Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Školní parlament

Školní parlament

Dále můžete pokračovat :

Složení ve školním roce 2021/2022

Třída

Jméno
6.A Jan PŘINDA
Adam MUDRÁK
6.B David KAREL
Vít SVOBODA
7.A Iveta DINH
Alice ŽÍTKOVÁ
7.B Jan BENČ
Kateřina TŮMOVÁ
8.A Viktorie ČECHOVÁ
8.B Karolína SEBEROVÁ
Michal SÝKORA
8.C Le Vy TRANOVÁ
Karolína KOTIŠOVÁ
9.A Alena NĚMCOVÁ
Karolína MIKŠOVSKÁ
9.B František TOMKA
Sebastian VÍTOVEC

Ing. Olga PRUDKOVÁ

 

Zápis ze schůzky školního parlamentu 17.9.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda
6.B                                 David Karel,  Vít Svoboda
7.A                                  Iveta Dinh
7.B                                 Jakub Šrogl,  Kateřina Tůmová
8.A                                 Viktorie Čechová 
8.B                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská
8.C                                 Le Vy Tranová,   Karolína Kotišová 
9.A                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                  František Tomka,  Sebastian Vítovec

 Na první krátké schůzce školního žákovského parlamentu v tomto školním roce jsme se seznámili s novými členy parlamentu. Noví členové byli informování o náplni a způsobu práce školního parlamentu.

Na začátku školního roku nás čeká akce „Český den proti rakovině“, která bude v letošním roce prodloužena na více dní, bude se konat od 29.9.2021 do 3.10.2021.

V pondělí 20.9.2021 se členové parlamentu sejdou na další schůzce, na které se konkrétně domluvíme na způsobu zajištění první parlamentní akce „Český den proti rakovině“.

Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Zápis ze schůzky školního parlamentu 11.10.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda, Adam Mudrák 
6.B                                 David Karel, Vít Svoboda
7.A                                 Alice Žítková
7.B                                 Kateřina Tůmová
8.A                                 
8.B                                 Karolína Seberová,  Michal Sýkora
8.C                                 Le Vy Tranová,   
9.A                                 Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                 František Tomka, Sebastian Vítovec

     Na schůzce jsme zhodnotili průběh akce „Český den proti rakovině“, který se uskutečnil ve dnech 29.9.2021 až 1.10.2021. V průběhu těchto tří dnů se členové Parlamentu scházeli každý den ráno a o velké přestávce a organizovali předávání objednaných kytiček do jednotlivých tříd. Vybrané peníze byly vloženy do výběrového vaku. Podle prvního dojmu to vypadá, že jsme letos opět pokořili rekord minulého roku v počtu prodaných kytiček a vybraných peněz. Všem členům Parlamentu jsem jménem vedení školy poděkovala za odvedenou práci v průběhu akce.

V další části schůzky jsme diskutovali o možných akcích parlamentu v dalším období. Zejména jsme zauvažovali o tom, zda bude v letošním roce možné třeba v menší míře opakovat akci „Přáníčka seniorům“. Byla to krásná akce, která potěšila mnoho spoluobčanů staršího věku.

Ke konci schůzky byly dány dva podněty z řad žáků jednotlivých tříd, které členové parlamentu zastupují.

První dotaz byl na možnost zapojení 2.stupně do  „McDonald Cupu“ – soutěže ve fotbale. Po konzultaci s Mgr. Kufnerem jsem zjistila, že tato soutěž je určena výhradně pro žáky 1.stupně, tedy ji nelze zorganizovat i pro 2.stupeň. Parlament budu informovat na další schůzce.

Druhý podnět byl na velmi praktické téma – žáci devátých tříd by si přáli roličky toaletního papíru v kabinkách WC, aby si nemuseli potřebný papír utrhávat již před odchodem do kabinky. Po konzultaci s paní ředitelkou bude na zkoušku vybaveno potřebným zařízením WC v 3.patře. Uvidíme, zda se tento systém osvědčí ve smyslu udržování pořádku na WC. Parlament budu o tomto kroku též informovat na další schůzce.

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková  

Zápis ze schůzky školního parlamentu 3.11.2021

Přítomni:

   Třída                           Jméno
   6.A                              Jan Přinda, Adam Mudrák
   6.B                              David Karel, Vít Svoboda
   7.A                              Iveta Dinh, Alice Žítková
   7.B                                
   8.A                                
   8.B                              Karolína Seberová,  Michal Sýkora
   8.C                              Le Vy Tranová,  
   9.A                             
   9.B                              František Tomka, Sebastian Vítovec

     Schůzka parlamentu tentokrát začala trochu netradičně – rozdáváním sladké odměny, kterou za práci spojenou s pořádáním akce  „Český den proti rakovině“  dostali zainteresovaní členové parlamentu od paní ředitelky.

Dalším bodem schůzky bylo projednání návrhu soutěže „O nejlepší obrázek jídla“. Návrh na tuto akci přinesl na setkání Jan Přinda. Žáci školy by v ní měli soutěžit o nejhezčí obrázek svého oblíbeného jídla a vítězné obrázky by se měly vystavit ve školní jídelně. Návrh soutěže byl projednán a jednomyslně odsouhlasen. Vytvoření plakátků k soutěži se ujal Michal Sýkora. Letáčky budou vyvěšeny v každé třídě a po konci akce vybere Parlament vítěze.

            K podnětům, které podali zástupci parlamentu na minulé schůzce:

  • otázka pořádání „McDonald Cupu“   – soutěž je určena výhradně pro 1. stupeň ZŠ
  • toaletní papír byl do kabinek na WC ve třetím patře dán, ale prakticky ihned paní uklízečka zjistila a vyfotografovala nepořádek, který se tam následně vyskytl

Žádný další podnět na schůzce nezazněl možná i z toho důvodu, že jsme se setkali tentokrát v menším počtu účastníků.

            Další schůzky Parlamentu budou ve středu, neboť v pondělí od sedmi hodin bude nyní probíhat doučování z anglického jazyka, což zamezuje možnosti scházet se tento den.

  Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Výsledky jubilejního 25. ročníku sbírky  „Český den proti rakovině“ na Bolevecké základní škole

  Vzhledem k stále neuspokojivé epidemiologické situaci se jubilejní 25. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině konal v náhradním podzimním termínu. Na naší škole šlo o dny 29.9. až 1.10.2021.

Hlavní tíhu organizace této akce na naší škole nesl jako každý rok Parlament BZŠ, zejména jeho „ostřílení“ členové z vyšších ročníků. Již dva týdny před termínem konání sbírky parlameňtáci vytvořili  informační letáčky, které  rozvěsili v chodbách školy a doručili do každé třídy. Každý člen parlamentu vyššího ročníku (tedy od 7.třídy) se stal „styčným důstojníkem“ pro dvě až tři třídy na nižším stupni, kde kontaktoval paní třídní učitelku. Zjistil, o kolik kytiček budou mít tyto třídy zájem, a první den akce “Český den proti rakovině“ donesl do třídy domluvený počet kytiček. Paní učitelky se postaraly o výběr peněz, který jsme ukládali do výběrového vaku. 

Nutno dodat, že výběrový vak by stále těžší a těžší a tak jsme byli opravdu zvědavi, jak dopadneme v tomto roce, zda opět překonáme množství vybraných peněz v loňské sbírce. Zatím se nám vždy podařilo rekord navýšit. Vzhledem k tomu, že množství prodaných kytiček bylo i v této jubilejní sbírce větší než loni, právem jsme očekávali překonání rekordu, což se také stalo.

Výsledek letošní sbírky na naší škole je opět rekordní – dárci si odnesli 427 kytiček, za které do výběrového vaku vložili  rekordních 10 361 korun.

A tak nám nezbývá než všem poděkovat – rodičům našich žáků za podporu a zakoupení kytiček, paním učitelkám za výběr peněz, členům Parlamentu za jejich čas a práci a také paní sekretářce  Täuberové, která těžký vak jako každý rok odnesla na poštu a symbolicky tak zakončila tuto záslužnou akci.

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věci i v této komplikované době.

Den proti rakovině 2021

   Parlament BZŠ

  

 

 

Aktuality

PSALI O NÁS

Parlamentní listy zveřejnily článek "Plzeň chce vést děti k technice, město otevřelo první technologické centrum" ... Pokračovat

Podrobné informace o testování

Testování v období od 3. 1. 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; nebude-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se... Pokračovat

Testování dětí a žáků od 3.1.2022 – informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče, upozorňujeme na změny v organizaci screeningového testování dětí a žáků v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.1.2022. Nové opatře... Pokračovat

Vánoční posezení v přípravné třídě

Vánoční posezení v přípravné třídě

V úterý 22.12. přišla do třídy žákyně 5.B Sára Poláková s flétnou a zahrála nám několik pěkných koled. Ty, které jsme znali a uhádli, jsme si zazpívali. Zpívání vystřídalo putován... Pokračovat

Vánoční doporučení ministra zdravotnictví

Zveřejňujeme doporučení ministra zdravotnictví k chování během vánočních svátků.... Pokračovat

Mikuláš, Anděl a Čert

Mikuláš, Anděl a Čert

Tak jako každý rok i letos u nás ve škole chodil Mikuláš, Anděl a Čert. Navštívili nultý ročník, první, druhou a třetí třídu. V každé třídě se Mikuláš a Anděl postarali o nadílku a zlo... Pokračovat

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Poslední dny před Vánocemi se ve všech odděleních školní družiny konaly vánoční besídky. Paní vychovatelky si pro své děti připravily hezký vánoční program. Někde se například povídalo o vá ... Pokračovat

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Poslední dny před Vánocemi se ve všech odděleních školní družiny konaly vánoční besídky. Paní vychovatelky si pro své děti připravily hezký vánoční program. Někde se například povídalo o vá ... Pokračovat

Úprava rozvrhu - 22.12.2021

Úprava rozvrhu - 22.12.2021 ... Pokračovat

Slavnostní otevření technologického centra

Slavnostní otevření technologického centra

Ve čtvrtek 16. prosince bylo otevřeno první technologické centrum na Bolevecké základní škole v Plzni. Nejnovějším technologickým prvkem je třída pro výuku ve virtuální realitě. Hlavním benefitem virtuální reality je ... Pokračovat

Archiv aktualit