Právě se nacházíte

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

k začátku školního roku 2022/2023

Počet tříd pro školní rok 2022/2023:  2

Třídní učitelky: 1.A – Mgr. Tereza Kuželková
                            1.B – Mgr. Danuše Šmidingrová

Umístění tříd: třídy 1.ročníku jsou umístěny v pavilonu školní družiny (nad školní jídelnou)

Zvonění: bez zvonění, výuka v blocích podle potřeb vyučujících a podle únavy žáků, začíná se v 7.55h

Výuka: probíhá podle Školního vzdělávacího programu Bolevecké základní školy pro základní vzdělávání, 24.6.2013 – na webových stránkách jsou nejdůležitější části, celý k nahlédnutí pak v sekretariátu školy

Počet vyučovacích hodin týdně: 21

Důležitý dokument školy: Školní řád

  • jsou zde pravidla chování, práv a povinností žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy.
  • rodiče s jeho zněním budou seznámeni na prvním třídním aktivu

Adaptační den: proběhne 7. a 8.9. – bližší informace podají třídní učitelky na prvním aktivu

Školní družina: všechny informace k provozu a přihlašování do školní družiny jsou na samostatné záložce na webových stránkách (na přihlášce se vyplňuje pouze horní část – na začátku školního roku se vyplní odchody dětí)

- nabídka kroužků bude upřesněna na začátku školního roku, stejně tak i rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

Školní jídelna: všechny informace k provozu a přihlašování do školní jídelny jsou na samostatné záložce na webových stránkách

- nutné vyplnit přihlášku – podrobné informace vyřešit přímo s vedoucí jídelny

Školní projekty: Obědy pro děti – obědy zdarma pro děti (bližší informace sdělí TU nebo paní sekretářka)

Ovoce a zelenina do škol – 1x týdně zdarma

Mléko do škol – 1x týdně /14 dní dostanou žáci zdarma mléko nebo mléčný výrobek

Mléčný automat

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

  • začátek školního roku je ve čtvrtek 1.září 2021
  • sraz před školou je v 8,30 h, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy (dovolí-li to aktuální epidemiologická situace)
  • žáci 1.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvoří školy vlevo, vchod s nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA - žáci 1. ročníku zde mají své šatny

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti dětí žádáme rodiče, popř. jiný doprovod, abyste od 2.9. (včetně) nevstupovali s dětmi do prostoru šaten. Třídní učitelky budou v průběhu prvního týdne čekat před školou, děti jim doprovod předá a ony si je odvedou do šatny a do třídy.

  •  s sebou první školní den: aktovku – dostanou učebnice (v prvním ročníku si vše ponechávají) a základní školní potřeby v hodnotě 500 kč, přezuvky nemusí mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
  • následuje třídní aktiv pro rodiče 1. ročníku
  • ukončení cca v 10 hodin
  • školní družina je v provozu od 1.září (nutné domluvit individuálně)
  • oběd na 1.září je nutné domluvit individuálně s vedou ŠJ

Kontaktní informace:

Adresa školy: Bolevecká základní škola Plzeň,
příspěvková organizace
nám. Odboje 18
323 00 Plzeň
Webové stránky: www.boleveckazs.cz
Email školy: skola@bzs.plzen-edu.cz
Ředitelka školy: Mgr. Helena Brunclíková tel. 378028 915
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň: Mgr. Pavlína Brabcová tel. 378028 921
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Khaurová tel. 378028 950
Telefon (ústředna): 378 028 901
  (sekretariát): 378 028922
Školní družina: vedoucí vychovatelka: Mgr. Kateřina Jelínková tel.: 378 028 919
Školní jídelna: vedoucí školní jídelny: pí. Markéta Váňová tel.: 378 028914

Informace pro rodiče budoucích prvňáků k začátku školního roku 2022/2023  

Aktuality

Návštěva divadla - Nové scény Divadla J. K. Tyla

Koncem října navštívili žáci třídy 8. A divadelní představení, konkrétně zhlédli úsměvnou rodinnou komedii Klapzubova jedenáctka podle knihy Eduarda Basse. Jedná se o příb... Pokračovat

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

V říjnu se naše třída 5.B vydala na exkurzi do Nevřeně do kaolínového dolu. V centru naše prohlídka začala seznámením s historií těžby kaolínu, prohlédli jsme si dobové nástroje i ustro... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 24.11.2022 se uskutečnil turnaj v miniházené. Toho se zúčastnila 26. základní škola, ZŠ Jižní Předměstí Rokycany a Bolevecká ZŠ. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií. Kateg... Pokračovat

Fištróni – 23.11.2022

Fištróni – 23.11.2022

Ve středu 23.11. se v pavilonu školní družiny sešlo 43 chytrých hlaviček žáků 3. – 5. tříd, aby předvedly své znalosti v celodružinové akci Fištróni. Děti odpovídaly na otázky z matem... Pokračovat

Šikulové – 24.11.2022

Šikulové – 24.11.2022

Stalo se již tradicí, že si děti změří síly a šikovnost v celodružinové soutěži Šikulové. Tuto soutěž jsme uspořádali pro nejmenší děti hned ve čtvrtek 24.11. po Fištrónech. Žáci 0. – 2. tříd sta... Pokračovat

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Ve čtvrtek 24.11. jsme se vydali do L – klubu na divadelní představení „Budulínek Mandelinka“ od vynikajících pražských umělců Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana. Děti pohá ... Pokračovat

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

V úterý 15. 11. na nás čekalo příjemné zpestření našich činností a aktivit v přípravné třídě besedou o zdravých zubech. Maminky nám připravily zubní kartáčky do akt... Pokračovat

18.11.2022 - ředitelské volno

18.11.2022 - ředitelské volno... Pokračovat

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 jsme se vydali za sv. Martinem do Totemu. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, trochu si prozpěvovali a najednou jsme se ocitli v cíli. Přišl ... Pokračovat

Halloween ve 4. B

Halloween ve 4. B

V pondělí 31. října oslavila třída 4. B Halloween. Paní učitelka si pro děti připravila řadu halloweenských aktivit. Na úvod se děti dozvěděly, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami, jak o ... Pokračovat

Archiv aktualit