Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Školní parlament

Školní parlament

Dále můžete pokračovat :

Složení ve školním roce 2020/2021

Třída

Jméno
6.A Alice           ŽÍTKOVÁ
6.B Kateřina    TŮMOVÁ
7.A Vanesa       BALONOVÁ
7.B

Jan              SÝKORA
Michal        BENČ

7.C Le Vy         TRANOVÁ
8.A Alena          NĚMCOVÁ
8.B František    TOMKA
9.A

Antonie       POSKOČILOVÁ
zástupce     Viktorie Houserová

Ing. Olga PRUDKOVÁ

Zápis ze schůzky školního parlamentu 14.9.2020

Přítomni:

   6.A                              Alice Žítková
   6.B                              Kateřina Tůmová 
   7.A                              Vanesa Balonová 
   7.B                              Jan Sýkora, Michal Benč
   7.C                              Le Vy Tranová
   8.A                              Alena Němcová 
   8.B                              František Tomka
   9.A                              
Antonie Poskočilová, zástupce Viktorie Houserová

           Na první schůzce školního žákovského parlamentu v tomto školním roce jsme se seznámili s novými členy parlamentu. Noví členové byli informování o náplni a způsobu práce školního parlamentu, který bude v tomto roce zřejmě ovlivněn probíhající epidemií .

     Na začátku školního roku nás čeká akce „Den proti rakovině“, která byla přesunuta z května minulého školního roku na září. V diskuzi jsme rekapitulovali práci parlamentu v loňském roce a přemýšleli o tom, které akce bychom chtěli uskutečnit v tomto školním roce. Vše bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet stávající epidemiologická situace.

   Se zástupci parlamentu z vyšších ročníků, kteří se  se zúčastní  akce „Den proti rakovině“, 

bylo promyšleno, jakým způsobem bude propagace akce a prodej kytiček probíhat, aby nebyla porušena hygienická opatření zavedená ve škole.

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Zápis ze schůzek školního parlamentu 24.9. a 5.11.2020

Přítomni: 

7.B                                 Jan Sýkora,  Michal Benč
7.C                                 Le Vy Tranová
8.A                                 Alena Němcová
8.B                                 František Tomka
9.A                                 Antonie Poskočilová, zástupce Viktorie Houserová 

     Schůzka konaná 24.9.2020 se zabývala organizací „Dne proti rakovině“. Schůzky se zúčastnili jen vybraní členové parlamentu, kteří se ní měli podílet ( Le Vy Tranová, Alena Němcová, František Tomka, Antonie Poskočilová, Viktorie Houserová) a také dva noví zástupci z 7.B  (Jan Sýkora a Michal Benč) – jen jako přihlížející.

  30.9.2020 - v den letošní sbírky pro „Den proti rakovině“, roznášeli vybraní členové parlamentu kytičky do jednotlivých tříd podle počtu, který byl předem nahlášen třídními učitelkami. 

5.11.2020 proběhla krátká schůzka, na které se členové parlamentu  seznámili s předběžnými výsledky prodeje kytiček na naší škole. 

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Výsledky sbírky „Český den proti rakovině“ na Bolevecké základní škole

    I v letošním roce se naše škola zapojila do celonárodní akce “Český den proti rakovině“. Sbírka, konaná za účelem získání finančních prostředků na podporu boje proti této nemoci, se měla původně konat v květnu tohoto roku.

    Cílem této akce je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízená kvítka měsíčku lékařského získat prostředky na podporu boje proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Hlavním tématem letošní sbírky byly nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence. 

    Původní jarní termín sbírky pro rok 2020 byl kvůli karanténě přeložen na 30.9.2020. V tento den členové parlamentu Bolevecké základní školy obcházeli jednotlivé třídy a předávali objednaný počet kytiček.

Výsledek letošní sbírky na naší škole je opět rekordní – dárci si odnesli 389 kytiček, za které do výběrového vaku vložili 9747 korun.

Všem, kteří podpořili dobrou věc a přispěli buď koupí kytičky nebo pomohli s organizací sbírky moc děkujeme. 

  Parlament BZŠ

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit