Právě se nacházíte

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

k začátku školního roku 2022/2023

Počet tříd pro školní rok 2022/2023:  2

Třídní učitelky: 1.A – Mgr. Tereza Kuželková
                            1.B – Mgr. Danuše Šmidingrová

Umístění tříd: třídy 1.ročníku jsou umístěny v pavilonu školní družiny (nad školní jídelnou)

Zvonění: bez zvonění, výuka v blocích podle potřeb vyučujících a podle únavy žáků, začíná se v 7.55h

Výuka: probíhá podle Školního vzdělávacího programu Bolevecké základní školy pro základní vzdělávání, 24.6.2013 – na webových stránkách jsou nejdůležitější části, celý k nahlédnutí pak v sekretariátu školy

Počet vyučovacích hodin týdně: 21

Důležitý dokument školy: Školní řád

  • jsou zde pravidla chování, práv a povinností žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy.
  • rodiče s jeho zněním budou seznámeni na prvním třídním aktivu

Adaptační den: proběhne 7. a 8.9. – bližší informace podají třídní učitelky na prvním aktivu

Školní družina: všechny informace k provozu a přihlašování do školní družiny jsou na samostatné záložce na webových stránkách (na přihlášce se vyplňuje pouze horní část – na začátku školního roku se vyplní odchody dětí)

- nabídka kroužků bude upřesněna na začátku školního roku, stejně tak i rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

Školní jídelna: všechny informace k provozu a přihlašování do školní jídelny jsou na samostatné záložce na webových stránkách

- nutné vyplnit přihlášku – podrobné informace vyřešit přímo s vedoucí jídelny

Školní projekty: Obědy pro děti – obědy zdarma pro děti (bližší informace sdělí TU nebo paní sekretářka)

Ovoce a zelenina do škol – 1x týdně zdarma

Mléko do škol – 1x týdně /14 dní dostanou žáci zdarma mléko nebo mléčný výrobek

Mléčný automat

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

  • začátek školního roku je ve čtvrtek 1.září 2021
  • sraz před školou je v 8,30 h, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy (dovolí-li to aktuální epidemiologická situace)
  • žáci 1.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA - žáci 1. ročníku zde mají své šatny

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti dětí žádáme rodiče, popř. jiný doprovod, abyste od 2.9. (včetně) nevstupovali s dětmi do prostoru šaten. Třídní učitelky budou v průběhu prvního týdne čekat před školou, děti jim doprovod předá a ony si je odvedou do šatny a do třídy.

  •  s sebou první školní den: aktovku – dostanou učebnice (v prvním ročníku si vše ponechávají) a základní školní potřeby v hodnotě 500 kč, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
  • následuje třídní aktiv pro rodiče 1. ročníku
  • ukončení cca v 10 hodin
  • školní družina je v provozu od 1.září (nutné domluvit individuálně)
  • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedou ŠJ

Kontaktní informace:

Adresa školy: Bolevecká základní škola Plzeň,
příspěvková organizace
nám. Odboje 18
323 00 Plzeň
Webové stránky: www.boleveckazs.cz
Email školy: skola@bzs.plzen-edu.cz
Ředitelka školy: Mgr. Helena Brunclíková tel. 378028 915
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň: Mgr. Pavlína Brabcová tel. 378028 921
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Khaurová tel. 378028 950
Telefon (ústředna): 378 028 901
  (sekretariát): 378 028922
Školní družina: vedoucí vychovatelka: Mgr. Kateřina Jelínková tel.: 378 028 919
Školní jídelna: vedoucí školní jídelny: pí. Markéta Váňová tel.: 378 028914

Informace pro rodiče budoucích prvňáků k začátku školního roku 2022/2023  

Aktuality

ROZHODNUTÍ o přijetí ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smys ... Pokračovat

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň ... Pokračovat

Dodatečný termín zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Dodatečný termín zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023... Pokračovat

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Stopovaná „Zlatá horečka“ – 27.6.2022

Stopovaná „Zlatá horečka“ – 27.6.2022

V pondělí 27.6. se uskutečnila stopovací hra na téma gold rush – zlatá horečka. Žáci na začátku obdrželi dopis z 19. století od Budislava Vojtěcha ze Sušice, ve kterém jim sděluje, jak kdy... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnili hned několika soutěží mimo školu a byli velmi úspěšní. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Archiv aktualit