Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 369 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd na 1. stupni a do 7 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Výzva č. 56" - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.7.2015 - 31.12.2015)
 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primárnÍ prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Informace ze schůzky rodičů 20.6.2015

Děti dostanou od školy zdarma: VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY vodové barvy modelínu pastelky voskové tabulku Centropen, fix pastelky... Pokračovat

Školní mléko za 4 kačky!*

Pijme mléko do prázdnin, nechť automat se vyprázdní! Cena je jen za polovic, kdo vypije víc?... Pokračovat

„Deutschkönig 2016“

„Deutschkönig 2016“

Začátkem června 2016 vybraní žáci tříd 9.A a 9.B prověřili své jazykové schopnosti v soutěži „Deutschkönig 2016“ („Král němčiny 2016“). Žáci soutěžili jak v receptivních řečových dovednostech (čtení a poslech s porozu ... Pokračovat

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ z Bolevecké základní školy NA ČTENÁŘE, proběhlo v Knihovně města Plzně na Lochotíně, Kralovická 22 v L-klubu ve středu 8.6.2016. Rodiče prvňáčků měli možnost ... Pokračovat

Včelí dny – 9.6.2016

Včelí dny – 9.6.2016

Ve čtvrtek 9.6. jsme se s 28 dětmi školní družiny vypravili do Arboreta Sofronka na exkurzi s výkladem o životě včel. Děti měli možnost nahlédnout do útrob včelích úlů, pochovat si včel... Pokračovat

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ

Dne 7.6.2016 se konal Olympijský den pro mateřské školky pořádaný Boleveckou základní školou. Na organizaci se podíleli žáci 9.B. Pro děti bylo připraveno dohromady 7 stanovišť s různý... Pokračovat

Sportovní olympiáda – 7.6.2016

Sportovní olympiáda – 7.6.2016

Každým rokem pořádá naše škola pro děti MŠ a ŠD sportovní olympiádu v nafukovací hale. I letos jsme se s 85 dětmi ze školní družiny vypravili užít si odpoledne plné pohybu. Děti jezdily na ... Pokračovat

O perníkové chaloupce – vystoupení dramaticko-výtvarného kroužku ŠD – 1.6.2016

O perníkové chaloupce – vystoupení dramaticko-výtvarného kroužku ŠD – 1.6.2016

Na Mezinárodní den dětí si připravil dramaticko-výtvarný kroužek pro děti ze školní družiny pohádku O perníkové chaloupce. Jeníček s Mařenkou lstí přemohli ježibabu i ježidědka a vš... Pokračovat

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a přátelé školy na výstavu výrobků, které vyrobili žáci naší Bolevecké základní školy Plzeň. Výstava se koná na radnici na náměstí Republiky v prvn ... Pokračovat

Hrátky s historií – 30. a 31.5.

Hrátky s historií – 30. a 31.5.

V závěru května jsme se s dětmi sešli na školním hřišti, kde jsme se potkali s různými strašidly a nadpřirozenými bytostmi. Dozvěděli jsme se, na jakých hradech a zámcích straší, a jakým způsobem je... Pokračovat

Archiv aktualit