Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Aktuality
 • Škola
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 1. 9. 2021

23.08.2021  |  Škola

Hygienické zásady

 • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) 
 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
 • omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Povinné nošení ochrany dýchacích cest

 • žáci, zaměstnanci, další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek dle platného nařízení MZd při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy 
 • předepsaný ochranný prostředek dle Mimořádného opatření MZDR ze dne 30. 7. 2021 - žáci do 15 let - rouška nebo respirátor, žáci od 15 let - respirátor třídy FFP 2
 • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • lékařské potvrzení předloží žák v den nástupu nebo ho lze zaslat předem elektronicky třídnímu učiteli

Screeningové testování žáků

 • 2. až 9. třídy - 1. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • 0. a 1. třídy -  2. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • žáci přicházející do ranní školní družiny se testují až na 1. vyučovací hodině
 • forma testování - neinvazivní antigenní testy pro samoodběr - GENRUI - instruktážní video zde:  www.youtube.com/watch
 • pro 0.-3. ročník: v případě individuálního požadavku rodiče na přítomnost při testování dítěte, bude školou jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna

Výjimky ze screeningového testování žáků

 • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid - 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) 
 • platný negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě - test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tzn. 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu) 
 • nárok na výjimku z testování - nutno doložit písemným potvrzením, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli
 • výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Odmítnutí screeningového testování žáků

 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd
 • podmínky - ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu

 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou RT - PCR
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

Kompletní znění doporučení pro školy („manuál“) MŠMT 

 

Aktuality

ROZHODNUTÍ o přijetí ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smys ... Pokračovat

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň ... Pokračovat

Dodatečný termín zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Dodatečný termín zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023... Pokračovat

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Stopovaná „Zlatá horečka“ – 27.6.2022

Stopovaná „Zlatá horečka“ – 27.6.2022

V pondělí 27.6. se uskutečnila stopovací hra na téma gold rush – zlatá horečka. Žáci na začátku obdrželi dopis z 19. století od Budislava Vojtěcha ze Sušice, ve kterém jim sděluje, jak kdy... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnili hned několika soutěží mimo školu a byli velmi úspěšní. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Archiv aktualit