Právě se nacházíte

Práce s nadanými žáky

25.02.2019  |  Studium

Práce s nadanými žáky

Předmět Matematické praktikum funguje od školního roku 2009/2010 pod vedením Mgr. Dany Duchkové.

V rámci tohoto předmětu škola

 • pracuje s nadanými žáky
 • snaží se rozvíjet jejich talent
 • rozvíjí nadání žáka
 • řeší nestandartní a netradiční matematické úlohy
 • řeší logické matematické úlohy (např, hra Logik, matematické hry s kostkami, logické hry se speciálními herními plány,…)
 • řeší speciální geometrické úlohy
 • řeší hlavolamy, hádanky, rébusy a IQ testy (tangramy, sudoku, osmisměrky, matematické bingo,…)
 • podporuje tvořivost (vymýšlení a kontruování zajímavých útvarů – Geomag)
 • podporuje logické a samostatné myšlení žáka
 • podporuje představivost (Tetris,…)
 • podporuje obrazotvornost (modelování a rýsování netradičních geometrických útvarů, úlohy s obrazci ve čtvercové síti,…)
 • rozvíjí jemnou motoriku (speciální stavebnice, např. Geomag)
 • rozvíjí kombinační schopnosti (Geomag,…)
 • podporuje účast žáků v olympiádách (matematická olympiáda, astronomická olympiáda, jazykové soutěže, přírodopisná olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Eurorébus, zeměpisná olympiáda, dějepisná olympiáda,…)
 • podporuje účast žáků v soutěžích (i republikových, např. Genius logicus, dále např. Kormat, Logická olympiáda, mezinárodní seminář Taktik,…)

Jako výrazná pozitiva této péče o talentované žáky vyučující i rodiče shledávají malý počet žáků ve skupině, individuální přístup k žákovi a rozvoj nadání žáka.

Počet žáku navštěvujících předmět Mp je v průměru 8 – 13.

V rámci výuky (nejen v předmětu Matematické praktikum) umožňujeme nadaným žákům v občasné míře pracovat systémem skupinové výuky – nadaným žákům velmi prospívá možnost poměřit své schopnosti s výkonově srovnatelnými vrstevníky. Dále těmto žákům během výuky umožňujeme pracovat rychlejším tempem, než je nastaveno pro zbytek třídy. 

V předmětu Mp zařazuji i náročnější učivo, které v rámci klasické výuky zařazováno není a je nad rámec vzdělávacího programu. Dále zařazuji i tvořivé úkoly pro rozvíjení obrazotvornosti, také abstraktní úkoly, úlohy s nejednoznačným řešením, úkoly s více pravidly nebo řešením ve více krocích, problémové úkoly. 

Zařazuji také návštěvu Techmánie a různé technické  exkurze (TPCA Kolín, Národní technické muzeum Praha, Německé technické muzeum Mnichov, Moser a.s. Karlovy Vary-Dvory, Epiag Lofida Chodov,…).

Využíváme hádanky, hlavolamy,  osmisměrky,  sudoku, deskové hry a hry pro rozvoj logického myšlení. Rozvoj matematicko-logické inteligence podporujeme i úlohami s výběrem řešení podle logických kritérií, vytvářením logických řad, hledáním logických dvojic, logickými hádankami. Samozřejmostí je i využití počítačových programů – tangramy na rozvoj prostorové představivosti, sudoku na počítači, IQ testy, 3D úlohy, úlohy ve čtvercové síti, hlavolamy a skládání krychliček ve 3D úlohách. Důraz je kladen hlavně na řešení problémových a logických úloh žákem.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Mgr. Dana Duchková

 

 

Aktuality

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostýmy, n... Pokračovat

Matematické a fyzikální soutěže ve šk. roce 2018/2019

Matematická olympiáda Počet řešitelů domácího koka Počet úspěšných řešitelů Do okresního kola postupují V okresním kole 30. 1. 2019, 3. 4. 2019 5.ročník 4 ... Pokračovat

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

V letošním ročníku 2019 v rukodělné soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, vyhlášené Plzeňským krajem, získal žák naší školy Filip Uhlíř za exponát s názvem „Vojenský transportér“ cenu hejtman... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Říp a Terezín

V úterý 4. června se vybraní zájemci z 2. stupně zúčastnili celodenní dějepisné exkurze. V doprovodu zkušeného průvodce a svých vyučujících dějepisu navštívili dvě místa, která se... Pokračovat

4. B na dopravním hřišti

4. B na dopravním hřišti

V pátek 7. června navštívili žáci 4. B dopravní hřiště na 1. základní škole. Nejprve si společně připomněli zásady bezpečné jízdy v běžném provozu a pravidla chůze po chodníku. Následně si z... Pokračovat

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Slunné dny v závěru školního roku jsme věnovali přípravě poslední celodružinové akce – Stopovačky s pokladem. Děti hledaly po cestě šipky, vzkazy a plnily úkoly. Stanovišť... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostý... Pokračovat

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Přelom května a června se nesl ve znamení již tradičních hrátek s historií, tentokrát s podtitulem „Pohádkový desetiboj“. Šesté oddělení připravilo deset různě náročných úkolů pro mal... Pokračovat

Finále soutěže Škrábej, kotě v Centru robotiky – 14.6.2019

Finále soutěže Škrábej, kotě v Centru robotiky – 14.6.2019

Během dubna a května jsme s dětmi ve školní družině tvořili na tabletech v aplikaci ScratchJr. animace na téma „Bezpečně na internetu“. Školního kola v programování se zúčastnilo 9 dě... Pokračovat

Lehkoatletický trojboj – 10.5.-3.6.2019

Lehkoatletický trojboj – 10.5.-3.6.2019

Po tři týdny jsme ve školní družině intenzivně sportovali. Počasí nám docela přálo – horké dny občas zchladil déšť. Žáci přípravných až pátých tříd běhali na 60 metrů, házeli kriketový... Pokračovat

Archiv aktualit