Právě se nacházíte

2012/2013

Složení ve školním roce 2012/2013

6.A Johana HORÁČKOVÁ
6.B Jan FAITENHANZL
7.A Natálie MAJEROVÁ
8.A Adam KŮS
8.B Matěj JECH
9.A Dominik KOVÁŘ
9.B David  VIKTORA

Aktivity Školního parlamentu BZŠ Plzeň – prosinec 2012 + leden 2013

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň 12.12. a 13.12.2012 pomáhali se zajištěním a organizací vánoční besídky pro 1. stupeň BZŠ Plzeň. Besídky se v oba dny opravdu povedly a důkazem toho je spokojenost rodičů i dětí.

7.1.2013 velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Zájemce o prohlídku školy prováděli po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

9.1.2013 parlament provedl vyhodnocení výsledků soutěže o nejlepší a nejhezčí vánoční cukroví. Žákyně 9.A pod vedením p. uč. Hany Rauchové v prosinci pekly v rámci předmětu Domácnost několik druhů vánočního cukroví a parlament jejich výrobky ohodnotil takto:

1. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

2. místo: Haišmanová Martina, Haišmannová Lucie, Tomanová Klára, Horáčková Marie.

3. místo: Franková Kristýna, Panská Denisa, Faflíková Tereza, Vítovcová Jana.

Členům parlamentu děkujeme za ochotu a pomoc s organizací jednotlivých akcí.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Schůzka 12.11.2012

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se sešli na schůzce, aby projednali plán činnosti ŠP v tomto školním roce. Kromě činností a povinností z předchozích let se přidají starosti a úkoly nové.

 • Přivítání nových členů školního parlamentu
 • Připomenutí činnosti a úspěchů ŠP z předchozích let
 • Akce „El kondor Pade“ ve spolupráci se ZOO Plzeň uzavřena – voliéra pro kondory slavnostně otevřena – žáci BZŠ Plzeň obsadili druhé místo a stali se kmotry jednoho z kondorů.
 • Diskuse a náměty činnosti ŠP v letošním školním roce
 • Prohlídka vybudované první části „Zelené školní zahrady“
 • Projednání návrhu žáků 7.A v zastoupení Natálií Majerovou k vylepšení prostředí ve třídách – konzultováno s paní ředitelkou.

Plán činnosti ŠP na 1. pololetí školního roku 2012/2013:

 • pomoc při organizaci a zajišťování mikulášské nadílky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci vánoční besídky pro 1. stupeň naší školy – prosinec 2012
 • pomoc při zajišťování a organizaci zápisu budoucích prvňáčků na BZŠ Plzeň – leden 2013
 • pomoc při organizačním zajištění a tvorbě školního časopisu – celoročně – spolupráce s p. uč. Hovancovou
 • spolupráce na uskutečnění projektu „ Zelená školní zahrada“ – celoročně. První část zahrady je již vybudována – členové ŠP si zahradu prošli a prohlédli. Vyjádřili své názory a návrhy řešení k možnosti vybudovat na zahradě výukovou část s lavicemi a sezením.
 • Členové ŠP si domluvili pravidelné schůzky, na kterých budou společně projednávat své požadavky, připomínky a návrhy.

Zapsala Mgr. Dana Duchková

 

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit