Právě se nacházíte

POZOR! Informace k organizaci výuky od pondělí 12.10.2020

11.10.2020  |  Škola

Vláda přijala další mimořádná opatření, která mají zatím platit na 2 týdny.

Pro 1. stupeň ZŠ a pro 0. ročník se stávající režim nemění.

Na 2. stupni se bude kombinovat prezenční a distanční výuka po celých třídách. 

V týdnu od 12.10. do 16.10. bude výuka ve škole probíhat u tříd 6.A, 7.A, 8.A a 9.A (výuka prezenční). 

U tříd 6.B, 7.B, 7.C, 8.B bude v tomto týdnu probíhat výuka distančně. Vše podle platného rozvrhu.

V týdnu od 19.10. do 23.10.2020 se třídy vymění (třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A budou mít výuku z domova distanční podle platného rozvrhu, třídy 6.B, 7.B, 7.C, 8.B budou mít ve škole výuku prezenční).

Distanční výuka u obou skupin tříd bude probíhat prostřednictvím MS Teams dle dříve předaných pokynů.

Školní družina a školní jídelna fungují v běžném režimu.

Pro žáky s distanční výukou nejsou odhlášené obědy – žák si může přijít vyzvednout oběd pouze do jídlonosičů vchodem pro cizí strávníky v době od 12:30 do 13:15 h. Nesmí se zdržovat v areálu školy. Pokud žák s distanční výukou nemá zájem o školní stravování, je nutné si oběd telefonicky odhlásit (377 524 055).

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou kovidové prázdniny. Na ně navazují podzimní prázdniny ve dnech 29. a 30. 10. Na dobu kovidových prázdnin a podzimních prázdnin jsou obědy automaticky odhlášeny.

Pokud nebudou vyhlášena další mimořádná opatření, všichni žáci přijdou do školy v pondělí 2.11.2020.

Veškeré další aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Aktuality

Školní jídelna informuje

1. Z důvodu, že nelze odhadnout vývoj situace, byly všem strávníkům od 2. 11. do 30. 11. 2020 odhlášeny obědy. 2. Všichni strávníci, kteří budou chtít od 2. 11. 2020 oběd, si ho musí samostatně přihlásit. 3. Obědy lze přihlásit n... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V úterý 1.září 2020 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole Plzeň nové žáky prvních tříd. V letošním školním roce jsme otevřeli tři první třídy. V tento významný den děti dopro... Pokračovat

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Moment... Pokračovat

Přijímací řízení na střední školy

Informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 pro žáky devátých ročníků (sedmých a osmých ročníků u žáků, kteří školním rokem 2020/2021 splní dev... Pokračovat

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Žádosti o vydání potvrzení o uzavření školy, prosím, zasílejte přednostně e-mailem na adresu: brabcovapa@bzs.plzen-edu.cz Do žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a třídu, kterou navštěvuje. Potvrzení Vám bude zasláno e-mailem. Pokud nemáte možnost e-mailové komunikace, volejte na číslo 378 028 921 nebo 378 028 931, potvrzení Vám bude zanecháno ve vrátnici školy.... Pokračovat

Pokyny pro distanční výuku a povinnosti žáků při distanční výuce - pro školní rok 2020/2021

Pokyny pro distanční výuku a povinnosti žáků při distanční výuce - pro školní rok 2020/2021... Pokračovat

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – DISTANČNÍ VÝUKA – AKTUALIZACE PLATNÁ OD 14.10.2020

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – DISTANČNÍ VÝUKA – AKTUALIZACE PLATNÁ OD 14.10.2020... Pokračovat

POZOR! Informace k organizaci výuky od pondělí 12.10.2020

Vláda přijala další mimořádná opatření, která mají zatím platit na 2 týdny. Pro 1. stupeň ZŠ a pro 0. ročník se stávající režim nemění. Na 2. stupni se bude kombinovat prezenční a distanční výuka po celých třídá ... Pokračovat

Zkrácená výuka v pátek 9.10.2020 - volby

Zkrácená výuka v pátek 9.10.2020 - volby... Pokračovat

Odhlášení obědů 25.9.2020

Z důvodů ředitelského volna dne 25.9.2020 byla všem žáků školy odhlášena strava ve školní jídelně. Není nutné ji odhlašovat, bylo to provedeno automaticky.... Pokračovat

Archiv aktualit