Právě se nacházíte

Dokumenty

Řády a směrnice

 • Školní řád 2021/2022 ,
 • Zřizovací listina
 • Organizační schéma ,
 • Přihláška ke stravování ,
 • Pravidla pro hodnocení žáků 2020/2021 ,
 • Rozhodnutí o výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
 • Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy ,
 • Dodatek č.1 ke Školnímu řádu Bolevecké ZŠ Plzeň - Distanční výuka
 • Minimální preventivní program, krizové plány a roční plán Bolevecké ZŠ Plzeň 2021/2022 ,
 • Provozní řád školní jídelny 2021/2022 ,
 • Řád školní družiny Bolevecké ZŠ Plzeň 2021/2022 ,
 • Směrnice pro poskytování informací ,
 • Provozní řád Bolevecké ZŠ Plzeň 2021/2022 ,
 • Informační systém Bolevecké základní školy Plzeň 2021/2022 ,
 • ICT plán školy 2021/2022 ,
 • Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Zobrazit


Informace o chodu školy

 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 ,
 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 ,

Zobrazit


Vzdělávání

 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň - 3, 4 ,
 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň - 1, 2 ,
 • Školní vzdělávací program Bolevecké ZŠ Plzeň pro přípravnou třídu
 • Školní vzdělávací program ŠD Bolevecké ZŠ Plzeň ,
 • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 ,
 • Kurz pro získání základního vzdělání 2021/2022 ,

Zobrazit


Formuláře

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – přestup z jiné základní školy ,
 • Přihláška ke stravování ,
 • Žádost o uvolnění ,
 • Žádost o uvolnění z výuky ,
 • Žádost o slovní hodnocení ,
 • Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání ,
 • Žádost o poskytnutí informace ,
 • Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova ,
 • Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 ,
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 ,
 • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy 2021/2022 ,
 • Přihláška ke stravování ,
 • 4x Žádost o uvolnění ze školní družiny ,
 • Přihláška do ŠD ,
 • Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ,
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 ,
 • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2022/2023 ,
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 ,
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání CZ/UK ,

Zobrazit


Ostatní

 • Seznam alergenů
 • Informace pro občany o koronaviru
 • Hygienická opatření
 • KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
 • DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ Z 0. ROČNÍKU , ,
 • Pomůcky ,
 • Sazebník úhrad za poskytování informací ,
 • Rozpočet 2021 ZŠ a ŠJ
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2019
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2020
 • Informace o stravování ve školní jídelně Bolevecké ZŠ ,
 • Kompletní znění doporučení pro školy („manuál“) MŠMT
 • Čím budu - brožura 2022/2023
 • Dny otevřených dveří konané v roce 2021/2022
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za období 2021
 • Informace pro rodiče budoucích prvňáků k začátku školního roku 2022/2023 ,
 • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy k začátku školního roku 2022/2023 ,

Zobrazit


Aktuality

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Výlet do kaolinového dolu v Nevřeni

Na konci školního roku jsme se my všichni žáci 5.A vydali na výlet do kaolinového dolu v Nevřeni. Naučnou cestou k dolu nás doprovázela paní průvodkyně. Nejprve jsme se „vyfešák... Pokračovat

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

Akce environmentální výchovy – Šumava : Špičák + Železná Ruda

16.6.2022 se uskutečnila environmentální exkurze. Účastníci akce museli nejprve odpovědět na několik otázek, které se týkaly národních parků, a poté se mohli přihlásit na vý ... Pokračovat

Hurá na Šídlovák

Hurá na Šídlovák

„Každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Je to pravda, je to tak. Hepčí… I když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!“ Konec školního roku se kvapem blíží a my jsm... Pokračovat

Úspěchy žáků školní družiny

Úspěchy žáků školní družiny

V letošním školním roce 2021/2022 se žáci školní družiny zúčastnily hned několika soutěží mimo školu a byly velmi úspěšné. Malí fotbalisti z 1. oddělení upoz ... Pokračovat

Virtuální realita na naší škole

Virtuální realita na naší škole

Škola získala virtuální brýle jako velmi zajímavou pomůcku pro zpestření výuky. S žáky využíváme chemické pokusy, které jsou bezpečné, i když manipul... Pokračovat

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Peklení aneb ďábelská muzika – 21.6.2022

Dne 21.6. naši družinu navštívily dvě ostřílené divadelnice ze spolku Divadlo malé čarodějnice, aby nás vzaly na prohlídku do pekelné školy. Čertice Jana už čtyřicet let opa... Pokračovat

Virtuální realita na ZŠ

Virtuální realita na ZŠ

Na školu jsme dostali virtuální brýle. Je to velmi zajímavá pomůcka pro zpestření výuky. V aplikaci máme k dispozici chemické pokusy. Jejich velkou př... Pokračovat

Hurá prázdniny – 17.6.2022

Hurá prázdniny – 17.6.2022

V pátek 17.6. se v respiriu školy uskutečnila závěrečná vystoupení kroužku Street dance a dalších oddělení školní družiny. Tanečníci secvičili tanec na jihoafrickou skladbu Jer... Pokračovat

Naši žáci u ombudsmana ČR

Naši žáci u ombudsmana ČR

V květnu 2022 vyhlásila Kancelář ombudsmana ČR soutěž „Jak pomáhá ombudsman dětem?“ Žáci 8.B a 9.A se rozhodli, že se této soutěže zúčastní. Během hodin českého jazyka se ... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

Dějepisná exkurze – Kutná Hora

27.5.2022 se vybraní žáci 7.B, 8.B+C a 9.A+B vydali autobusem, který zajistila CK Sochor, směr Kutná Hora. Cesta proběhla s malým problémem – prasklá hadička u autobusu, po... Pokračovat

Archiv aktualit