Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Aktuality
 • Studium
 • Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

08.05.2020  |  Studium

ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT OD 25.5.2020 – I. STUPEŇ

Vážení zákonní zástupci, žáci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude Bolevecká základní škola Plzeň od 25.května 2020 zajišťovat vzdělávací aktivity pro žáky  1. stupně viz příloha č. 1 – „Oslovení rodičů“.

Základní informace:

 1. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a zajišťovat je budou pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Osobní účast žáků I. stupně ve škole bude nepovinná. Je na zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců, zda své dítě do školy pošlou. Podrobné informace k zajištění vzdělávacích aktivit najdete v příloze č. 2 –„ Otevření školy“.
 3. Tiskopis „Žádost o přítomnost žáka ve škole“ (viz příloha č. 3) je nutné doručit škole nejpozději do 15.5.2020 do 10.00 hodin. Žáka nelze zařadit do skupiny dodatečně.
 4. Žáci, kteří nebudou do školy docházet, budou pokračovat v distančním vzdělávání jako doposud. Zákonní zástupci těchto žáků vyplní a doručí škole do 15.5.2020 do 10.00 hodin tiskopis – „Prohlášení o neúčasti žáka I. stupně ve škole“ (viz příloha  č. 4)
 5. Způsoby doručení tiskopisů – e-mailem (naskenované) na adresu třídního učitele, osobním odevzdáním ve vrátnici – nejdéle do 15.5.2020 do 10.00 hodin (každý den od 11.5.2020)
 6. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha č. 5) a podepsané jej odevzdat v den nástupu žáka do školy.
 7. Vzdělávací aktivity budou organizovány v maximálně 15ti členných skupinách, složení skupin bude neměnné, vzájemný kontakt skupin bude omezený. Rozdělení žáků do skupin je v kompetenci vedení školy.
 8. V rámci činnosti skupin bude realizováno – dopolední část1. až 4. hodinu  výuka – hlavní předměty, odpolední část – zájmové vzdělávání žáků.
 9. Stravování žáků bude zajištěno v souladu s požadavky zákonných zástupců žáků – bude zjišťován zájem o stravování.

 

 

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit