Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Šesťáci opět na „adapťák“

V termínu od 11.09. 2017 (pondělí) do 13.09.2017 (středa) proběhne adaptační kurz šesté třídy tentokrát v nových prostorách autokempu Veselý Habr u Volduch. Ubytování v chatkách v hezkém ... Pokračovat

„Miss Deutsch 2017“

„Miss Deutsch 2017“

Začátkem června 2017 vybraní žáci tříd 9.A a 9.B prověřili své schopnosti základní komunikace v německém jazyce. Žáci soutěžili jak v receptivních řečových dovednostech (čtení a poslech s porozuměním), ... Pokračovat

Finanční gramotnost, to nás zajímá

Uplynula již celá řada dní, ale my stále vzpomínáme na hodinu finanční gramotnosti, která proběhla na naší škole v pátek 26. 5. 2017. Paní Mgr. Navrátilová z ČSOB v průběhu dvo... Pokračovat

Přírodovědný kroužek v závěru školního roku

Přírodovědný kroužek v závěru školního roku

Venku už se na nás směje sluníčko (někdy až moc) a tak jsme si s přírodovědným kroužkem naplánovali různé venkovní akce. V květnu jsme se věnovali tématu domácích mazlíčků, a protože lidé chovají doma ... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Budulínek – 15.6.2017

Představení divadelního kroužku: Budulínek – 15.6.2017

Celé druhé pololetí nacvičoval divadelní kroužek pohádku o Budulínkovi, kterou předvedl ve čtvrtek 15.6.2017 ve školní družině před publikem. Scénář si samy děti poupravily. Liška sice dědečkovi a babičc... Pokračovat

Dotované mléko ve školním automatu

Dotované mléko ve školním automatu... Pokračovat

Pohádkový statek Břasy – 6.6.2017

Pohádkový statek Břasy – 6.6.2017

V úterý 6.6.2017 jsme se se 47 dětmi ze školní družiny vydali na letošní poslední výlet a to do oblíbeného Pohádkového statku v Břasích-Vranovicích. Své putování za nadpřirozenými byto... Pokračovat

Cena hejtmana PK za společenskou odpovědnost za rok 2016

Cena hejtmana PK za společenskou odpovědnost za rok 2016

Na krajském úřadě byly 8. června 2017 vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2016. Cílem soutěže je ocenit veřejný... Pokračovat

Hrátky s historií – 9. a 12.6.2017

Hrátky s historií – 9. a 12.6.2017

V pátek 9.6.2017 jsme si s mladšími dětmi zasoutěžili s pohádkovými postavičkami. Děti osvobozovaly princeznu z hradu, stavěly věž z kostek, třídily žetony nebo navlékaly korálky. V pondělí 12.6.... Pokračovat

Školní liga 2017 mišmaš

Miš-maš, buřty, medaile…hodí se to k sobě? Ano, pokud máme na mysli naší Plzeňskou školní MOLTEN ligu v miniházené. A nyní k jednotlivým pojmům. Miš-maš. Přijedou děti z několika škol. Ale jejich dru ... Pokračovat

Archiv aktualit