Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Aktuality
 • Studium
 • Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

08.05.2020  |  Studium

ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT OD 25.5.2020 – I. STUPEŇ

Vážení zákonní zástupci, žáci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude Bolevecká základní škola Plzeň od 25.května 2020 zajišťovat vzdělávací aktivity pro žáky  1. stupně viz příloha č. 1 – „Oslovení rodičů“.

Základní informace:

 1. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a zajišťovat je budou pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Osobní účast žáků I. stupně ve škole bude nepovinná. Je na zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců, zda své dítě do školy pošlou. Podrobné informace k zajištění vzdělávacích aktivit najdete v příloze č. 2 –„ Otevření školy“.
 3. Tiskopis „Žádost o přítomnost žáka ve škole“ (viz příloha č. 3) je nutné doručit škole nejpozději do 15.5.2020 do 10.00 hodin. Žáka nelze zařadit do skupiny dodatečně.
 4. Žáci, kteří nebudou do školy docházet, budou pokračovat v distančním vzdělávání jako doposud. Zákonní zástupci těchto žáků vyplní a doručí škole do 15.5.2020 do 10.00 hodin tiskopis – „Prohlášení o neúčasti žáka I. stupně ve škole“ (viz příloha  č. 4)
 5. Způsoby doručení tiskopisů – e-mailem (naskenované) na adresu třídního učitele, osobním odevzdáním ve vrátnici – nejdéle do 15.5.2020 do 10.00 hodin (každý den od 11.5.2020)
 6. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha č. 5) a podepsané jej odevzdat v den nástupu žáka do školy.
 7. Vzdělávací aktivity budou organizovány v maximálně 15ti členných skupinách, složení skupin bude neměnné, vzájemný kontakt skupin bude omezený. Rozdělení žáků do skupin je v kompetenci vedení školy.
 8. V rámci činnosti skupin bude realizováno – dopolední část1. až 4. hodinu  výuka – hlavní předměty, odpolední část – zájmové vzdělávání žáků.
 9. Stravování žáků bude zajištěno v souladu s požadavky zákonných zástupců žáků – bude zjišťován zájem o stravování.

 

 

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit