Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Školní parlament

Školní parlament

Dále můžete pokračovat :

Složení ve školním roce 2021/2022

Třída

Jméno
6.A Jan PŘINDA
Adam MUDRÁK
6.B David KAREL
Vít SVOBODA
7.A Iveta DINH
Alice ŽÍTKOVÁ
7.B Jan BENČ
Kateřina TŮMOVÁ
8.A Viktorie ČECHOVÁ
8.B Karolína SEBEROVÁ
Michal SÝKORA
8.C Le Vy TRANOVÁ
Karolína KOTIŠOVÁ
9.A Alena NĚMCOVÁ
Karolína MIKŠOVSKÁ
9.B František TOMKA
Sebastian VÍTOVEC

Ing. Olga PRUDKOVÁ

 

Zápis ze schůzky školního parlamentu 17.9.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda
6.B                                 David Karel,  Vít Svoboda
7.A                                  Iveta Dinh
7.B                                 Jakub Šrogl,  Kateřina Tůmová
8.A                                 Viktorie Čechová 
8.B                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská
8.C                                 Le Vy Tranová,   Karolína Kotišová 
9.A                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                  František Tomka,  Sebastian Vítovec

 Na první krátké schůzce školního žákovského parlamentu v tomto školním roce jsme se seznámili s novými členy parlamentu. Noví členové byli informování o náplni a způsobu práce školního parlamentu.

Na začátku školního roku nás čeká akce „Český den proti rakovině“, která bude v letošním roce prodloužena na více dní, bude se konat od 29.9.2021 do 3.10.2021.

V pondělí 20.9.2021 se členové parlamentu sejdou na další schůzce, na které se konkrétně domluvíme na způsobu zajištění první parlamentní akce „Český den proti rakovině“.

Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Zápis ze schůzky školního parlamentu 11.10.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda, Adam Mudrák 
6.B                                 David Karel, Vít Svoboda
7.A                                 Alice Žítková
7.B                                 Kateřina Tůmová
8.A                                 
8.B                                 Karolína Seberová,  Michal Sýkora
8.C                                 Le Vy Tranová,   
9.A                                 Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                 František Tomka, Sebastian Vítovec

     Na schůzce jsme zhodnotili průběh akce „Český den proti rakovině“, který se uskutečnil ve dnech 29.9.2021 až 1.10.2021. V průběhu těchto tří dnů se členové Parlamentu scházeli každý den ráno a o velké přestávce a organizovali předávání objednaných kytiček do jednotlivých tříd. Vybrané peníze byly vloženy do výběrového vaku. Podle prvního dojmu to vypadá, že jsme letos opět pokořili rekord minulého roku v počtu prodaných kytiček a vybraných peněz. Všem členům Parlamentu jsem jménem vedení školy poděkovala za odvedenou práci v průběhu akce.

V další části schůzky jsme diskutovali o možných akcích parlamentu v dalším období. Zejména jsme zauvažovali o tom, zda bude v letošním roce možné třeba v menší míře opakovat akci „Přáníčka seniorům“. Byla to krásná akce, která potěšila mnoho spoluobčanů staršího věku.

Ke konci schůzky byly dány dva podněty z řad žáků jednotlivých tříd, které členové parlamentu zastupují.

První dotaz byl na možnost zapojení 2.stupně do  „McDonald Cupu“ – soutěže ve fotbale. Po konzultaci s Mgr. Kufnerem jsem zjistila, že tato soutěž je určena výhradně pro žáky 1.stupně, tedy ji nelze zorganizovat i pro 2.stupeň. Parlament budu informovat na další schůzce.

Druhý podnět byl na velmi praktické téma – žáci devátých tříd by si přáli roličky toaletního papíru v kabinkách WC, aby si nemuseli potřebný papír utrhávat již před odchodem do kabinky. Po konzultaci s paní ředitelkou bude na zkoušku vybaveno potřebným zařízením WC v 3.patře. Uvidíme, zda se tento systém osvědčí ve smyslu udržování pořádku na WC. Parlament budu o tomto kroku též informovat na další schůzce.

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková  

Zápis ze schůzky školního parlamentu 3.11.2021

Přítomni:

   Třída                           Jméno
   6.A                              Jan Přinda, Adam Mudrák
   6.B                              David Karel, Vít Svoboda
   7.A                              Iveta Dinh, Alice Žítková
   7.B                                
   8.A                                
   8.B                              Karolína Seberová,  Michal Sýkora
   8.C                              Le Vy Tranová,  
   9.A                             
   9.B                              František Tomka, Sebastian Vítovec

     Schůzka parlamentu tentokrát začala trochu netradičně – rozdáváním sladké odměny, kterou za práci spojenou s pořádáním akce  „Český den proti rakovině“  dostali zainteresovaní členové parlamentu od paní ředitelky.

Dalším bodem schůzky bylo projednání návrhu soutěže „O nejlepší obrázek jídla“. Návrh na tuto akci přinesl na setkání Jan Přinda. Žáci školy by v ní měli soutěžit o nejhezčí obrázek svého oblíbeného jídla a vítězné obrázky by se měly vystavit ve školní jídelně. Návrh soutěže byl projednán a jednomyslně odsouhlasen. Vytvoření plakátků k soutěži se ujal Michal Sýkora. Letáčky budou vyvěšeny v každé třídě a po konci akce vybere Parlament vítěze.

            K podnětům, které podali zástupci parlamentu na minulé schůzce:

  • otázka pořádání „McDonald Cupu“   – soutěž je určena výhradně pro 1. stupeň ZŠ
  • toaletní papír byl do kabinek na WC ve třetím patře dán, ale prakticky ihned paní uklízečka zjistila a vyfotografovala nepořádek, který se tam následně vyskytl

Žádný další podnět na schůzce nezazněl možná i z toho důvodu, že jsme se setkali tentokrát v menším počtu účastníků.

            Další schůzky Parlamentu budou ve středu, neboť v pondělí od sedmi hodin bude nyní probíhat doučování z anglického jazyka, což zamezuje možnosti scházet se tento den.

  Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Výsledky jubilejního 25. ročníku sbírky  „Český den proti rakovině“ na Bolevecké základní škole

  Vzhledem k stále neuspokojivé epidemiologické situaci se jubilejní 25. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině konal v náhradním podzimním termínu. Na naší škole šlo o dny 29.9. až 1.10.2021.

Hlavní tíhu organizace této akce na naší škole nesl jako každý rok Parlament BZŠ, zejména jeho „ostřílení“ členové z vyšších ročníků. Již dva týdny před termínem konání sbírky parlameňtáci vytvořili  informační letáčky, které  rozvěsili v chodbách školy a doručili do každé třídy. Každý člen parlamentu vyššího ročníku (tedy od 7.třídy) se stal „styčným důstojníkem“ pro dvě až tři třídy na nižším stupni, kde kontaktoval paní třídní učitelku. Zjistil, o kolik kytiček budou mít tyto třídy zájem, a první den akce “Český den proti rakovině“ donesl do třídy domluvený počet kytiček. Paní učitelky se postaraly o výběr peněz, který jsme ukládali do výběrového vaku. 

Nutno dodat, že výběrový vak by stále těžší a těžší a tak jsme byli opravdu zvědavi, jak dopadneme v tomto roce, zda opět překonáme množství vybraných peněz v loňské sbírce. Zatím se nám vždy podařilo rekord navýšit. Vzhledem k tomu, že množství prodaných kytiček bylo i v této jubilejní sbírce větší než loni, právem jsme očekávali překonání rekordu, což se také stalo.

Výsledek letošní sbírky na naší škole je opět rekordní – dárci si odnesli 427 kytiček, za které do výběrového vaku vložili  rekordních 10 361 korun.

A tak nám nezbývá než všem poděkovat – rodičům našich žáků za podporu a zakoupení kytiček, paním učitelkám za výběr peněz, členům Parlamentu za jejich čas a práci a také paní sekretářce  Täuberové, která těžký vak jako každý rok odnesla na poštu a symbolicky tak zakončila tuto záslužnou akci.

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věci i v této komplikované době.

Den proti rakovině 2021

   Parlament BZŠ

  

Rekapitulace práce Školního parlamentu BZŠ v druhé polovině školního roku

Druhá polovina letošního školního roku byla pro Parlament Bolevecké základní školy náročná množstvím akcí, které Parlament organizoval. Schůzky Parlamentu se konaly pravidelně jednou za čtrnáct dní ale někdy jsme se scházeli i každý týden. To například když jsme vybírali hudební znělku pro školní rozhlas. To jsme se museli sejít třikrát, neboť se vybíralo z více než tří set melodií. 

Další akce, kterou jsme v letošním roce zorganizovali, byla výtvarná soutěž „Namaluj své oblíbené jídlo“. O výsledcích jsme Vás informovali na internetových stránkách školy.

S cílem vyjádřit podporu lidem Ukrajiny jsme 2.3.2022 ozdobili okna některých učeben ukrajinskými vlajkami a kdo chtěl, přidal se i tím, že přišel ve žluto-modrém oblečení nebo s malou stužkou v těchto barvách. Následně jsme uspořádali sbírku na pomoc uprchlíkům a poté vybrané věci převezli do střediska Charity.

V květnu se konala sbírka „Český den proti rakovině“ pro rok 2022, tentokrát v řádném termínu. A vybraná částka opět nebyla malá! Na účet Ligy proti rakovině jsme odeslali 10 351Kč. Všem těm z Vás, kteří sbírku podpořili, z celého srdce děkujeme. A ještě malý dodatek – malí školáci z ukrajinské třídy, která má zázemí v naší škole, podpořili „Český den proti rakovině“ hezkými obrázky, které si můžete prohlédnou v galerii fotek.

Ale teď se už všichni těšíme na prázdniny. A i Vám všem, našim spolužákům a všem zaměstnancům školy přejeme krásné a dlouhé prázdniny. 

Parlament BZŠ

 

 

Aktuality

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnily hned několika soutěží mimo školu a byly velmi úspěšné. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Virtuální realita na ZŠ

Virtuální realita na ZŠ

Na školu jsme dostali virtuální brýle. Je to velmi zajímavá pomůcka pro zpestření výuky. V aplikaci máme k dispozici chemické pokusy. Jejich velkou př... Pokračovat

Hurá prázdniny – 17.6.2022

Hurá prázdniny – 17.6.2022

V pátek 17.6. se v respiriu školy uskutečnila závěrečná vystoupení kroužku Street dance a dalších oddělení školní družiny. Tanečníci secvičili tanec na jihoafrickou skladbu Jer... Pokračovat

Naši žáci u ombudsmana ČR

Naši žáci u ombudsmana ČR

V květnu 2022 vyhlásila Kancelář ombudsmana ČR soutěž „Jak pomáhá ombudsman dětem?“ Žáci 8.B a 9.A se rozhodli, že se této soutěže zúčastní. Během hodin českého jazyka se ... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

27.5.2022 se vybraní žáci 7.B, 8.B+C a 9.A+B vydali autobusem, který zajistila CK Sochor, směr Kutná Hora. Cesta proběhla s malým problémem – prasklá hadička u autobusu, po... Pokračovat

Archiv aktualit