Právě se nacházíte

Přijímací řízení na střední školy

19.10.2020  |  Studium

Informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 pro žáky devátých ročníků (sedmých a osmých ročníků u žáků, kteří školním rokem 2020/2021 splní devítiletou docházku) a žáky pátých a sedmých ročníků pro případné studium na víceletém gymnáziu.

Termíny přijímacího řízení na SŠ:

 • Do 30.11.2020 (pondělí) odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
 • Do 12.02.2021 (pátek) předají vyplněné přihlášky SŠ žáci ke kontrole Mgr. Tomáš Černému, kabinet číslo 248 v pavilonu tělocvičen.
 • Do 01.03.2021 (pondělí) zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou, doporučujeme osobní předání).

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemného testu ve dvou termínech. 

Termíny jednotných přijímací zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou:

 • 1.termín – pondělí 12. dubna 2021
 • 2.termín – úterý 13. dubna 2021

Termíny jednotných přijímací zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1.termín – středa 14. dubna 2021
 • 2.termín – čtvrtek 15. dubna 2021

Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:

 • Od čtvrtku 22. dubna do pátku 30. dubna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny 82 Umění a užité umění (vyjma oborů vzdělávání v konzervatoři):

 • V pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • V pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:

 • V pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1.termín – středa 12. května
 • 2.termín – čtvrtek 13. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

Informace pro žáky i rodiče.

Kariérní poradce na Bolevecké základní škole je Mgr. Tomáš Černý.

Kabinet číslo 248 v pavilonu tělocvičen.

Email: tomascernochcerny@seznam.cz

MT: 774 153 003

Jsem Vám k dispozici s pomocí jak s výběrem budoucího povolání, a tedy i vhodné střední školy, tak i s vyplněním přihlášky a dalšími nezbytnými náležitostmi týkají se přijímacího řízení. Pro snazší orientaci posílám i několik důležitých termínů a odkazů. 

Odkazy 

Výběr škol a oborů

 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.stredniskoly.cz
 • www.mapaskolstvi.cz
 • www.studujvpk.cz
 • www.uradprace.cz/web/cz/hledani-skol-a-oboru

 

Volba povolání

 • www.infoabsolvent.cz
 • www.emiero.cz
 • www.mujzivotposkole.cz
 • www.comdi.cz 
 • www.budoucnostprofesi.cz

Příprava na přijímací zkoušky

 • www.cermat.cz
 • www.scio.cz
 • www.zkoušky-nanecisto.cz

Obecné odkazy

 • www.msmt.cz
 • www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Co znamenají některá čísla a písmeno v kódu oboru? 

Každý obor vzdělání má svůj identifikační kód. Uvádí se vždy s názvem oboru, např. na přihlášku ke studiu, do životopisu a všude tam, kde se prezentuje dosažené vzdělání. Kódy oborů slouží k systémovému členění. Vyjadřují stupeň vzdělání, charakter přípravy pro uplatnění na trhu práce a obtížnost studia.

Každý kód je složen ze skladby čísel a jednoho písmene:

 

Písmeno, případně i následující číslo za písmenem, vyjadřuje stupeň vzdělání:

J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

Jde o střední odborné (profesní) vzdělání, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají vysvědčení (ne výuční list ani maturitu). Délka vzdělání je 2 roky.

C Praktická škola

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Délka vzdělání je 1 nebo 2 roky.

H Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.

E Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

L/0 Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

K Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu)

Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.

P Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Jedná se o studium v uměleckých oborech. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak mohou uvádět označení DiS. (jako "diplomovaný specialista"). Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou. Délka většiny oborů trvá 6 let a je určena uchazečům po splnění povinné školní docházky. Výjimku tvoří obor Tanec, který trvá 8 let a je určen uchazečům po 5. ročníku základní školy.

 

První dvojčíslí v kódech řadí jednotlivé obory do příslušných skupin oborů:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

18 Informatické obory

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28 Technická chemie a chemie silikátů

29 Potravinářství a potravinářská chemie

31 Textilní výroba a oděvnictví

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

37 Doprava a spoje

39 Speciální a interdisciplinární technické obory

41 Zemědělství a lesnictví

43 Veterinářství a veterinární prevence

53 Zdravotnictví

61 Filozofie, teologie

63 Ekonomika a administrativa

64 Podnikání v oborech, odvětví

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 Obchod

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

69 Osobní a provozní služby

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

78 Obecně odborná příprava

79 Obecná příprava

82 Umění a užité umění

91 Teorie vojenského umění

Aktuality

Karneval v přípravné třídě

Karneval v přípravné třídě

Masopustní týden vyvrcholil v pátek 26. 2. karnevalem. Ráno se děti proměnily v kočky, pavoučí muže, Bořka stavitele, baletku, Hulka…, z paní učitelky se na chvíli stala jeskyňka. Vše začalo... Pokračovat

JARNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 8. 3. až 12. 3. 2021 jsou jarní prázdniny. Distanční výuka v těchto dnech nebude probíhat. Školní jídelna nevaří.... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021... Pokračovat

Ošetřovné

Ošetřovné... Pokračovat

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 3. 2021

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 3. 2021... Pokračovat

Úplné uzavření školy od 1.3.2021

Úplné uzavření školy od 1.3.2021... Pokračovat

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ OD 25.2.2021 PRO NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Upozornění pro rodiče. V návaznosti na mimořádné opatření MZDR ČR č. j. 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2. 2021 a informace MŠMT ze dne 23. 2. 2021 dochází k úpravám pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. S účinností od 25. února 2021 do odvolání platí i ve školách povinnost nosit k překrytí dýchacích cest: respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2/KN 95) NEBO zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující podmínky normy ČSN EN 14683+AC Povinnost se vztahuje i na žáky. Možnost užívání obyčejných (látkových) roušek končí. Opatření stanovuje přechodnou dobu do dne 28. února 2021 do 23.59 hod. , kdy lze nosit i obyčejnou roušku (více v přiloženém souboru). Děkujeme za respektování opatření.... Pokračovat

ONLINE MASOPUST VE 4.A

ONLINE MASOPUST VE 4.A

Únor je měsícem ve znamení masopustů. I my, i když nemůžeme být spolu ve škole, jsme si takový malý masopust připravili. Na dálku, distančně…ustrojili jsme se do pěkných, ... Pokračovat

PROVOZ ŠKOLY OD 15.2.2021

PROVOZ ŠKOLY OD 15.2.2021... Pokračovat

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

POLOLETNÍ PRÁZDNINY... Pokračovat

Archiv aktualit