Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Aktuality
 • Škola
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

23.08.2021  |  Škola

Hygienické zásady

 • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) 
 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
 • omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Povinné nošení ochrany dýchacích cest

 • žáci, zaměstnanci, další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek dle platného nařízení MZd při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy 
 • předepsaný ochranný prostředek dle Mimořádného opatření MZDR ze dne 30. 7. 2021 - žáci do 15 let - rouška nebo respirátor, žáci od 15 let - respirátor třídy FFP 2
 • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • lékařské potvrzení předloží žák v den nástupu nebo ho lze zaslat předem elektronicky třídnímu učiteli

Screeningové testování žáků

 • 2. až 9. třídy - 1. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • 0. a 1. třídy -  2. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • žáci přicházející do ranní školní družiny se testují až na 1. vyučovací hodině
 • forma testování - neinvazivní antigenní testy pro samoodběr - GENRUI - instruktážní video zde:  www.youtube.com/watch
 • pro 0.-3. ročník: v případě individuálního požadavku rodiče na přítomnost při testování dítěte, bude školou jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna

Výjimky ze screeningového testování žáků

 • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid - 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) 
 • platný negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě - test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tzn. 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu) 
 • nárok na výjimku z testování - nutno doložit písemným potvrzením, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli
 • výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Odmítnutí screeningového testování žáků

 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd
 • podmínky - ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu

 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou RT - PCR
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

Kompletní znění doporučení pro školy („manuál“) MŠMT 

 

Aktuality

Pozorování vzducholodi

Pozorování vzducholodi

V pátek 17. 9. 2021 třídy 2.B, 3.A a 4.B vyrazily před naši školu v rámci prvouky pozorovat vzducholoď. Jednalo se o vzducholoď Zeppelin, která je delší než největší osobní Airbus, ale na ... Pokračovat

Adaptační kurz prvních tříd

Adaptační kurz prvních tříd

Dne 14. a 15. září proběhl adaptační kurz prvňáčků. V úterý a ve středu odpoledne prvňáci navštívili Arboretum Sofronky. Děti na vlastní oči viděly, jak pracují a žijí včely, nakrmily daňky čerstvými jablíčky a spolu s rodiči upekly u ohýnku bu... Pokračovat

První školní den v přípravné třídě

První školní den v přípravné třídě

Ve středu 1. 9. jsme se my, děti přípravné třídy, netrpělivě seskupovaly i s rodiči na nádvoří školy. Jakmile paní učitelka Vlasta ukázala ceduli s nápisem „Přípravná třída“, někteří z nás rychle přiběhli a začali se s nov... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.9.2021

1.9.2021 - ranní školní družina nebude v provozu - odpolední družina plynule navazuje na konec vyučování, provoz do 16:00 hodin - žáci přihlášení do ŠD (2. – 5. ročník) nahlásí třídní učitelce, kdo tento den půjde po vyučování domů nebo půjde do ŠD – nejlépe pí... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

Hygienické zásady • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků) • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) • před prvním pří ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1.9.2021 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) Žáci 0. a 1. ročníku NEbudou 1.9. testováni na přítomnost Covid-19. 8,00 h - třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy pře... Pokračovat

Adaptační kurz pro 6. třídy

Adaptační kurz pro 6. třídy... Pokračovat

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách... Pokračovat

Stopovačka – 23.6.2021

Stopovačka – 23.6.2021

V posledních dnech školního roku se naše školní družina rozhodla uspořádat tradiční stopovačku. Děti ze sedmi oddělení musely v deseti úkolech uplatnit svou obratnost, rychlost, postřeh i znalosti, ... Pokračovat

Družinový pětiboj – 9.6.2021

Družinový pětiboj – 9.6.2021

V červnu začala ve družině další ze soutěží – pětiboj. Žáci měli týden na to, aby splnili pět sportovních disciplín. Mezi ně patřily skok do dálky z místa, leh-sedy, skok přes švihadlo, slalom s p... Pokračovat

Archiv aktualit