Právě se nacházíte

Zápis žáků do 1. třídy

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE

Elektronická registrace k zápisu bude spuštěna ve 12:00 v pondělí 18. 3. 2024. Ukončena bude ve 12:00 ve středu 27. 3. 2024.
Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí dítěte. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků.
Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o odklad povinné školní docházky lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o přípravnou třídu – podrobné informace k přípravné třídě najdete na samostatném odkazu.

Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od pondělí 18. 3. 2024 do středy 27. 3. 2024 vždy od 9:00 do 16:30 hodin.

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT VE DNECH 2. a 3. dubna 2024 VŽDY OD 14 DO 18 HODIN.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody aj.) lze podat žádost mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě na tel.: 378 028 922 až do 30.4.2024 všemi možnými způsoby (viz níže).
Při zápisech je nutné k žádostem doložit rodný list dítěte (stačí prostá kopie) a doklad totožnosti zákonného zástupce. V případě, že se k zápisu nedostaví oba zákonní zástupci, je nutné doložit souhlas druhého zákonného zástupce se zapsáním dítěte na naší škole. Budete-li již mít doporučující stanoviska poradenského zařízení a odborného lékaře k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce při zápisu (stačí prostá kopie).


ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • osobní podání v době zápisů - 2. a 3. dubna 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
 • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 2. až 3. dubna 2024
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) - skola@bzs.plzen-edu.cz - 2. až 3. dubna 2023
 • poštou (podací razítko nejpozději 3. dubna 2023)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 může škola přijmout 90 žáků do 1. ročníku v souladu se stanovenou kapacitou školy.

KRITÉRIA BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Do 1. ročníku Bolevecké základní školy budou přijati žáci dle následujících kritérií:

1)      V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Bolevecké základní školy (území městského obvodu Plzeň 1, katastrální území Bolevec a Plzeň 1 ) a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči,

2)      při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve Školském obvodu Plzeň 1 než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat neveřejné losování za přítomnosti členů Školské rady.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zapisují se děti, které do 31.8.2024 dovrší šestý rok věku, a dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1.     písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2.     doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3.     doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme budoucí žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce na den otevřených dveří, který se bude konat 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00 v budově naší školy. Motivem letošního dne otevřených dveří je cesta po anglicky mluvících zemích – ta povede naším technologickým centrem a 1. stupněm, kde budou na budoucí prvňáčky čekat zábavné úkoly.


Vedení k samostatnosti

Nástup dítěte do školy je velká změna, která zasáhne celou rodinu. Dítě bude získávat řadu nových informací, instrukcí, bude mít také více povinností. Zkuste ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Učte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za dítě, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělesnou, výtvarnou výchovu)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu maminky či tatínka (NE, že bude rodič vše chystat sám), aby dítě vědělo, kde co má
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku.
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)  

 

 • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2023/2024  
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024  
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024  

Aktuality

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

ŠD o jarních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o jarních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Nové logo školy

Zapojte se do ankety a pomozte nám vybrat nové logo Bolevecké základní školy.... Pokračovat

Stávka školských odborů

Pracovníci Bolevecké základní školy Plzeň se nepřipojí ke stávce školských odborů konané 27. 11. 2023. ... Pokračovat

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Koncem října obdržela naše škola poděkování od pořadatele sbírky konané pod názvem „Český den proti rakovině 2023“. ... Pokračovat

Výborné poháry v hodinách vaření

Výborné poháry v hodinách vaření

V hodinách vaření jsme už vyzkoušeli připravit různé pokrmy, například jsme umíchali česnekovou a vajíčkovou pomazánku na jednohubky... Pokračovat

Listopadové třídní aktivy

Listopadové třídní aktivy

Srdečně Vás zveme k nám do školy!... Pokračovat

Celoškolní vánoční projekt

Celoškolní vánoční projekt

Ve dnech 7. a 8. prosince 2023 proběhne celoškolní vánoční projekt.... Pokračovat

3.B poznává svoje město Plzeň

3.B poznává svoje město Plzeň

Ve čtvrtek 2. 11. jsme se vypravili do centra Plzně, abychom převedli teorii z prvouky v praxi. ... Pokračovat

Bolevecká škola slavila Halloween

Bolevecká škola slavila Halloween

Celé dva týdny se jednotlivé třídy naší školy připravovaly na 31.říjen – den, kdy se slaví Halloween, svátek, jehož kořeny sahají až do keltské historie.... Pokračovat

Archiv aktualit