Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučo... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2017/2018 na Bolevecké ZŠ Plzeň

Organizace začátku školního roku 2017/18 : 4.9.2017 7.50 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení v jídelně (vchod z boku školy) 9.00 h - třídní aktiv (Všechny děti přejdou do družiny na pohádku.)... Pokračovat

3.B – škola v přírodě 19.6.-23.6.2017 Hotel Čertův mlýn – Špičák

3.B – škola v přírodě 19.6.-23.6.2017 Hotel Čertův mlýn – Špičák

Na 1.třídním aktivu jsme se domluvili s rodiči, že v tomto školním roce uskutečníme školu v přírodě. 19.6. jsme se všichni sešli na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni v 8 hodin. Nikdo ... Pokračovat

Stopovačka s pokladem – 28.6.2017

Stopovačka s pokladem – 28.6.2017

Školní rok 2016 / 2017 jsme v družině zakončili tradiční stopovačkou s pokladem. Ve středu 28.6. jsme se vydali po šipkách a fáborkách do okolí naší školy. Po cestě na nás čekaly různé úkoly, které ... Pokračovat

Školní výlet 3. A a 3. C, 7. A

Školní výlet 3. A a 3. C, 7. A

V pondělí 19. června 2017 jsme se vypravili do malebného městečka Lnáře, které se pyšní stejnojmenným zámkem. Po nedlouhé cestě autobusem se před námi zjevil tento barokní zámek v ... Pokračovat

Filmové představení v anglickém jazyce Ve čtvrtek 15. června 2017 jsme navštívili Cinema City v OC Plaza. Zhlédli jsme film s t

Ve čtvrtek 15. června 2017 jsme navštívili Cinema City v OC Plaza. Zhlédli jsme film s tajemným názvem „The Circle“. Příběhem nás provedli skvělí Ema Watson (cílevědomá dívka nastupující do svého prvníh ... Pokračovat

Šesťáci opět na „adapťák“

V termínu od 11.09. 2017 (pondělí) do 13.09.2017 (středa) proběhne adaptační kurz šesté třídy tentokrát v nových prostorách autokempu Veselý Habr u Volduch. Ubytování v chatkách v hezkém ... Pokračovat

„Miss Deutsch 2017“

„Miss Deutsch 2017“

Začátkem června 2017 vybraní žáci tříd 9.A a 9.B prověřili své schopnosti základní komunikace v německém jazyce. Žáci soutěžili jak v receptivních řečových dovednostech (čtení a poslech s porozuměním), ... Pokračovat

Finanční gramotnost, to nás zajímá

Uplynula již celá řada dní, ale my stále vzpomínáme na hodinu finanční gramotnosti, která proběhla na naší škole v pátek 26. 5. 2017. Paní Mgr. Navrátilová z ČSOB v průběhu dvo... Pokračovat

Přírodovědný kroužek v závěru školního roku

Přírodovědný kroužek v závěru školního roku

Venku už se na nás směje sluníčko (někdy až moc) a tak jsme si s přírodovědným kroužkem naplánovali různé venkovní akce. V květnu jsme se věnovali tématu domácích mazlíčků, a protože lidé chovají doma ... Pokračovat

Archiv aktualit