Právě se nacházíte

Provozní řád ŠD

PROVOZNÍ ŘÁD
školní družiny
Bolevecké základní školy Plzeň

Provoz školní družiny od 6.00 hod do 16.30 hod

Dojíždění dětí:


- nejvíce dětí bydlí v okolí školy
- přijíždí městskou dopravou z Vinic a z Košutky
- max. vzdálenost – Třemošná – děti vozí rodiče autem nebo jezdí samy autobusem
První příchod do ŠD: - 6.00 hod
Poslední odchod ze ŠD: - 16.30 hod
Využití školní družiny: - děti 0. – 5. ročníku
Ranní školní družiny:
- od 6.00 hod do 8.00 hodin, příchod do ŠD do 7.20 hodin, při děleném vyučování je ranní družina v provozu do 9.00 hodin.
Odpolední školní družina:

- od 11.30 hod do 16.30 hod
- odchody dětí: v 13.30 hod, 15.00 hod, 15.30 hod, 16.00 hod a v 16.30 hod
-  Jinou dobu odchodu, než je uvedena v přihlášce do ŠD, oznámí zákonný zástupce písemně (uvolňovací lístek). Tuto změnu podepisuje pouze zákonný zástupce dítěte.
- V případě dřívějšího odchodu, musí dítě odcházet ze ŠD v doprovodu, i když je na přihlášce uvedeno, že odchází ze ŠD samo.
-  Více informací viz. Školní řád a Vnitřní řád školní družiny.

Pobyt venku:- v odpoledních hodinách mezi 13.30 – 15.00 hod
- vycházky do okolí školy: sídliště, rybníky, Mikulka
- pobyt na zahradě Střediska volného času – prostor pro hry, využití houpaček, hřišť a pískovišť
- hřiště školy – míčové a pohybové hry, soutěže

 

Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, žáci, v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201... Pokračovat

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, k 30. 4. 2020 byl ukončen zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupr... Pokračovat

Celodružinová online hra – duben 2020

Celodružinová online hra – duben 2020

I v době distančního vzdělávání se snažíme poskytovat dětem školní družiny zájmovou činnost. Od Velikonoc komunikujeme s rodiči elektronicky. Začali jsme hrát celodružinovou onl... Pokračovat

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Archiv aktualit