dny – 2. – 4. září 2020 bude běžný provoz školní družiny od 6.00 hodin do 16.30 hodin a svou odpolední částí bude navazovat na konec vyučování. Žáci budou odcházet ze školní družiny dle odchodů uvedených na nové přihlášce do ŠD, nebo podle lístku „žádost o uvolnění ze ŠD“.

Odchody žáků ze školní družiny po celý školní rok:

 

  • po vyučování s obědem i bez – zabezpečí třídní učitel
  • odchody z odpolední činnosti ŠD: 13.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin. 

 

V jinou hodinu než je stanoveno Vnitřním řádem ŠD nebudou žáci uvolňováni.

Žáci v prvním týdnu docházky do ŠD přinesou domů pro rodiče:

 

  • informace o výši úplaty za ŠD a způsobu platby 
  • tiskopis GDPR pro další kontaktní osoby uvedené v přihlášce do ŠD
  • lístky „žádost o uvolnění ze ŠD“
  • nabídku kroužků ŠD s přihláškou

 

Aktuality

Zápis žáků do ŠD na školní rok 2020/21

Vážení rodiče, všichni přihlášení účastníci ŠD v letošním školním roce 2019/20 (kromě žáků 5. třídy) budou automaticky přihlášeni do ŠD i na příští školní rok. Žáky budoucích ... Pokračovat

Celodružinová online hra – květen 2020

Celodružinová online hra – květen 2020

Pokračujeme v naší online hře až do konce školního roku. Tři úkoly již jsou splněné, další tři jsme plnili v květnu a v červnu. Čtvrtým úkolem byla osmisměrka. Děti se v tajence dozvěděly, že s... Pokračovat

ČASOVÝ ROZPIS SETKÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 2.STUPNĚ

TERMÍNY ROZVRH SETKÁNÍ ŽÁKŮ PONDĚLÍ 22.6.2020 6.A + 6.C 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 6.B 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h ÚTERÝ 23.6.2020 7.B 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 7.A 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h STŘEDA 24.6.2020 8.A 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h ... Pokračovat

ČASOVÝ ROZPIS SETKÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 2.STUPNĚ

TERMÍNY ROZVRH SETKÁNÍ ŽÁKŮ PONDĚLÍ 22.6.2020 6.A + 6.C 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 6.B 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h ÚTERÝ 23.6.2020 7.B 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h 7.A 1.skupina - 13,00h 2.skupina - 14,00h STŘEDA 24.6.2020 8.A 1.skupina - 9,30h 2.skupina - 10,30h ... Pokračovat

Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD

Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT a usnesení Rady města Plzně se promíjí úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině za období: • Od 11.3.2020 do 24.5.2020 pro úč... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8.6.2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY: 1. Od 8. 6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole za účelem individuálních konzultací, v dalších termínech pak za účely uvedenými v bodě 2a), 2b), 2d). 2. Přítomnost bu... Pokračovat

Ukončení školního roku 2019 / 2020

Vážení rodiče, školní rok 2019/2020 bude v naší škole ukončen v pátek 26.6.2020. Na dny 29.6. a 30.6. 2020 uděluji řediteské volno z technických důvodů. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Archiv aktualit