Právě se nacházíte

Kroužky ŠD

Kroužky školní družiny

školní rok 2019/2020

Název

Termín výuky

Místo výuky

Vyučující

Výtvarný kroužek

pondělí

č. 179

Z. Šiřinová

Kroužek robotiky

pondělí

č. 218

Mgr. K. Jelínková

Sportovní hry

úterý

TV č.1

Mgr. L. Vondrášková

Cvičení s jógou

středa

TV č.1

Mgr. L. Vondrášková

Divadelní kroužek

čtvrtek

č. 175

Mgr. L. Schröpferová

Pro žáky 1. tříd jsou od ledna 2020 připravena anglická odpoledne pod vedením Mgr. Jany Malečkové. Nenásilnou formou děti získávají některé znalosti a dovednosti, které pak mohou uplatnit při výuce jazyka. Kroužek probíhá v úterý a ve středu.

Anotace kroužků školní družiny:

VÝTVARNÝ KROUŽEK: Žáci si osvojí různé výtvarné techniky, poznávání a míchání barev s použitím vodových barev, temper, barevných kříd, pastelů, tuší apod. Seznámí se s kulturou výtvarnictví.

KROUŽEK ROBOTIKY: Veden v duchu STEM, tedy výuky, která propojuje vědu, techniku, inženýrství a matematiku. Práce s mBoty, tablety, multimediální obrazovkou, počítačem, logické úkoly, hlavolamy, programování v aplikaci Scratch Jr. 

SPORTOVNÍ HRY:  Žáci si osvojí základy míčových her, lehké atletiky, gymnastiky, cvičení s náčiním a nářadím, správného strečinku a psychomotorických her. Naučí se zdravé soutěživosti, pravidlům her a zásadám fair play, týmové spolupráci.

KROUŽEK CVIČENÍ S JÓGOU:   Žáci se naučí techniku dýchání, vnímat své tělo, relaxovat. Pracují se svými smysly, učí se základní jógové pozice a sestavy, využívají různých cvičebních pomůcek – destičky, overbally apod.

DIVADELNÍ KROUŽEK: Žáci se zdokonalí v mluveném projevu, artikulaci a správné výslovnosti. Pomocí příběhů si procvičí paměť a každé pololetí nacvičí jedno vystoupení. Na kroužku si děti vytvářejí i vlastní kulisy.

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit