Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 369 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd na 1. stupni a do 7 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Výzva č. 56" - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.7.2015 - 31.12.2015)
 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primárnÍ prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Svačinky ve školní jídelně

Informace o svačinkách ze školní jídelny... Pokračovat

Třídní aktivy v září 2016

Třídní aktivy v září 2016... Pokračovat

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017... Pokračovat

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Ve středu 8.6.2016 nás zašimralo sluníčko po tvářích a s velkým očekáváním jsme vyhlíželi autobus, kterým se vydáme do chráněné krajinné oblasti na hrady Kokořín a Houska. Cesta ubíhala a my... Pokračovat

Stopovačka – 28.6.2016

Stopovačka – 28.6.2016

V úterý 28.6.2016 jsme se se školním rokem v družině rozloučili tradiční stopovačkou s hledáním pokladu. Děti nadšeně hledaly pochodové značky, které odkazovaly na ukryté úko... Pokračovat

2.C navštívila „Plzeňský den s IZS“

Ve středu 15.6.2016 jsme se vydali na „Plzeňský den s IZS“, který se konal v parku a amfiteátru za OC Plzeň Plaza. Zažili jsme nejen spoustu dobrodružství, ale mnoho věcí jsme se nauč... Pokračovat

Informace ze schůzky rodičů 20.6.2016

Děti dostanou od školy zdarma: VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY vodové barvy modelínu pastelky voskové tabulku Centropen, fix pastelky... Pokračovat

Školní mléko za 4 kačky!*

Pijme mléko do prázdnin, nechť automat se vyprázdní! Cena je jen za polovic, kdo vypije víc?... Pokračovat

„Deutschkönig 2016“

„Deutschkönig 2016“

Začátkem června 2016 vybraní žáci tříd 9.A a 9.B prověřili své jazykové schopnosti v soutěži „Deutschkönig 2016“ („Král němčiny 2016“). Žáci soutěžili jak v receptivních řečových dovednostech (čtení a poslech s porozu ... Pokračovat

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ z Bolevecké základní školy NA ČTENÁŘE, proběhlo v Knihovně města Plzně na Lochotíně, Kralovická 22 v L-klubu ve středu 8.6.2016. Rodiče prvňáčků měli možnost ... Pokračovat

Archiv aktualit