Právě se nacházíte

2008/2009

Složení ve školním roce 2008/2009:

6.A Lucie Škuderová
6.B Tereza Feiferlíková, Daniel Šalom
7.A Dominika Caltová
7.B Jan Šůcha
8.A Radek Calta, Václav Bystřický
8.B Monika Lapáková
9.A Marcela Fořtová
9.B Daniel Klimeš
9.C Martin Rusnák

                                                     ----

 Křest kondora v Zoo Plzeň

       V pátek 19. června 2009 se členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň s některými spolužáky zúčastnili v Zoo Plzeň vyhodnocení soutěže „El Condor Pade“.
       Součástí soutěže byl sběr již neplatných padesátihaléřových mincí. Částka takto získaná bude využita na výstavbu voliéry pro kondory.
       Děti mince sbíraly celý školní rok – od příbuzných, kamarádů, dědečků a babiček – výsledkem bylo 9 529 kusů a krásné druhé místo. Školní parlament BZŠ Plzeň převzal spoustu krásných přírodovědných materiálů – knihy o zvířatech, časopisy, letáky a botanické průvodce po Zoo Plzeň – a samozřejmě diplom za hezké 2. místo.
       Zároveň si žáci pokřtili jednoho ze tří kondorů – dostal jméno Ivory /ajvory/. Po křestu s nadšením všichni zhlédli opravdu poutavé vyprávění o Peru s ukázkami krásných fotografií. Po skončení oficiální části si žáci prošli další expozice v zahradě.
Všichni si vyhodnocení soutěže spojené s křestem kondorů užili, návštěva zoo se jim líbila a těší se na další spolupráci se Zoo Plzeň.

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

>>>ODKAZ DO VIDEOGALERIE, KDE JE UMÍSTĚN 10MINUTOVÝ FILM<<<


>>>ODKAZ NA YOUTUBE, KDE JE UMÍSTĚN FILM VE VYŠŠÍ KVALITĚ<<<


                                                     ----

Olympiáda 87. MŠ

           Dne 28.5.2009 se na Bolevecké základní škole v Plzni uskutečnila Olympiáda 87. MŠ. Byla to akce plná her, soutěží a různých disciplín. Po vzájemné dohodě s paní učitelkou Jarošovou z 87. MŠ žáci naší školy připravili na hřišti BZŠ několik stanovišť, např. hod míčkem, štafetový běh, překážková dráha. Pak už se všichni malí závodníci pustili do soutěžení. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky.
           A kdo byl vlastně nejlepší? Vyhrál každý, kdo se zúčastnil a ukázal své sportovní nadání.
           Na závěr akce ještě společné foto a pro každého sportovce i pořadatele sladká odměna.
           Všichni se už těší na příští ročník Olympiády 87. MŠ!

                                                     ----

Výpomoc při akci v mateřské školce

              Za slunečného a teplého počasí dne 7. dubna 2009 v 87. mateřské škole uskutečnila akce s názvem Velikonoční dílna pro děti a jejich rodiče. Na celkem osmi stanovištích si děti mohly zkusit hledání vajíček v kurníku, házení míčkem na terč, navlékání drátěnek, zdobení vajíček víčky, chůzi na chůdách, přenášení balonů tyčkami do cíle, jízdu na koloběžkách či střílení hokejkami na branku.
              Každý si přišel na své. A hlavně, každá snaha se cenila odměnou. Jak děti, tak soutěžící rodiče dostávali bonbóny. Ty nejakčnější děti odcházely z akce s plnými kapsami sladkostí, ale hlavně s krásnými zážitky.

              Na této akci se též podílelo dvanáct žáků naší školy. Nejprve jsme si všechna stanoviště vyzkoušeli a pak se věnovali našemu úkolu – postarat se o malé i velké účastníky akce. Mnozí z nás si při tom vylepšili fyzičku, ale hlavně jsme museli použít všechnu svou trpělivost a takt v přístupu k dětem i rodičům. Jako bonus jsme obdrželi sladkou odměnu.

              Všichni, ač unaveni po vyčerpávajícím odpoledni, odcházeli s úsměvem a krásným pocitem v srdcích.


                                                          Napsala – Marcela Fořtová 9.A

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

                                                     ----

Schůzka 26.2.2009

Členové Školního parlamentu BZŠ se sešli, aby s konečnou platností uzavřeli soutěž vyhlášenou Zoologickou zahradou Plzeň – jednalo se o sběr padesátihaléřových mincí. Jak už jsme informovali na našich stránkách, výtěžek této akce bude použit na vybudování voliéry pro kondory.

Zástupci tříd na schůzce spočítali další mince (3470 ks), které byly vybrány od konce října, kdy naše škola odevzdala 6009 ks mincí.

Konečný součet počtu mincí vybraných na naší škole je 9479 !!!!

P. uč. D. Duchková odnese zbývající peníze během jarních prázdnin panu Martinu Vobrubovi do plzeňské zoo.

Po ukončení akce zoologickou zahradou a po vyhlášení výsledků vás budeme na našich stránkách informovat, jak se žáci naší školy umístili 


                                                      ----

Prosinec 2008, leden 2009

Členové školního parlamentu výrazně pomohli v prosinci 2008 se zajišťováním vánoční besídky prvního stupně naší školy pro rodiče žáků. Podíleli se na přípravě a zajištění občerstvení pro rodiče, babičky a dědečky, kteří se přišli na vystoupení dětí do školy podívat.

Výraznou pomoc školní parlament spolu s dalšími žáky naší školy poskytl v lednu 2009 při zajišťování pomoci při zápisu budoucích prvňáčků. Žáci provedli rodiče po škole a pomohli jim i malým budoucím žáčkům s orientací po budovách školy.

Za pomoc a ochotu děkujeme.

                                                      ----

Článek z webových stránek Zoo Plzeň

23. 10. 2008 - El kondor pade - naráz přibylo 6 009 padesátníků 


       Zástupci školního parlamentu Bolevecké základní školy v Plzni včera předali do zoologické zahrady 6 009 kusů padesátihaléřových prošlých mincí a stali se tak bezkonkurenčně vedoucími soutěže v rámci akce El kondor pade. Do rána 22. 10. zahrada obdržela 13 619,50 Kč, tedy 27 239 kusů.
       Další padíky čekají na spočtení v pokladničkách (zejména u lvů) a u ohlášených škol, drogerií, cukráren, hospůdek a firem, kde ještě stále shromažďují.
       Velké množství přinesli také jednotlivci.
Do adresné soutěže o největší počet darovaných padíků se zatím zapojilo (již    odevzdalo) 18 škol, firem a jednotlivců.
       Zatím nejúspěšnější byla plzeňská ZŠ Martina Luthera a ZŠ Vejprnice, 22. října je překonala Bolevecká základní ZŠ se 6 009 kusy (zatím nezapočteny), ZŠ Spálené Poříčí přidalo dalších 2 424 ks. (zatím nezapočteny).
      Těšíme se také na slíbené kýble šumavských padesátníků a také úlovky ze škol (Staňkov a okolí s nadšeným panem učitelem Jaroslavem Šobrem (1. října měli již jeden tisíc kusů), Sokolov a další).
      Nejvzdálenější padesátníky zatím dorazily od ZŠ Dolní Štěpanice - Jilemnice a rodiny Žižkových z Kuřimi.

                                                      ----

Padesátníky pro voliéru


Bolevecká základní škola Plzeň zareagovala na výzvu plzeňské zoo a vrhla se do výběru již neplatných padesátníků. Děti všech tříd vybíraly mince během měsíce září a začátkem října. Členové školního parlamentu 9. října všechny mince pracně spočítali, přičemž prozatímní konečná suma je 6 009 kusů, což je přibližně 3 000 korun. Tato částka je zatím ze všech odevzdaných nejvyšší. Ale Bolevecká ZŠ akci prodloužila, a to díky šanci dát jednomu zetří nepojmenovaných kondorů jméno. Ale je třeba splnit podmínku – umístit se do 3.místa.

22. října někteří žáci navštívili plzeňskou zoo, aby vybranou částku předali. Tam je přijal pan Martin Vobruba, který dětem ukázal nejen kondory, ale i místo pro jejich budoucí voliéru, na kterou je potřeba 400 000 korun. Děti si ve zbylém volném čase prohlédly zoologickou zahradu. Všichni se na novou voliéru moc těší!

V současné době má BZŠ Plzeň nasbíráno dalších více než tisíc mincí!

Marcela Fořtová, 9.A

 

>>> VIDEOGALERIE - JSOU ZDE UMÍSTĚNY Z AKCE DVA FILMY <<<

>>> FOTOGALERIE <<<

                                                      ----

Schůzka 9.10.2008

Přítomni:

Škuderová Lucie - 6.A
Šalom Daniel -  6.B
Caltová Dominika - 7.A
Šůcha Jan - 7.B
Hodl Dominik - 8.B
Lapáková Monika - 8.B
Fořtová Marcela - 9.A
Klimeš Jan - 9.B
Rusnák Martin - 9.C


Členové školního parlamentu se sešli ve čtvrtek 9.10. brzy ráno ještě před vyučováním a čekal je nelehký úkol – spočítat všechny vybrané mince (jak bylo uvedeno již dříve, jedná se o padesátihaléřové mince pro Zoo Plzeň – po výměně budou peníze využity na stavbu voliéry).

Po dlouhém a vyčerpávajícím počítání ŠP došel k číslu 6 009 kusů mincí!!!

P.uč. Dana Duchová domluví se zástupcem plzeňské zoo termín, kdy členové parlamentu mince do zoo odnesou.

                                                      ----

Schůzka 18.9.2008

Přítomni:

Šalom Daniel - 6.B
Caltová Dominika - 7.A
Šůcha Jan - 7.B
Bystřický Václav - 8.A
Hodl Dominik - 8.B
Lapáková Monika - 8.B
Fořtová Marcela - 9.A
Rusnák Martin - 9.C

p. uč. Duchková Dana

Členové školního parlamentu se sešli na první schůzce nového školního roku.

Na programu bylo seznámení s novým školním řádem a diskuse o jeho odstavcích.

Dále se ŠP radil o tom, zda se zapojí do akce, kterou vyhlásila Zoologická zahrada v Plzni – jedná se o sběr padesátníkových mincí. Zoo tak získá po jejich výměně finanční prostředky na vybudování voliéry pro kondory. Parlament se rozhodl, že se do akce zapojí a v nejbližších dnech osloví všechny žáky Bolevecké základní školy Plzeň. Členové ŠP si rozdělili třídy na prvním i druhém stupni, stanovili časový harmonogram akce a i sami za sebe začali mince shánět a sbírat.

Hlavní část akce bude ukončena začátkem října, kdy ŠP odnese do zoo vybrané mince.


 

-----------------------------------------------

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit