Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Aktuality
  • Studium
  • Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

08.05.2020  |  Studium

Cílem odpolední části je zájmové vzdělávání žáků. Obsah vychází přiměřeně ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny Bolevecké základní školy Plzeň. Částečně se do činnosti promítnou i výchovy, které se nevyučují dopoledne. Úplata za školské služby se v tomto přechodném období neplatí. Ranní družina není možná. Žáky si po ukončení dopolední činnosti převezmou vychovatelky školní družiny. Skupiny žáků z dopolední části budou zachovány.

Práce skupin bude probíhat ve třídách nebo venku v areálu školy:

  • využití třídy, která je přidělená skupině
  • využití areálu školy – hřiště, zahrada, přírodní učebna
  • skupiny si najdou venku samostatné místo, kde budou žáci pracovat
  • skupiny se budou po dnech na jednotlivých venkovních stanovištích střídat

Při přesunech skupin, opuštění třídy nebo činnosti venku budou žáci používat roušku. Při práci ve třídě řídí užití roušky pedagog. Dezinfekce a mytí rukou, větrání místností bude zajištěno.

Odchody žáků – žáci budou odcházet z odpolední činnosti v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, popřípadě sami v časech, které zákonní zástupci vyznačili na Žádosti o přítomnosti žáka ve škole: 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 hodin. Časy odchodů jsou závazné i pro žáky, kteří budou odcházet sami. Uvedené časy odchodů platí pouze v době mimořádného režimu!

Tyto časy jsou závazné po celou dobu pobytu žáka ve škole. Případnou aktuální změnu řeší vždy písemně zákonný zástupce s vyučujícím dopoledne nebo s pedagogem odpolední činnosti. Místo odchodu žáků bude většinou u hlavního vchodu (nádvoří) a u vchodu do školní družiny (nádvoří). Osoby, které žáky přebírají, čekají na nádvoří před budovou. Pokud bude místo odchodu jiné, informaci předem předají pedagogové odpolední činnosti.

Žák je na odpolední činnost vybaven svačinou, pitím a druhou rouškou.

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit