Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Aktuality
 • Škola
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

28.04.2021  |  Škola

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 informuje, že od 3. 5. 2021 je v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

·         pravidla pro testování žáků 2. stupně jsou stejná jako pro žáky základní školy 1. stupně

·         současně je nutné ve všech prostorách školy používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek

·         Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor -  doporučujeme dětem dávat do třídy teplejší oblečení (mikinu, svetr apod.)

·         od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve venkovních prostorách – nutné přizpůsobit oblečení a obuv) - to se týká pouze žáků na prezenční výuce

·         při výuce TV není nutná ochrana dýchacích cest, současně je nutné zachovat homogenitu tříd!

·         Škola i nadále zajišťuje péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v týdnech, kdy jejich třída má distanční výuku 

Prezenční výuka ve škole:

Třídy ve škole

SUDÝ TÝDEN

 (od 3.5.2021)

0.A

1.B

1.C

2.B

3.B

4.B

5.B

6.B

7.B

7.C

8.B

Třídy ve škole

LICHÝ TÝDEN

(od 10.5.2021)

0.A

1.A

2.A

3.A

4.A

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenční výuka probíhá dle prezenčního rozvrhu.

Distanční výuka probíhá dle upraveného (dříve rozesílaného modře proškrtaného) rozvrhu.

Informace k testování žáků

 • platí povinnost podrobit se testování jako podmínky osobní účasti na vzdělávání - platí pro žáky 1. i 2. stupně
 • pravidla testování pro žáky 1.stupně zůstávají stejná

 Pravidla testování

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být  sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat antigenním testem SINGCLEAN, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu - www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je i nadále umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování žáků

 • Testování bude prováděno 2x týdně (pondělí, čtvrtek) hned po příchodu žáků do školy v předem určených třídách za předepsaných hygienických pravidel.
 • Žáci, kteří ráno navštěvují družinu, budou testováni i nadále testován ihned po příchodu v určeném prostoru.
 • Žáci s pozitivním výsledkem testu odcházejí do izolačních místností a vyčkají příchodu rodičů, popřípadě si je odvede rodič čekající na výsledek testu. Škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testu a zákonný zástupce je povinen bezodkladně informovat lékaře, který žáka odešle na kontrolní PCR test.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti ze skupiny.
 • Testování se neprovádí u žáků, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě či poskytovatelem zdravotních služeb, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – laboratorně potvrzené onemocnění. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Dokladem může být např. potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné podobě.

 

Aktuality

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

Přihlášky do školní družiny jsou k dispozici ve vrátnici školy. Vyzvedněte si prosím jeden výtisk na jedno dítě. Pokyny k vyplnění: - vypište pouze horní část přihlášky (jméno, adresa, kontakty apod.) - odchody dítěte ze ŠD vypíšeme společně v září n... Pokračovat

Dětský den v přípravné třídě

Dětský den v přípravné třídě

Konečně tu máme dlouho očekávaný měsíc červen a s ním spojený Mezinárodní den dětí. Je úterý 1. 6. a rozzářené dětské oči netrpělivě čekají, co ve třídě dnes prožijí. Pro děti jsou připraveny lavice plné překvapení, na ... Pokračovat

OŽIVÍME ČESKO

OŽIVÍME ČESKO

Ve středu 5. 5. 2021 přípravná třída obdržela balík. Co v něm asi je? Kdo nám píše? Nejprve jsme otevřeli obálku s dopisem, ve kterém jsme byli pochváleni za to, že jsme vytvořili hezko ... Pokračovat

VELIKONOČNÍ ONLINE SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KRASLICI

VELIKONOČNÍ ONLINE SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KRASLICI

Protože jsme svátky jara nemohli prožít společně ve škole, vyhlásili jsme pro všechny online soutěž. Jednalo se o výrobu kraslic za pomocí různých technik. 22. 3. byl rodičům žáků zaslán e-mail s p... Pokračovat

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Archiv aktualit