Právě se nacházíte

Dokumenty

Řády a směrnice

 • Zřizovací listina
 • Organizační schéma ,
 • Přihláška ke stravování ,
 • Rozhodnutí o výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
 • Dodatek č.1 ke Školnímu řádu Bolevecké ZŠ Plzeň - Distanční výuka
 • Směrnice pro poskytování informací ,
 • ICT plán školy 2021/2022 ,
 • Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Provozní řád školní jídelny 2022/2023 ,
 • Informační systém Bolevecké základní školy Plzeň 2022/2023 ,
 • Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy 2022/2023
 • Pravidla pro hodnocení žáků 2022/2023
 • Vnitřní řád školní družiny Bolevecké ZŠ Plzeň 2022/2023 ,
 • Minimální preventivní program, krizové plány a roční plán Bolevecké ZŠ Plzeň 2022/2023 ,
 • Provozní řád Bolevecké ZŠ Plzeň 2022/2023
 • Školní řád 2022/2023

Zobrazit


Informace o chodu školy

 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021/2022
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 ,

Zobrazit


Vzdělávání

 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň - 1, 2 ,
 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň - 3, 4 ,
 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň pro přípravnou třídu
 • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 ,
 • Kurz pro získání základního vzdělání 2021/2022 ,
 • Školní vzdělávací program ŠD Bolevecké ZŠ Plzeň 2022-2025 ,

Zobrazit


Formuláře

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – přestup z jiné základní školy ,
 • Žádost o uvolnění ,
 • Žádost o uvolnění z výuky ,
 • Žádost o slovní hodnocení ,
 • Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání ,
 • Žádost o poskytnutí informace ,
 • Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova ,
 • Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 ,
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 ,
 • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy 2021/2022 ,
 • Přihláška ke stravování ,
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 ,
 • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2022/2023 ,
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 ,
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání CZ/UK ,
 • Žádost o uvolnění ze školní družiny ,
 • PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2022/2023 ,
 • Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ,

Zobrazit


Ostatní

 • Seznam alergenů
 • Informace pro občany o koronaviru
 • Hygienická opatření
 • KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
 • DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ Z 0. ROČNÍKU , ,
 • Pomůcky ,
 • Sazebník úhrad za poskytování informací ,
 • Rozpočet 2021 ZŠ a ŠJ
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2019
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2020
 • Informace o stravování ve školní jídelně Bolevecké ZŠ ,
 • Kompletní znění doporučení pro školy („manuál“) MŠMT
 • Čím budu - brožura 2022/2023
 • Dny otevřených dveří konané v roce 2021/2022
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2021
 • Informace pro rodiče budoucích prvňáků k začátku školního roku 2022/2023 ,
 • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy k začátku školního roku 2022/2023 ,

Zobrazit


Aktuality

Návštěva divadla - Nové scény Divadla J. K. Tyla

Koncem října navštívili žáci třídy 8. A divadelní představení, konkrétně zhlédli úsměvnou rodinnou komedii Klapzubova jedenáctka podle knihy Eduarda Basse. Jedná se o příb... Pokračovat

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

V říjnu se naše třída 5.B vydala na exkurzi do Nevřeně do kaolínového dolu. V centru naše prohlídka začala seznámením s historií těžby kaolínu, prohlédli jsme si dobové nástroje i ustro... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 24.11.2022 se uskutečnil turnaj v miniházené. Toho se zúčastnila 26. základní škola, ZŠ Jižní Předměstí Rokycany a Bolevecká ZŠ. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií. Kateg... Pokračovat

Fištróni – 23.11.2022

Fištróni – 23.11.2022

Ve středu 23.11. se v pavilonu školní družiny sešlo 43 chytrých hlaviček žáků 3. – 5. tříd, aby předvedly své znalosti v celodružinové akci Fištróni. Děti odpovídaly na otázky z matem... Pokračovat

Šikulové – 24.11.2022

Šikulové – 24.11.2022

Stalo se již tradicí, že si děti změří síly a šikovnost v celodružinové soutěži Šikulové. Tuto soutěž jsme uspořádali pro nejmenší děti hned ve čtvrtek 24.11. po Fištrónech. Žáci 0. – 2. tříd sta... Pokračovat

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Ve čtvrtek 24.11. jsme se vydali do L – klubu na divadelní představení „Budulínek Mandelinka“ od vynikajících pražských umělců Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana. Děti pohá ... Pokračovat

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

V úterý 15. 11. na nás čekalo příjemné zpestření našich činností a aktivit v přípravné třídě besedou o zdravých zubech. Maminky nám připravily zubní kartáčky do akt... Pokračovat

18.11.2022 - ředitelské volno

18.11.2022 - ředitelské volno... Pokračovat

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 jsme se vydali za sv. Martinem do Totemu. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, trochu si prozpěvovali a najednou jsme se ocitli v cíli. Přišl ... Pokračovat

Halloween ve 4. B

Halloween ve 4. B

V pondělí 31. října oslavila třída 4. B Halloween. Paní učitelka si pro děti připravila řadu halloweenských aktivit. Na úvod se děti dozvěděly, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami, jak o ... Pokračovat

Archiv aktualit