Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Aktuality
  • Studium
  • Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

08.05.2020  |  Studium

Cílem odpolední části je zájmové vzdělávání žáků. Obsah vychází přiměřeně ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny Bolevecké základní školy Plzeň. Částečně se do činnosti promítnou i výchovy, které se nevyučují dopoledne. Úplata za školské služby se v tomto přechodném období neplatí. Ranní družina není možná. Žáky si po ukončení dopolední činnosti převezmou vychovatelky školní družiny. Skupiny žáků z dopolední části budou zachovány.

Práce skupin bude probíhat ve třídách nebo venku v areálu školy:

  • využití třídy, která je přidělená skupině
  • využití areálu školy – hřiště, zahrada, přírodní učebna
  • skupiny si najdou venku samostatné místo, kde budou žáci pracovat
  • skupiny se budou po dnech na jednotlivých venkovních stanovištích střídat

Při přesunech skupin, opuštění třídy nebo činnosti venku budou žáci používat roušku. Při práci ve třídě řídí užití roušky pedagog. Dezinfekce a mytí rukou, větrání místností bude zajištěno.

Odchody žáků – žáci budou odcházet z odpolední činnosti v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, popřípadě sami v časech, které zákonní zástupci vyznačili na Žádosti o přítomnosti žáka ve škole: 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 hodin. Časy odchodů jsou závazné i pro žáky, kteří budou odcházet sami. Uvedené časy odchodů platí pouze v době mimořádného režimu!

Tyto časy jsou závazné po celou dobu pobytu žáka ve škole. Případnou aktuální změnu řeší vždy písemně zákonný zástupce s vyučujícím dopoledne nebo s pedagogem odpolední činnosti. Místo odchodu žáků bude většinou u hlavního vchodu (nádvoří) a u vchodu do školní družiny (nádvoří). Osoby, které žáky přebírají, čekají na nádvoří před budovou. Pokud bude místo odchodu jiné, informaci předem předají pedagogové odpolední činnosti.

Žák je na odpolední činnost vybaven svačinou, pitím a druhou rouškou.

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit