Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

ZÁPIS DĚTÍ

Bolevecká základní škola Plzeň nám. Odboje 18, příspěvková organizace ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2017/2018 do prvního ročníku základního vzdělávání se koná v pondělí 3. 4. 2017 od 14.00 do ... Pokračovat

Vánoce v anglicky mluvících zemích

Vánoce v anglicky mluvících zemích

Blíží se Vánoce, a tak jsme se i my páťáci ponořili do sváteční atmosféry. S pořadem „Vánoce v anglicky mluvících zemích“ jsme se 15. 12. přenesli až do Anglie, USA i Austrálie. S paní K... Pokračovat

Činnost školního parlamentu v 1. pololetí

Činnost školního parlamentu v 1. pololetí

Členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy Plzeň se během 1.pololetí pomáhali s organizací a zajištěním několik akcí školy. 22.11.2016 Karolína Tlstá (9.A) a Natálie Mi ... Pokračovat

Vánoční posezení u stromečku

Vánoční posezení u stromečku

Ve středu 21.12.2016 se 105 dětí ze školní družiny sešlo v 1. oddělení na tradiční vánoční besídce. Na klavír, flétny a housle nám zahráli malí i velcí umělci. Vánoční básničky zarecitovali kluci i holky a kol... Pokračovat

Medvědí Vánoce – 13.12.2016

Medvědí Vánoce – 13.12.2016

V předvánočním čase připravilo Divadlo Dráček pro 105 dětí školní družiny další své představení. Tentokrát o medvědech, kteří nespali a těšili se na Vánoce. Zachránili odhozeného starého plyšového medvě... Pokračovat

Vánoce na zámku a v chaloupce – 12.12.2016

Vánoce na zámku a v chaloupce – 12.12.2016

V pondělí 12.12.2016 jsme se s 57 dětmi vydali na první letošní výlet s CK Prima Via. Na zámeckém statku v Újezdu nade Mží na nás čekal bohatý vánoční program, se kterým nás seznámila naše ob... Pokračovat

VÁNOČNÍ VÝSTAVA na radnici

VÁNOČNÍ VÝSTAVA na radnici

Do výtvarné soutěže na téma „Vánoce u Spejbla a Hurvínka“ se zapojili žáci 1.A a 2. ročníku. Jejich práce jsou součástí výstavy v Mázhauzu plzeňské radnice od 12.12.201... Pokračovat

Vánoční dílna ve 3.B

Vánoční dílna ve 3.B

Na dvě hodiny praktických činností jsme si pozvali maminku Nely – paní Strnadovou, která se s námi pustila do výroby vánoční výzdoby. Co jsme potřebovali? Nic. Vše nám přivezla paní Strnadová. Z vě... Pokračovat

Přírodovědný kroužek – PODZIM

Přírodovědný kroužek – PODZIM

V letošním školním roce se ve školní družině poprvé otevřel přírodovědný kroužek určený převážně „starším“ žákům tzn. žákům 3. – 5 . tříd. V říjnu jsme si v okolí školy zvolili „Můj strom“, na kterém budem... Pokračovat

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Trojice Mikuláš, čert a anděl neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici. Každoročně 5. 12., v předvečer svátku svatého Mikuláše, se vydávají potěšit a obdarovat děti po celé České r... Pokračovat

Archiv aktualit