Právě se nacházíte

2008

Vánoční besídka pro mateřské školky - 1. část

Vánoční besídka pro mateřské školky - 1. část

V pondělí 15. prosince se uskutečnila tradiční "Vánoční besídka dětí z prvního stupně pro mateřské školky". Pásmo básniček, pohádek, scének, tanců, ba také hra na nejrůznější hudební nástroje nadchly malé děti a připomněly jim blížící se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. V odpoledních hodinách proběhla ještě dvě představení pro rodiče. Děkujeme paním učitelkám a dětem za předvedené výkony a za velikou trpělivost s několikatýdenním nácvikem. Ve videogalerii je umístěný film z této besídky, ale pro délku je rozdělen na dvě části, které jsou ještě převedeny do dvou odlišných kvalit formátu "flv". Pokud by chtěl někdo film v celku ve formátu DVD v systému PAL (720 x 576 pixelů), nechť se ozve u pana učitele Diviše....

Mikuláš na prvním stupni

Mikuláš na prvním stupni

Z Mikuláše jsou ve videogalerii umístěné dva filmy, a to vždy ve dvou kvalitách ve formátu "flv" - 1) Mikuláš na první stupni naší školy 2) Mikuláš v mateřské školce Kdo má zájem o film v kvalitě DVD (720 x 576), nechť se ozve u pana učitele Diviše....

Mikuláš v mateřské školce

Mikuláš v mateřské školce

Z Mikuláše jsou ve videogalerii umístěné dva filmy, a to vždy ve dvou kvalitách ve formátu "flv" - 1) Mikuláš na první stupni naší školy 2) Mikuláš v mateřské školce Kdo má zájem o film v kvalitě DVD (720 x 576), nechť se ozve u pana učitele Diviše....

Padesátníky pro voliéru - film televize ZAK

Padesátníky pro voliéru - film televize ZAK

Bolevecká základní škola Plzeň zareagovala na výzvu plzeňské zoo a vrhla se do výběru již neplatných padesátníků. Děti všech tříd vybíraly mince během měsíce září a začátkem října. Členové školního parlamentu 9. října všechny mince pracně spočítali, přičemž prozatímní konečná suma je 6 009 kusů, což je přibližně 3 000 korun. Tato částka je zatím ze všech odevzdaných nejvyšší. Ale Bolevecká ZŠ akci prodloužila, a to díky šanci dát jednomu zetří nepojmenovaných kondorů jméno. Ale je třeba splnit podmínku – umístit se do 3.místa. 22. října někteří žáci navštívili plzeňskou zoo, aby vybranou částku předali. Tam je přijal pan Martin Vobruba, který dětem ukázal nejen kondory, ale i místo pro jejich budoucí voliéru, na kterou je potřeba 400 000 korun. Děti si ve zbylém volném čase prohlédly zoologickou zahradu. Všichni se na novou voliéru moc těší! V současné době má BZŠ Plzeň nasbíráno dalších více než tisíc mincí! Marcela Fořtová, 9.A >>> FOTOGALERIE <<< >>> DĚTSKÝ PARLAMENT BZŠ <<< >>> PSALI O NÁS <<<...

Házená pro budoucnost - 24. října 2008 - turnaj v miniházené na Bolevecké základní škole

Házená pro budoucnost - 24. října 2008 - turnaj v miniházené na Bolevecké základní škole

V pátek 24. října 2008 proběhl na Bolevecká základní škole turnaj v miniházené. Sešla se řada dobrých mužstev a děti si mohly poměřit síly se svými kamarády z jiných škol. Film je ve dvou kvalitách formátu "flv". Film v kvalitě DVD PAL u pana učitele Diviše...

Sigmondova stezka - 8.B

Sigmondova stezka - 8.B

Žáci sportovní třídy se zaměřili na přírodu západních Čech. Ochrana fauny a flory přesahuje hranice a znalost rezervací v blízkém okolí bydliště pomáhá pochopit i vzdálené kraje. Sportovci se rozdělili na malé skupinky a každá z nich zpracuje ještě v období po 26. září jednu z rezervací či naučných stezek našeho regionu. Abychom se motivovali, prošli jsme si v pátek nejbližší přírodní Sigmondovu naučnou stezku. Propagátor lesní kultury nám v okolí Bolevevce zanechal po sobě mnohé. Videa uvedená v této galerii jsou ve dvou kvalitách "flv", plná kvalita klasického DVD (PAL 720 x 576) u pana učitele Diviše...

Házená pro budoucnost - 4. září 2008

Házená pro budoucnost - 4. září 2008

Ve čtvrtek 4. září 2008 proběhla na náměstí Republiky propagační akce Českého svazu házené a České pošty "Házená pro budoucnost". Akce se uskutečnila v řadě českých a moravských měst a v Plzni ji měl na starost pan Tomáš Černý, náš učitel, dlouholetý propagátor a trenér žactva mezinárodní házené. Na improvizovaném hřišti na největším plzeňském náměstí po celé odpoledne tento sport propagovali i naši žáci, kteří se tomuto sportu věnují. Videa uvedená v této galerii jsou ve dvou kvalitách "flv", plná kvalita klasického DVD (PAL 720 x 576) u pana učitele Diviše...

Výlet 7.B do Sušice a na hrad Rabí - 10. června 2008

Výlet 7.B do Sušice a na hrad Rabí - 10. června 2008

V úterý 10. června 2008 se uskutečnil třídní výlet 7.B. Jeli jsme do Sušice, kde jsme si prohlédli městské muzeum. Překvapil nás hezký pohyblivý betlém, který vznikl nadšením dvou současných řezbářů teprve před pěti lety. Nejen mezi našimi předky, ale i mezi současníky se tedy najdou šikovní mistři, kteří obětují čas, aby udělali druhým radost, a to je dobře! Poté jsme šli po zelené turistické značce přes Žichovice na hrad Rabí. Zde jsme si prohlédli druhý vyhlídkový okruh se zajímavým výkladem průvodce. Výlet byl hezký, vše, co jsme si naplánovali, se zdařilo a už se těšíme na další....

Exkurze šestých tříd na Karlovarsko

Exkurze šestých tříd na Karlovarsko

Ve středu 21. května 2008 proběhla zeměpisná exkurze, které se v hojném počtu zúčastnily obě šesté třídy. Děti navštívily lázeňské město Karlovy Vary, kde si prohlédly městské muzeum, vyjely pozemní lanovkou k rozhledně Diana, poté přes Jelení skok sešly ke Vřídlu. Chapci a děvčata také sestoupili do podzemí tohoto nejznámějšího lázeňského pramene. Odpoledne všechny účastniky ještě čekala v Krušných horách Horní Blatná se svými pozůstatky cínových dolů, kde propadnutím stropů vznikly bizarní skalnaté rokle s celoročním výskytem zledovatělého sněhu....

Exkurze devátých a osmých tříd do kraje Karla Čapka

Exkurze devátých a osmých tříd do kraje Karla Čapka

Ve čtvrtek 22. května 2008 proběhla literární exkurze na Dobříšsko, kde jsme navštívili Strž, místo, kde trávil Karel Čapek se svou ženou Olgou Scheinpflugovou volný čas. Ve vile je upravená expozice se vzpomínkou na českého velikána, na jeho ženu, významnou herečku prvorepublikového divadla, a na Ferdinanda Peroutku, významného novináře a přítele Čapkovy rodiny. Odpoledne jsme si prohlédli dobříšský zámek, který byl vrácen původním majitelům a kde v komunistické éře sídlil Československý svaz spisovatelů. U zámku je nádherná francouzská zahrada....

Multikulturní výchova ve 4.B - květen 2008 1/2

Multikulturní výchova ve 4.B - květen 2008 1/2

Čtyřicetiminutový filmový dokument ve dvou částech ze dvou vyučovacích hodin, které byly věnované multikulturní výchově - záznam na internetu je ve formátu flv, plná verze v DVD kvalitě u pana učitele Diviše....

Miniházená s Moltenem

Miniházená s Moltenem

14. března 2008 se na Bolevecké základní škole uskutečnilo další kolo dlouhodobé soutěže v „Miniházené s Moltenem“. Dvou věkových kategorií se zúčastnila družstva ze čtyř škol, a to ze ZŠ Čechova Rokycany, Masarykovy ZŠ, 31. ZŠ a domácí Bolevecké ZŠ. Z turnaje byl natočen film, jehož internetovou verzi ve formátu „flv“ máte zde možno vidět. Pokud chcete celou verzi v DVD filmu, ozvěte se na mailovou adresu zd_pm@seznam.cz nebo telefon 776780384. Cena za kopii DVD a za poštovné je 25 Kč. Zanechte adresu, bude posláno dopisem....

Volejbal na Bolevecké základní škole

Volejbal na Bolevecké základní škole

Na Bolevecké základní škole se věnujeme také volejbalu. Sice tento sport nemá na škole takovou tradici jako házená, ale děti tato míčová hra baví a začínají jezdit i na turnaje. Tento film je natočen na jednom z podzimních turnajů, kde hrály dívky ze sedmé a osmé třídy, Kdo by chtěl film v plné verzi DVD, nechť se ozve na e-mailové adrese zd_pm@seznam.cz (cena 25 Kč i s poštovným a cenou média DVD)....

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 1/5

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 1/5

V druhém květnovém týdnu proběhlo na naší škole setkání partnerských škol ze Slovenska, Polska, Rumunska a Francie. Čtyři filmy zachycují pobyt cizinců u nás, kdy učitelé se svými dětmi viděli nejen výuku v Bolevecké základní škole, ale také historickou část starého Bolevce a zoologickou zahradu. Druhý den jsme byli přijati zástupci města v historické budově plzeňské radnice a podívali jsme se do chrámu svatého Bartoloměje, Pivovarského muzea a pivovaru. Poslední den jsme navštívili Prahu, zavítali jsme na Pražský hrad a prošli jsme si celou Královskou cestu malostranskými ulicemi přes Karlův most, Staroměstské náměstí až k Prašné bráně. Učitelům i dětem se u nás líbilo a už se těšíme na další setkání....

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 2/5

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 2/5

                                                                                                                  
 
 
 
...

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 3/5

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 3/5

                                                                                                                  
 
 
 
...

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 4/5

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 4/5

                                                                                                                  
 
 
 
...

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 5/5

Comenius 2008 - filmy z celého pobytu našich hostů u nás 5/5

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
...

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit