Právě se nacházíte

Zápis žáků do 1. třídy

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE

Elektronická registrace k zápisu bude spuštěna ve 12:00 v pondělí 18. 3. 2024. Ukončena bude ve 12:00 ve středu 27. 3. 2024.
Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí dítěte. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků.
Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o odklad povinné školní docházky lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o přípravnou třídu – podrobné informace k přípravné třídě najdete na samostatném odkazu.

Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od pondělí 18. 3. 2024 do středy 27. 3. 2024 vždy od 9:00 do 16:30 hodin.

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT VE DNECH 2. a 3. dubna 2024 VŽDY OD 14 DO 18 HODIN.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody aj.) lze podat žádost mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě na tel.: 378 028 922 až do 30.4.2024 všemi možnými způsoby (viz níže).
Při zápisech je nutné k žádostem doložit rodný list dítěte (stačí prostá kopie) a doklad totožnosti zákonného zástupce. V případě, že se k zápisu nedostaví oba zákonní zástupci, je nutné doložit souhlas druhého zákonného zástupce se zapsáním dítěte na naší škole. Budete-li již mít doporučující stanoviska poradenského zařízení a odborného lékaře k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce při zápisu (stačí prostá kopie).


ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • osobní podání v době zápisů - 2. a 3. dubna 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
 • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 2. až 3. dubna 2024
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) - skola@bzs.plzen-edu.cz - 2. až 3. dubna 2023
 • poštou (podací razítko nejpozději 3. dubna 2023)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 může škola přijmout 100 žáků do 1. ročníku v souladu se stanovenou kapacitou školy.

KRITÉRIA BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Do 1. ročníku Bolevecké základní školy budou přijati žáci dle následujících kritérií:

1)      V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Bolevecké základní školy (území městského obvodu Plzeň 1, katastrální území Bolevec a Plzeň 1 ) a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči,

2)      při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve Školském obvodu Plzeň 1 než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat neveřejné losování za přítomnosti členů Školské rady.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zapisují se děti, které do 31.8.2024 dovrší šestý rok věku, a dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1.     písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2.     doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3.     doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme budoucí žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce na den otevřených dveří, který se bude konat 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00 v budově naší školy. Motivem letošního dne otevřených dveří je cesta po anglicky mluvících zemích – ta povede naším technologickým centrem a 1. stupněm, kde budou na budoucí prvňáčky čekat zábavné úkoly.


Vedení k samostatnosti

Nástup dítěte do školy je velká změna, která zasáhne celou rodinu. Dítě bude získávat řadu nových informací, instrukcí, bude mít také více povinností. Zkuste ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Učte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za dítě, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělesnou, výtvarnou výchovu)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu maminky či tatínka (NE, že bude rodič vše chystat sám), aby dítě vědělo, kde co má
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku.
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)  

 

 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025  
 • Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025  
 • Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025  

Aktuality

23. olympijské dny

23. olympijské dny

Letos jsme již tradičně uspořádali olympijské dny naší školy. ... Pokračovat

Vystoupení Boleváčku

Vystoupení Boleváčku

Pozvání na Zahradní slavnost do Domova se zvláštním režimem Petrklíč v Západní ulici přijal jako každoročně velmi rád Kroužek lidových písní a tanců Boleváček.... Pokračovat

Volitelný předmět DofE

Volitelný předmět DofE

Mezinárodní program DofE od roku 2024/25 nově jako volitelný předmět pro žáky 2. stupně.... Pokračovat

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Bývalá ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň Mgr. Helena Brunclíková se dočkala významného ocenění za svoji dlouholetou práci v oblasti školství.... Pokračovat

Volby do školské rady

Konečné výsledky voleb zákonných zástupců žáků do školské rady.... Pokračovat

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Zřizovatel Bolevecké základní školy stanovil novou výši úplaty za ŠD od září 2024.... Pokračovat

Škrábej, kotě!

Škrábej, kotě!

V pátek 17. 5. se v Centru robotiky konalo finále soutěže plzeňských základních škol v programování „Škrábej, kotě!“.... Pokračovat

Boleváček vítá jaro

Boleváček vítá jaro

Pásmo Kroužku lidových písní a tanců Boleváček a TK IMPRO.... Pokračovat

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

I v letošním roce se naše škola zapojí již do 28. ročníku sbírky.... Pokračovat

Míša vám to spočítá!

Míša vám to spočítá!

Velký úspěch v matematické olympiádě.... Pokračovat

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Archiv aktualit