Právě se nacházíte

Práce s nadanými žáky

25.02.2019  |  Studium

Práce s nadanými žáky

Předmět Matematické praktikum funguje od školního roku 2009/2010 pod vedením Mgr. Dany Duchkové.

V rámci tohoto předmětu škola

 • pracuje s nadanými žáky
 • snaží se rozvíjet jejich talent
 • rozvíjí nadání žáka
 • řeší nestandartní a netradiční matematické úlohy
 • řeší logické matematické úlohy (např, hra Logik, matematické hry s kostkami, logické hry se speciálními herními plány,…)
 • řeší speciální geometrické úlohy
 • řeší hlavolamy, hádanky, rébusy a IQ testy (tangramy, sudoku, osmisměrky, matematické bingo,…)
 • podporuje tvořivost (vymýšlení a kontruování zajímavých útvarů – Geomag)
 • podporuje logické a samostatné myšlení žáka
 • podporuje představivost (Tetris,…)
 • podporuje obrazotvornost (modelování a rýsování netradičních geometrických útvarů, úlohy s obrazci ve čtvercové síti,…)
 • rozvíjí jemnou motoriku (speciální stavebnice, např. Geomag)
 • rozvíjí kombinační schopnosti (Geomag,…)
 • podporuje účast žáků v olympiádách (matematická olympiáda, astronomická olympiáda, jazykové soutěže, přírodopisná olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Eurorébus, zeměpisná olympiáda, dějepisná olympiáda,…)
 • podporuje účast žáků v soutěžích (i republikových, např. Genius logicus, dále např. Kormat, Logická olympiáda, mezinárodní seminář Taktik,…)

Jako výrazná pozitiva této péče o talentované žáky vyučující i rodiče shledávají malý počet žáků ve skupině, individuální přístup k žákovi a rozvoj nadání žáka.

Počet žáku navštěvujících předmět Mp je v průměru 8 – 13.

V rámci výuky (nejen v předmětu Matematické praktikum) umožňujeme nadaným žákům v občasné míře pracovat systémem skupinové výuky – nadaným žákům velmi prospívá možnost poměřit své schopnosti s výkonově srovnatelnými vrstevníky. Dále těmto žákům během výuky umožňujeme pracovat rychlejším tempem, než je nastaveno pro zbytek třídy. 

V předmětu Mp zařazuji i náročnější učivo, které v rámci klasické výuky zařazováno není a je nad rámec vzdělávacího programu. Dále zařazuji i tvořivé úkoly pro rozvíjení obrazotvornosti, také abstraktní úkoly, úlohy s nejednoznačným řešením, úkoly s více pravidly nebo řešením ve více krocích, problémové úkoly. 

Zařazuji také návštěvu Techmánie a různé technické  exkurze (TPCA Kolín, Národní technické muzeum Praha, Německé technické muzeum Mnichov, Moser a.s. Karlovy Vary-Dvory, Epiag Lofida Chodov,…).

Využíváme hádanky, hlavolamy,  osmisměrky,  sudoku, deskové hry a hry pro rozvoj logického myšlení. Rozvoj matematicko-logické inteligence podporujeme i úlohami s výběrem řešení podle logických kritérií, vytvářením logických řad, hledáním logických dvojic, logickými hádankami. Samozřejmostí je i využití počítačových programů – tangramy na rozvoj prostorové představivosti, sudoku na počítači, IQ testy, 3D úlohy, úlohy ve čtvercové síti, hlavolamy a skládání krychliček ve 3D úlohách. Důraz je kladen hlavně na řešení problémových a logických úloh žákem.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Mgr. Dana Duchková

 

 

Aktuality

Přípravná třída 2019/2020

Aktuální informace o přípravné třídě naleznete zde.... Pokračovat

Přípravná třída na exkurzi v Pivovarském muzeu

Přípravná třída na exkurzi v Pivovarském muzeu

V pondělí 4. 3. jsme se vypravili tramvají na exkurzi do PIVOVARSKÉHO MUZEA. V 9 hodin ráno už na nás čekala paní průvodkyně a exkurze mohla začít. Nejprve jsme se dozvěděli, jak vlastně měst... Pokračovat

A jsou tu zase Velikonoce

A jsou tu zase Velikonoce

A jsou tu zase Velikonoce Zapoj se opět do výstavy, která se koná každoročně před Velikonocemi. (Poprvé akce proběhla v roce 2004.) Nejlepší výrobky s velikonoční tématikou opět doneste do kabinetu č.8 ... Pokračovat

Práce s nadanými žáky

Práce s nadanými žáky

Předmět Matematické praktikum funguje od školního roku 2009/2010 pod vedením Mgr. Dany Duchkové. V rámci tohoto předmětu škola - pracuje s nadanými žáky - snaží se rozvíjet jejich talent - rozvíjí nadání žáka... Pokračovat

Konverzační soutěž v angličtině

Konverzační soutěž v angličtině

5.února 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. V poslechu, konverzaci na vybrané téma a vyřešení jazykové situace se utkali pouze deváťáci. Zaslouží si poch... Pokračovat

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže proběhlo na naší škole 13. 2.2019. Zúčastnili se žáci z nultého až pátého ročníku. Soutěžili ve 3 kategoriích. Všichni byli na soutěž výborně připraveni. Některé trochu... Pokračovat

Škola mladých archeologů

Škola mladých archeologů

Dne 14. února jsme společně navštívili Západočeské muzeum v Plzni, kde nás čekal výukový program Škola mladých archeologů. Nejprve jsme si společně s lektorkou povídali o tom ... Pokračovat

Jarní prázdniny - ŠD mimo provoz

JARNÍ PRÁZDNINY 25.2. – 1.3.2019 pro nízký zájem rodičů ŠD není v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku 2019/2020

Rozhodujete se, na kterou základní školu přihlásíte své dítě? Přesvědčete se, co všechno můžeme Vašemu dítěti nabídnout v Bolevecké základní škole Plzeň. S každým dítětem se snažíme pracovat v soula... Pokračovat

1.B v ZOO Plzeň 5.2.2019 „Filipíny“

1.B v ZOO Plzeň 5.2.2019 „Filipíny“

V úterý 5.2.2019 naše třída vyrazila už podruhé do ZOO Plzeň. Tentokrát jako odměna za vysvědčení. Čekal nás výukový program „Filipíny“. Většina z nás poprvé zažila zoologickou zahradu zahalenou do s... Pokračovat

Archiv aktualit