Právě se nacházíte

Organizace začátku školního roku 2021/2022

20.08.2021  |  Soutěže

Středa 1.9.2021 - zahájení školního roku 

0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA)

Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19.

8,00 h - třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče, příp. jiný doprovod, může jít s dětmi do budovy školy (z kapacitních a hygienických důvodů bude moci žáka doprovodit pouze jedna osoba do prostor školy – doprovázející osoba musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZd)

 • žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA
 • s sebou: aktovku, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • slavnostní uvítání dětí
 • následuje třídní aktiv pro rodiče dětí z přípravné třídy
 • ukončení nejpozději v 10 hodin
 • školní družina je v provozu od 1.září 
 • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedoucí ŠJ

1. ROČNÍK

Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19.

8,30 h – třídní učitelky si žáky vyzvednou na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče, příp. jiný doprovod, může jít s dětmi do budovy školy (z kapacitních a hygienických důvodů bude moci žáka doprovodit pouze jedna osoba do prostor školy – doprovázející osoba musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZd)

 •  žáci 1.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA
 •  s sebou: aktovku, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • 9,00 h – slavnostní zahájení v budově školy
 • ve třídách následují třídní aktivy pro rodiče žáků 1.ročníku
 • ukončení nejpozději v 10 hodin
 • školní družina je v provozu od 1.září 
 • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedoucí ŠJ

2.- 9.ROČNÍK

Žáci 2.-9. ročníku budou při příchodu do školy testováni ve svých třídách na přítomnost Covid-19 v souladu se zaslanými pokyny MŠMT.

 • 7,40 h – otevřen vstup do budovy školy
 • 8,00 h - zahájení školního roku 2021/2022 ve třídách
 • 8,55-9,40 – testování, třídnické práce v jednotlivých třídách
 • 9,40 – ukončení vyučování
 • vydávání obědů 9,40-11,30h

Čtvrtek 2.9.2021

Žáci 0.- 1. ročníku budou při příchodu do školy testováni ve svých třídách na přítomnost Covid-19 v souladu se zaslanými pokyny MŠMT.

Ve třídách zůstávají celý den třídní učitelé, výuka podle rozvrhu od 6.9.2021.

Žáci zůstávají ve svých třídách.            

Ukončení výuky:

 • 9.40 hodin –  ukončení výuky v 1. a  0. ročníku
 • 10.45 hodin -  ukončení výuky ve 2. až  5. ročníku
 • 11.30 hodin – ukončení výuky v 6.a 7. ročníku
 • 11.45 hodin –  ukončení výuky v 8.a 9. ročníku
 • 9.40  – 12.30 hodin:   Vydávání obědů

TŘÍDNÍ AKTIVY:

 

 • 2. ročník - třídní aktiv 2.9.2021 od 16,30 hodin
 • 3.-9.ročník - třídní aktiv 2.9.2021 od 17,00 hodin
 • V 6. ročníku budou na třídních aktivech kromě informací pro všechny žáky předány podrobné informace ohledně konání Adaptačního kurzu a zjištěn závazný zájem žáků.

 

Pátek 3.9.2021

Ve třídách zůstávají celý den třídní učitelé, výuka podle rozvrhu od 6.9.2021.

Žáci zůstávají ve svých třídách.

Ukončení výuky:

 • 10.45 hodin –  ukončení výuky v 1. a  0. ročníku
 • 10.45 hodin -  ukončení výuky ve 2. až  5. ročníku
 • 11.30 hodin – ukončení výuky v 6.a 7. ročníku
 • 11.45 hodin –  ukončení výuky v 8.a 9. ročníku
 • 10.45 – 12.30 hodin:   Vydávání obědů

Od pondělí 6.9.2021 probíhá výuka dle platného rozvrhu. Žáci se na výuku do odvolání nestěhují, zůstávají ve svých třídách. 

Aktuality

Pozorování vzducholodi

Pozorování vzducholodi

V pátek 17. 9. 2021 třídy 2.B, 3.A a 4.B vyrazily před naši školu v rámci prvouky pozorovat vzducholoď. Jednalo se o vzducholoď Zeppelin, která je delší než největší osobní Airbus, ale na ... Pokračovat

Adaptační kurz prvních tříd

Adaptační kurz prvních tříd

Dne 14. a 15. září proběhl adaptační kurz prvňáčků. V úterý a ve středu odpoledne prvňáci navštívili Arboretum Sofronky. Děti na vlastní oči viděly, jak pracují a žijí včely, nakrmily daňky čerstvými jablíčky a spolu s rodiči upekly u ohýnku bu... Pokračovat

První školní den v přípravné třídě

První školní den v přípravné třídě

Ve středu 1. 9. jsme se my, děti přípravné třídy, netrpělivě seskupovaly i s rodiči na nádvoří školy. Jakmile paní učitelka Vlasta ukázala ceduli s nápisem „Přípravná třída“, někteří z nás rychle přiběhli a začali se s nov... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.9.2021

1.9.2021 - ranní školní družina nebude v provozu - odpolední družina plynule navazuje na konec vyučování, provoz do 16:00 hodin - žáci přihlášení do ŠD (2. – 5. ročník) nahlásí třídní učitelce, kdo tento den půjde po vyučování domů nebo půjde do ŠD – nejlépe pí... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

Hygienické zásady • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků) • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) • před prvním pří ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1.9.2021 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19. 8,00 h - třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy pře... Pokračovat

Adaptační kurz pro 6. třídy

Adaptační kurz pro 6. třídy... Pokračovat

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách... Pokračovat

Stopovačka – 23.6.2021

Stopovačka – 23.6.2021

V posledních dnech školního roku se naše školní družina rozhodla uspořádat tradiční stopovačku. Děti ze sedmi oddělení musely v deseti úkolech uplatnit svou obratnost, rychlost, postřeh i znalosti, ... Pokračovat

Družinový pětiboj – 9.6.2021

Družinový pětiboj – 9.6.2021

V červnu začala ve družině další ze soutěží – pětiboj. Žáci měli týden na to, aby splnili pět sportovních disciplín. Mezi ně patřily skok do dálky z místa, leh-sedy, skok přes švihadlo, slalom s p... Pokračovat

Archiv aktualit