Právě se nacházíte

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

08.04.2021  |  Studium

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 6.4.2021 informovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že dochází od 12.4.2021 k postupnému návratu žáků 1. stupně do škol. 

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině.

Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Výuka 1. stupně bude od 12.4.2021 probíhat rotačním způsobem podle následujícího schématu:

Týden

Prezenční výuka

Distanční výuka

Lichý    od 12.4.2021

0.A, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

Sudý    od 19.4.2021

0.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Třídy na prezenční výuce se budou vzdělávat podle prezenčního (běžného) rozvrhu.

Třídy na distanční výuce se budou vzdělávat podle distančního rozvrhu (jako doposud).

 • Zepidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor -doporučujeme dětem dávat do třídy teplejší oblečení (mikinu, svetr apod.)
 • Podle nařízení MZ ČR je stanovena povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech prostorách školy - žáci (včetně přípravné třídy) alespoň chirurgickou roušku, pedagogičtí, nepedagogičtí pracovníci, popř. třetí osoby ve škole respirátor bez výdechového ventilu splňující všechny technické požadavky na účinnost
 • Upozorňujeme rodiče, že žáci musí mít nasazené roušky po CELOU dobu pobytu ve škole (i při výuce i při pobytu vŠD), svýjimkou konzumace jídla.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen vdůvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk sžáky
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)

Stravování:

 • Žáci na prezenční i distanční výuce mají nárok na oběd (vrotačním způsobu výuky bude ŠJ vařit pouze 1 jídlo do odvolání)
 • Všichni žáci na prezenční výuce mají obědy, popř. svačiny přihlášené a na distanční výuce odhlášené. Pokud budete mít zájem o stravování i při distanční výuce, MUSÍTE SI OBĚD SAMOSTATNĚ PŘIHLÁSIT!! (jakoukoliv změnu proveďte na www.strava.cz nebo telefonicky na č. 377524055)
 • Výdej pro žáky na distanční výuce je pouze do jídlonosičů vchodem pro cizí strávníky vdobě:
 • Cizí strávníci: 11:30 - 12:30 hodin
  • I. stupeň: 12:30 - 13:00 hodin
  • II.stupeň: 13:00 - 13:30 hodin
 • Žák se nesmí zdržovat vareálu školy.

Školní družina:

 • Pro přihlášené žáky 0.-5. ročníku
 • V provozu od 6,00 hodin do 16,00 hodin
 • Pokud děti budou přicházet/odcházet jinak, než bylo nahlášeno, je nutné nosit lístečky
 • Kroužky školní družiny se do odvolání nekonají

 

2.stupeň

 - distanční výuka dle stávajícího distančního rozvrhu (nedochází k žádným změnám)

 

 

 

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit