Právě se nacházíte

Školní řád

Školní řád Bolevecké základní školy Plzeň vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění 217 A (III) dne 10.12.1948, zákonných předpisů platících v České republice a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školní řád Bolevecké základní školy Plzeň je zpracován na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň v sobě zahrnuje zvyklosti, které dlouhodobě vytvářejí vnitřní nezaměnitelnou specifiku této školy.

Za výchovu a vzdělání každého žáka Bolevecké ZŠ Plzeň ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogům Bolevecké ZŠ Plzeň je ctí, že se mohou na naplnění této povinnosti podílet. Není jim proto lhostejné, jak se chovají žáci na veřejnosti v době mimo vyučování bez přímého dohledu rodičů a jak propagují dobré jméno školy.

Žáci Bolevecké základní školy Plzeň mají plné právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Pro každého žáka školy je mladší spolužák jeho mladší kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže se stát ustrkovaným nebo ponižovaným.

Školní řád Bolevecké základní školy Plzeň platí nejenom v areálu celé školy po celou dobu školního vyučování, ale i při všech školních akcích mimo tyto prostory.

Celý školní řád je ke stažení v dokumentech školy.

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit