Právě se nacházíte

2014/2015

Složení ve školním roce 2014/2015

6.A Jiří VINTR
6.B Kristýna KRÁLOVÁ
7.A Karolína TLSTÁ
7.B Martin BENEDIKT
8.A Johana HORÁČKOVÁ
8.B Jan FAITENHANZL
9.B Natálie MAJEROVÁ

Sběr víček pro „Nováček“ letos ukončen

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Rabštejnská 29, Plzeň – byl pro letošní školní rok ukončen.

Odvezli jsme celkem 430 kg víček:

12.12.2014 – 200 kg

5.5.2015 – 230 kg

Jen připomínáme, že v loňském školním roce jsme sebrali 510 kg víček.

Celkem jsme tedy do „Nováčku“ odvezli během loňského a letošního školního roku téměř 1000 kg víček. 

Získané peníze budou využity na volnočasové, sportovní a kulturní aktivity pro obyvatele domova.

Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň velmi děkuje všem, kteří se sběrem pomohli a do akce na pomoc dětem i dospělým z „Nováčku“ se zapojili. 

ŠP přislíbil pomoc i v příštím školním roce – sbírejte tedy víčka dál i během letních prázdnin -  oslovte kamarády, známé a příbuzné. Pomůžete dobré věci.

Ještě jednou velký dík všem za pomoc, ochotu a aktivitu při sbírání a těšíme se od září na 3. ročník této úspěšné akce.

ŠP BZŠ Plzeň
5.5.2015
Mgr. Dana Duchková

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

 

V pondělí 30.3.2015 pomohl Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň vyhodnotit a vyhlásit výsledky velikonoční, která se uskutečňuje s velkým úspěchem každý rok.

Fotografie přikládáme >>> ZDE <<<

7.1.2015 členové Školního parlamentu BZŠ Plzeň velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Členové prováděli zájemce o prohlídku školy po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen, tříd na 1. stupni a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

15. a 16. ledna 2015 proběhl na Bolevecké základné škole Plzeň zápis budoucích prvňáčků. Pro předškoláčky byla připravena Pohádková cesta - děti si tak mohly vyzkoušet své znalosti pohádek a svoji šikovnost. Jednotlivé disciplíny připravily paní učitelky z 1. stupně, s organizací pomáhali žáci 9. ročníku a členové našeho školního parlamentu.
Fotografie ve fotogalerii.
Zapsala: Mgr. Dana Duchková

Odvoz víček

V pátek 12.12.2014 jsme do Nováčku v Rabštejnské ulici v Plzni (Domov pro osoby s postižením) odvezli 200 kg víček. Školní parlament vám moc děkuje za ochotu pomoci, za váš čas a za pomoc, kterou sběrem víček poskytujete! Jen připomínáme, že akce trvá do konce dubna 2015 – prosíme, sbírejte a noste víčka dál – pomůžete tím lidem v Nováčku, kteří takto získané peníze využijí na volnočasové aktivity.

 

1. Schůzka ŠP

Čtvrtek 25.9.2014 v 7:15 hodin v učebně č. 80.

  1.  Přivítání nových členů ŠP + seznámení, představení
  2.  Plán činnosti ŠP na školní rok 2014/2015: pomoc při organizačním zajištění vánoční besídky 1. stupně, pomoc při realizaci Dne otevřených dveří, pomoc při zajišťování zápisu budoucích prvňáčků, vyhodnocení velikonoční soutěže, pomoc při zajišťování Dne dětí v MŠ.
  3.  Zelená školní zahrada – závěrečná realizace
  4.  Sběr víček pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ v Rabštejnské ulici v Plzni– 2. ročník – získané finanční prostředky budou použity na volnočasové aktivity obyvatel domova. V loňském školním roce jsme vybrali pro Nováček 510 kg víček (DOZP získal celkem 1700 kg, 5100 Kč – vedoucí DOZP poslala opět poděkování všem žákům, rodičům a učitelům za výraznou pomoc). Akce probíhá do konce dubna 2015. Každý čtvrtek od 7:30 do 7:55 hodin bude probíhat vybírání nashromážděných víček v prostorách cvičné školní kuchyňky (č. dveří 49). P. uč. D. Duchková bude průběžně odvážet víčka do DOZP Nováček Plzeň – termín odvozu bude vždy oznámen školnímu parlamentu.
  5.  Schůzky ŠP se budou konat nepravidelně – dle potřeby.

vicka 2014

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit