Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 369 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd na 1. stupni a do 7 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Výzva č. 56" - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.7.2015 - 31.12.2015)
 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primárnÍ prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017... Pokračovat

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Kokořín a Houska -výlet 5. A a 5. B

Ve středu 8.6.2016 nás zašimralo sluníčko po tvářích a s velkým očekáváním jsme vyhlíželi autobus, kterým se vydáme do chráněné krajinné oblasti na hrady Kokořín a Houska. Cesta ubíhala a my... Pokračovat

Stopovačka – 28.6.2016

Stopovačka – 28.6.2016

V úterý 28.6.2016 jsme se se školním rokem v družině rozloučili tradiční stopovačkou s hledáním pokladu. Děti nadšeně hledaly pochodové značky, které odkazovaly na ukryté úko... Pokračovat

2.C navštívila „Plzeňský den s IZS“

Ve středu 15.6.2016 jsme se vydali na „Plzeňský den s IZS“, který se konal v parku a amfiteátru za OC Plzeň Plaza. Zažili jsme nejen spoustu dobrodružství, ale mnoho věcí jsme se nauč... Pokračovat

Informace ze schůzky rodičů 20.6.2015

Děti dostanou od školy zdarma: VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY vodové barvy modelínu pastelky voskové tabulku Centropen, fix pastelky... Pokračovat

Školní mléko za 4 kačky!*

Pijme mléko do prázdnin, nechť automat se vyprázdní! Cena je jen za polovic, kdo vypije víc?... Pokračovat

„Deutschkönig 2016“

„Deutschkönig 2016“

Začátkem června 2016 vybraní žáci tříd 9.A a 9.B prověřili své jazykové schopnosti v soutěži „Deutschkönig 2016“ („Král němčiny 2016“). Žáci soutěžili jak v receptivních řečových dovednostech (čtení a poslech s porozu ... Pokračovat

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ z Bolevecké základní školy NA ČTENÁŘE, proběhlo v Knihovně města Plzně na Lochotíně, Kralovická 22 v L-klubu ve středu 8.6.2016. Rodiče prvňáčků měli možnost ... Pokračovat

Včelí dny – 9.6.2016

Včelí dny – 9.6.2016

Ve čtvrtek 9.6. jsme se s 28 dětmi školní družiny vypravili do Arboreta Sofronka na exkurzi s výkladem o životě včel. Děti měli možnost nahlédnout do útrob včelích úlů, pochovat si včel... Pokračovat

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ

Dne 7.6.2016 se konal Olympijský den pro mateřské školky pořádaný Boleveckou základní školou. Na organizaci se podíleli žáci 9.B. Pro děti bylo připraveno dohromady 7 stanovišť s různý... Pokračovat

Archiv aktualit