Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 369 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd na 1. stupni a do 7 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Výzva č. 56" - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.7.2015 - 31.12.2015)
 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primárnÍ prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Adaptační den prvních tříd

Adaptační den prvních tříd

16.září 2016 se uskutečnil adaptační den prvních tříd. Místo dopolední výuky prvňáci putovali školou, mimo jiné navštívili třídy vyšších ročníků, školní knihovnu, kuchyň. Obě třídy navštívila... Pokračovat

Sváteční vítání prvňáčků

Sváteční vítání prvňáčků

1.září 2016 nám bylo potěšením slavnostně přivítat naše nové žáky prvních tříd. Dětem na jejich první cestu do školy svítilo sluníčko. Slavnostního uvítání se zúčastnila paní zástupkyně školy pro... Pokračovat

Svačinky ve školní jídelně

Informace o svačinkách ze školní jídelny... Pokračovat

Třídní aktivy v září 2016

Třídní aktivy v září 2016... Pokračovat

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017... Pokračovat

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Ve středu 8.6.2016 nás zašimralo sluníčko po tvářích a s velkým očekáváním jsme vyhlíželi autobus, kterým se vydáme do chráněné krajinné oblasti na hrady Kokořín a Houska. Cesta ubíhala a my... Pokračovat

Stopovačka – 28.6.2016

Stopovačka – 28.6.2016

V úterý 28.6.2016 jsme se se školním rokem v družině rozloučili tradiční stopovačkou s hledáním pokladu. Děti nadšeně hledaly pochodové značky, které odkazovaly na ukryté úko... Pokračovat

2.C navštívila „Plzeňský den s IZS“

Ve středu 15.6.2016 jsme se vydali na „Plzeňský den s IZS“, který se konal v parku a amfiteátru za OC Plzeň Plaza. Zažili jsme nejen spoustu dobrodružství, ale mnoho věcí jsme se nauč... Pokračovat

Informace ze schůzky rodičů 20.6.2016

Děti dostanou od školy zdarma: VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY vodové barvy modelínu pastelky voskové tabulku Centropen, fix pastelky... Pokračovat

Školní mléko za 4 kačky!*

Pijme mléko do prázdnin, nechť automat se vyprázdní! Cena je jen za polovic, kdo vypije víc?... Pokračovat

Archiv aktualit