Dále můžete pokračovat :

O Bolevecké základní škole

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 371 žáků, v zahraničí plní povinnou školní docházku 4 žáci. Na škole je opět v tomto školním roce otevřena přípravná třída. Žáci jsou rozděleni do 10 tříd na 1. stupni a do 6 tříd na 2. stupni. Na škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou (prostřednictvím konzultací). Kurz v současné době navštěvují 4 studenti.

Škola má výhodnou polohu na okraji města blízko stanic městské hromadné dopravy. Je tedy zpřístupněna i dětem z jiných lokalit. Většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště a blízkých vesnic.

Přednosti naší školy

 • venkovní areál hřišť s umělým povrchem
 • krytá nafukovací hala
 • 3 tělocvičny a baletní sál
 • 3 počítačové učebny
 • 2 jazykové učebny
 • učebna administrativy (psací stroje, počítače)

Účast v těchto projektech:

 • "Podpora aktivit k technickému vzdělávání" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora tělovýchovných aktivit" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Podpora primární prevence soicálně patologických jevů" (grantový projekt Magistrátu města Plzně)
 • "Recyklohraní"
 • Účast v projektu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"

Škola nabízí kvalitní využití volného času

 • žáci 1. stupně mohou být přihlášeni do školní družiny na pravidelnou i nepravidelnou docházku
 • žáci 2. stupně se mohou zdarma účastnit nabízených aktivit v rámci Klubu Bolevecké základní školy Plzeň
  (vybrat si mohou: modelářství, keramiku a jiné výtvarné činnosti nebo sportovní činnost)

Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti (dle zájmu jsou kurzy otevírány během celého škoního roku)

 • jazykové kurzy (pro začátečníky, pokročilé, konverzaci)
 • kurzy keramiky
 • sportovní aktivity
 • příprava na přijímací zkoušky (cvičení v českém jazyce,cvičení v matematice)

Aktuality

Návštěva 1.B ZOO Plzeň - 5.10.2016

Návštěva 1.B ZOO Plzeň - 5.10.2016

Ve středu naše třída vyrazila poprvé do ZOO Plzeň na výukový program „Zvířátka z pohádek“. Cestou jsme pozorovali nejen změny v přírodě na podzim, ale také dopravní značky. Paní učitelka na nás byla ... Pokračovat

Evropský den jazyků

Letošní Evropský den jazyků jsme si připomněli v pondělí 26.září. Na prvním stupni si děti hrály s obrázky zvířat a jejich zvukovými projevy v různých jazycích. Starší děti vytvářely projekty - obrá... Pokračovat

Oznámení o zániku spolku – Klubu přátel Bolevecké základní školy

Dne 30. května 2016 bylo rozhodnuto na členské schůzi všemi přítomnými členy o zániku Klubu přátel Bolevecké základní školy Plzeň, z.s. . Mgr. Eva Růčková předseda spolku ... Pokračovat

Návštěva Knihovny města Plzně 3.A, 3.B a 3.C

Návštěva Knihovny města Plzně 3.A, 3.B a 3.C

22.9.2016 se žáci třídy 3. B a 23.9. 2016 žáci 3.A navštívili Knihovnu města Plzně – pobočku Lochotín. Paní Brychová nás seznámila s provozem knihovny. Prozradila nám, jak se máme v knihovně chovat, jak a podle čeho si vybírat knížky, jak se do knihovny přihlásit. Postupně vyndávala z velkého vozíku knížky – největší knihu v kniho... Pokračovat

Čarodějná škola – 27.9.2016

Čarodějná škola – 27.9.2016

V úterý 27. září se nám ve školní družině poprvé představilo Divadlo Dráček se svou pohádkou Čarodějná škola. Malé čarodějce se nechtělo chodit do školy, ale paní učitelka čarodějnice a hlavně její kam... Pokračovat

Adaptační den prvních tříd

Adaptační den prvních tříd

16.září 2016 se uskutečnil adaptační den prvních tříd. Místo dopolední výuky prvňáci putovali školou, mimo jiné navštívili třídy vyšších ročníků, školní knihovnu, kuchyň. Obě třídy navštívila... Pokračovat

Sváteční vítání prvňáčků

Sváteční vítání prvňáčků

1.září 2016 nám bylo potěšením slavnostně přivítat naše nové žáky prvních tříd. Dětem na jejich první cestu do školy svítilo sluníčko. Slavnostního uvítání se zúčastnila paní zástupkyně školy pro... Pokračovat

Svačinky ve školní jídelně

Informace o svačinkách ze školní jídelny... Pokračovat

Třídní aktivy v září 2016

Třídní aktivy v září 2016... Pokračovat

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017... Pokračovat

Archiv aktualit