Právě se nacházíte

Registrace do elektronického zápisu

Elektronická registrace bude spuštěna od pondělí 21. 3. 2022 od 12.00 hod do pátku 1.4.2022 do 12.00 hod. 

Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí dítěte. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. 

Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. 

Budete-li již mít doporučující stanoviska Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

 

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT  VE DNECH 4.  a 5. dubna 2022 VŽDY OD 14 DO 18 HODIN.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě na tel.: 378 028 922 až do 30.4.2021 všemi možnými způsoby (viz. níže).

S sebou k zápisu vezměte RODNÝ LIST DÍTĚTE a DOKLAD TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při registraci nebo z odkazu v potvrzujícím e-mailu o registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. 

Žádost o odklad povinné školní docházky lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. 

Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od středy 23.3.2022 do pátku 1.4.2022 vždy od 9:00 do 12:00 hodin. 

K žádostem je nutné také doložit rodný list dítěte (stačí prostá kopie). Zájem o přípravnou třídu poznamenejte na žádost o odklad povinné školní docházky.

 

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

  • osobní podání v době zápisů - 4. a 5. dubna 2022 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
  • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 4. až 5. dubna 2022
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) - skola@bzs.plzen-edu.cz -  4. až 5. dubna 2022
  • poštou (podací razítko nejpozději do 5. dubna 2022) 

 

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023  
  • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2022/2023  
  • ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve školním roce 2022/2023  

Aktuality

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnily hned několika soutěží mimo školu a byly velmi úspěšné. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Virtuální realita na ZŠ

Virtuální realita na ZŠ

Na školu jsme dostali virtuální brýle. Je to velmi zajímavá pomůcka pro zpestření výuky. V aplikaci máme k dispozici chemické pokusy. Jejich velkou př... Pokračovat

Hurá prázdniny – 17.6.2022

Hurá prázdniny – 17.6.2022

V pátek 17.6. se v respiriu školy uskutečnila závěrečná vystoupení kroužku Street dance a dalších oddělení školní družiny. Tanečníci secvičili tanec na jihoafrickou skladbu Jer... Pokračovat

Naši žáci u ombudsmana ČR

Naši žáci u ombudsmana ČR

V květnu 2022 vyhlásila Kancelář ombudsmana ČR soutěž „Jak pomáhá ombudsman dětem?“ Žáci 8.B a 9.A se rozhodli, že se této soutěže zúčastní. Během hodin českého jazyka se ... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

27.5.2022 se vybraní žáci 7.B, 8.B+C a 9.A+B vydali autobusem, který zajistila CK Sochor, směr Kutná Hora. Cesta proběhla s malým problémem – prasklá hadička u autobusu, po... Pokračovat

Archiv aktualit