Právě se nacházíte

Práce s nadanými žáky

25.02.2019  |  Studium

Práce s nadanými žáky

Předmět Matematické praktikum funguje od školního roku 2009/2010 pod vedením Mgr. Dany Duchkové.

V rámci tohoto předmětu škola

 • pracuje s nadanými žáky
 • snaží se rozvíjet jejich talent
 • rozvíjí nadání žáka
 • řeší nestandartní a netradiční matematické úlohy
 • řeší logické matematické úlohy (např, hra Logik, matematické hry s kostkami, logické hry se speciálními herními plány,…)
 • řeší speciální geometrické úlohy
 • řeší hlavolamy, hádanky, rébusy a IQ testy (tangramy, sudoku, osmisměrky, matematické bingo,…)
 • podporuje tvořivost (vymýšlení a kontruování zajímavých útvarů – Geomag)
 • podporuje logické a samostatné myšlení žáka
 • podporuje představivost (Tetris,…)
 • podporuje obrazotvornost (modelování a rýsování netradičních geometrických útvarů, úlohy s obrazci ve čtvercové síti,…)
 • rozvíjí jemnou motoriku (speciální stavebnice, např. Geomag)
 • rozvíjí kombinační schopnosti (Geomag,…)
 • podporuje účast žáků v olympiádách (matematická olympiáda, astronomická olympiáda, jazykové soutěže, přírodopisná olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Eurorébus, zeměpisná olympiáda, dějepisná olympiáda,…)
 • podporuje účast žáků v soutěžích (i republikových, např. Genius logicus, dále např. Kormat, Logická olympiáda, mezinárodní seminář Taktik,…)

Jako výrazná pozitiva této péče o talentované žáky vyučující i rodiče shledávají malý počet žáků ve skupině, individuální přístup k žákovi a rozvoj nadání žáka.

Počet žáku navštěvujících předmět Mp je v průměru 8 – 13.

V rámci výuky (nejen v předmětu Matematické praktikum) umožňujeme nadaným žákům v občasné míře pracovat systémem skupinové výuky – nadaným žákům velmi prospívá možnost poměřit své schopnosti s výkonově srovnatelnými vrstevníky. Dále těmto žákům během výuky umožňujeme pracovat rychlejším tempem, než je nastaveno pro zbytek třídy. 

V předmětu Mp zařazuji i náročnější učivo, které v rámci klasické výuky zařazováno není a je nad rámec vzdělávacího programu. Dále zařazuji i tvořivé úkoly pro rozvíjení obrazotvornosti, také abstraktní úkoly, úlohy s nejednoznačným řešením, úkoly s více pravidly nebo řešením ve více krocích, problémové úkoly. 

Zařazuji také návštěvu Techmánie a různé technické  exkurze (TPCA Kolín, Národní technické muzeum Praha, Německé technické muzeum Mnichov, Moser a.s. Karlovy Vary-Dvory, Epiag Lofida Chodov,…).

Využíváme hádanky, hlavolamy,  osmisměrky,  sudoku, deskové hry a hry pro rozvoj logického myšlení. Rozvoj matematicko-logické inteligence podporujeme i úlohami s výběrem řešení podle logických kritérií, vytvářením logických řad, hledáním logických dvojic, logickými hádankami. Samozřejmostí je i využití počítačových programů – tangramy na rozvoj prostorové představivosti, sudoku na počítači, IQ testy, 3D úlohy, úlohy ve čtvercové síti, hlavolamy a skládání krychliček ve 3D úlohách. Důraz je kladen hlavně na řešení problémových a logických úloh žákem.

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

Mgr. Dana Duchková

 

 

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit