Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Přírodovědný kroužek – PODZIM

Přírodovědný kroužek – PODZIM

V letošním školním roce se ve školní družině poprvé otevřel přírodovědný kroužek určený převážně „starším“ žákům tzn. žákům 3. – 5 . tříd. V říjnu jsme si v okolí školy zvolili „Můj strom“, na kterém budem... Pokračovat

Fištróni a šikulové ve školní družině – 23. a 25.11.2016

Fištróni a šikulové ve školní družině – 23. a 25.11.2016

Ve dvou odpolednech bylo na chodbě a v odděleních školní družiny živo a veselo. Ve středu 23.11. soutěžily děti 3. až 5. tříd o nejchytřejšího fištróna. Zapotily se při otázkách z literatury, vlastivě... Pokračovat

Akce s BOVYSEM

Akce s BOVYSEM

Dne 22.11.2016 jsme měli na návštěvě ve třídách 1. stupně maskota firmy BOVYS, od které naše škola odebírá ovoce pro děti. Žáci se v krátké prezentaci dozvěděli zajímavosti o ... Pokračovat

Tři prasátka - 17.11.2016

Tři prasátka - 17.11.2016

Ve středu 16. listopadu k nám do školní družiny zavítalo divadlo Dráček, tentokrát se známou pohádkou Tři prasátka. Sešli jsme se v hojném počtu 117 dětí. Prasátka chtěla bydlet ve vlas... Pokračovat

1.turnaj školní ligy

1.turnaj školní ligy

Vzhledem k nešťastným okolnostem s vyhořením a totálním zničením naší nafukovací haly jsme první kolo odehráli v pátek 11.11.2016 na 31.ZŠ v Plzni. V kategorii starších dětí naši školu reprezentovali žáci 5.A... Pokračovat

Divadlo Alfa 16.11.2016 1.B

Divadlo Alfa 16.11.2016 1.B

Ve středu 16.listopadu 2016 jsme se oblékli do svátečního a vyrazili jsme do Divadla Alfa na představení „Pohádky ovčí babičky“. Viděli jsme pět příběhů: • O chytrém berán... Pokračovat

Dějepisná exkurze 18.10.2016

18.10.2016 se v 6,30 hod. sešli před Boleveckou ZŠ všichni účastníci dějepisné exkurze, bylo nás 45.Již na nás čekal autobus a ihned jsme vyrazili směr Kutná Hora.Paní průvodkyně nás seznámila s průběhem exkurze.Kudy pojedeme ... Pokračovat

Diskotéka – 20.10.2016

Diskotéka – 20.10.2016

Na poslední čtvrteční říjnové odpoledne před podzimními prázdninami se děti moc těšily. Proběhla totiž oblíbená celodružinová diskotéka v tělocvičně školy. Kluci i holky rozhý... Pokračovat

Návštěva svíčkárny 14.10.2016 1.B

Návštěva svíčkárny 14.10.2016 1.B

V pátek 14. října 2016 naše třída vyrazila do svíčkárny Rodas, která se nachází v Plzni – Liticích. Na dvoře u svíčkárny jsme si prohlédli také zvířátka, která zde chovají. Uvnitř nás nejdříve „cvrnkla“ do našich nosík... Pokračovat

Halloween 31.10.2016 1.B

Halloween 31.10.2016 1.B

V pondělí 31.října 2016 jsme se proměnili v čarodějnice a čaroděje. Projektovým dnem „Halloween“ jsme si připomněli nejen tento svátek, ale hlavně naše české „Dušičky“ – Památku zesnulých, kter ... Pokračovat

Archiv aktualit