Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Přírodovědný kroužek – JARO

Přírodovědný kroužek – JARO

Zima se s námi dlouho nechtěla rozloučit, a tak jsme si v březnu zasadili nějaké vitamíny do vtipných květináčků. Kelímky jsme ozdobili fotkami dětí a místo vlasů po čase vyrostla řeřicha či paž... Pokračovat

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ EUROREBUS

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ EUROREBUS

Vědomostní soutěž Eurorebus je určena žákům základních škol i středoškolským studentům. Letošního 22. ročníku se zúčastnilo 16 žáků prvního stupně naší školy a 53 žáků druhého stupně. Na základě dostatečného počtu bo... Pokračovat

Anglie 2017

Anglie 2017

První den (1.5.2017) v 11:50 jsme vyrazili na naší výpravu luxusním autobusem s průvodcem, panem Klikem. Projížděli jsme Německem, Belgií , Nizozemí až do Francie. Druhý den v ranních hodinách jsme ... Pokračovat

Malování na hedvábí - 19.05.2017

Malování na hedvábí - 19.05.2017

V květnu se ve 4. oddělení školní družiny vyráběly dárky pro maminky. Do hedvábných šátků děti zapouštěly pod vedením paní vychovatelky různé barvičky. Výsledkem byl originá... Pokračovat

Přírodovědná soutěž – 25.4. a 2.-3.5.2017

Přírodovědná soutěž – 25.4. a 2.-3.5.2017

V úterý 25.4. se sešlo 70 starších dětí školní družiny na zahradě SVČ Radovánek, aby si ověřily znalosti o přírodě. Děti odpovídaly na otázky a poznávaly známé druhy rostlin. Nejlepší přírodovědci byli odmě... Pokračovat

Třída 3.B a kolečkové brusle

Třída 3.B a kolečkové brusle

4.5.2017 se naše třída vydala do Ice parku na kurz –jízda na in-line bruslích. Počasí nám příliš nepřálo. V noci se na Plzeň snesl silný déšť a bouřka, ale oba instruktoři si přivstali a cvičnou plochu pro nás v... Pokračovat

Zeměpisná přednáška

Zeměpisná přednáška

Ve středu 20. 4. se žáci 8. B zúčastnili zeměpisné přednášky na téma Karibik. Velmi poutavé zážitky ze svých cest nám sdělil pan Jiří Frank, bývalým povoláním námořník Československé námořní plav... Pokračovat

O perníkové chaloupce – 11.5.2017

O perníkové chaloupce – 11.5.2017

Ve čtvrtek 11.5.2017 k nám přijelo Divadlo Dráček již naposledy v tomto školním roce a představilo nám pohádku O perníkové chaloupce. Tradiční příběh byl doplněn mnoha vtipnými gagy, a tak ... Pokračovat

1.A Prevence zubního kazu

1.A Prevence zubního kazu

Při výtvarné výchově si děti vyrobily velké papírové zuby. První skupina měla za úkol zuby vyplnit potravinami, které podporují vznik zubního kazu.Žáci z první skupiny předvedli, jak vypadají zkaž... Pokračovat

Cesta kolem světa – 9.5.2017

Cesta kolem světa – 9.5.2017

V úterý 9.5.2017 jsme se s 52 dětmi vydali na výlet s CK Prima Via do Plas. Čekal na nás bohatý program ve Fantasy golfu. Část programu se odehrával také v klášteře, kde jsme navštívili barokní sýpku s... Pokračovat

Archiv aktualit