Právě se nacházíte

Organizace zahájení školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 

0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA)

8:00 h

 • třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy
 • žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA
 • s sebou: aktovku, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • slavnostní uvítání dětí
 • následuje třídní aktiv pro rodiče dětí z přípravné třídy
 • ukončení nejpozději v 10 hodin
 • školní družina je v provozu od 1.září 
 • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedoucí ŠJ

1. ROČNÍK

8:30 h

 • třídní učitelky si žáky vyzvednou na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy
 • žáci 1.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA
 • s sebou: aktovku, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)

9:00 h

 • slavnostní zahájení v budově školy
 • ve třídách následují třídní aktivy pro rodiče žáků 1.ročníku
 • ukončení nejpozději v 10 hodin
 • školní družina je v provozu od 1.září 
 • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedoucí ŠJ

2.- 9.ROČNÍK

8:00 h

 • zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách

8:55-9:40 h

 • třídnické práce v jednotlivých třídách

9:40 h

 • ukončení vyučování
 • vydávání obědů 9,40-11,30h

6. ročník –TŘÍDNÍ AKTIV 1.9.2020 od 17 hodin – informace k adaptačnímu kurzu

Středa 2.9. -  Pátek 4.9.2020

STŘEDA 2.9.2020 

Ve třídách zůstávají celý den třídní učitelé, výuka podle rozvrhu od 4.9.2020.

Žáci zůstávají ve svých třídách, stěhují se od pátku 4.9.2020            

Ukončení výuky:

9:40 hodin –  ukončení výuky v 1. a  0. ročníku

10:45 hodin -  ukončení výuky ve 2. až  5. ročníku

11:30 hodin – ukončení výuky v 6.a 7. ročníku

11:45 hodin –  ukončení výuky v 8.a 9. ročníku

9:40  – 12:30 hodin:   Vydávání obědů

ČTVRTEK 3.9.2020

Ve třídách zůstávají celý den třídní učitelé, výuka podle rozvrhu od 4.9.2020.

Žáci zůstávají ve svých třídách, stěhují se od pátku 4.9.2020 

Ukončení výuky:

10:45 hodin –  ukončení výuky v 1. a  0. ročníku

10:45 hodin -  ukončení výuky ve 2. až  5. ročníku

11:30 hodin – ukončení výuky v 6.a 7. ročníku

11:45 hodin –  ukončení výuky v 8.a 9. ročníku

10:45 – 12:30 hodin:   Vydávání obědů

TŘÍDNÍ AKTIVY:

2. ročník - třídní aktiv 3.9.2020 od 16:30 hodin

3.-9.ročník (kromě 6.ročníku) - třídní aktiv 3.9.2020 od 17:00 hodin

PÁTEK 4.9.2020          

výuka ve 0. – 9. ročníku podle rozvrhu (bez nepovinných předmětů)                                                  

Ukončení výuky v 0. a 1. ročníku:   11:40 hodin