Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Školní parlament

Školní parlament

Dále můžete pokračovat :

Složení ve školním roce 2020/2021

Třída

Jméno
6.A Alice           ŽÍTKOVÁ
6.B Kateřina    TŮMOVÁ
7.A Vanesa       BALONOVÁ
7.B

Jan              SÝKORA
Michal        BENČ

7.C Le Vy         TRANOVÁ
8.A Alena          NĚMCOVÁ
8.B František    TOMKA
9.A

Antonie       POSKOČILOVÁ
zástupce     Viktorie Houserová

Ing. Olga PRUDKOVÁ

Zápis ze schůzky školního parlamentu 14.9.2020

Přítomni:

   6.A                              Alice Žítková
   6.B                              Kateřina Tůmová 
   7.A                              Vanesa Balonová 
   7.B                              Jan Sýkora, Michal Benč
   7.C                              Le Vy Tranová
   8.A                              Alena Němcová 
   8.B                              František Tomka
   9.A                              
Antonie Poskočilová, zástupce Viktorie Houserová

           Na první schůzce školního žákovského parlamentu v tomto školním roce jsme se seznámili s novými členy parlamentu. Noví členové byli informování o náplni a způsobu práce školního parlamentu, který bude v tomto roce zřejmě ovlivněn probíhající epidemií .

     Na začátku školního roku nás čeká akce „Den proti rakovině“, která byla přesunuta z května minulého školního roku na září. V diskuzi jsme rekapitulovali práci parlamentu v loňském roce a přemýšleli o tom, které akce bychom chtěli uskutečnit v tomto školním roce. Vše bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet stávající epidemiologická situace.

   Se zástupci parlamentu z vyšších ročníků, kteří se  se zúčastní  akce „Den proti rakovině“, 

bylo promyšleno, jakým způsobem bude propagace akce a prodej kytiček probíhat, aby nebyla porušena hygienická opatření zavedená ve škole.

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Zápis ze schůzek školního parlamentu 24.9. a 5.11.2020

Přítomni: 

7.B                                 Jan Sýkora,  Michal Benč
7.C                                 Le Vy Tranová
8.A                                 Alena Němcová
8.B                                 František Tomka
9.A                                 Antonie Poskočilová, zástupce Viktorie Houserová 

     Schůzka konaná 24.9.2020 se zabývala organizací „Dne proti rakovině“. Schůzky se zúčastnili jen vybraní členové parlamentu, kteří se ní měli podílet ( Le Vy Tranová, Alena Němcová, František Tomka, Antonie Poskočilová, Viktorie Houserová) a také dva noví zástupci z 7.B  (Jan Sýkora a Michal Benč) – jen jako přihlížející.

  30.9.2020 - v den letošní sbírky pro „Den proti rakovině“, roznášeli vybraní členové parlamentu kytičky do jednotlivých tříd podle počtu, který byl předem nahlášen třídními učitelkami. 

5.11.2020 proběhla krátká schůzka, na které se členové parlamentu  seznámili s předběžnými výsledky prodeje kytiček na naší škole. 

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Výsledky sbírky „Český den proti rakovině“ na Bolevecké základní škole

    I v letošním roce se naše škola zapojila do celonárodní akce “Český den proti rakovině“. Sbírka, konaná za účelem získání finančních prostředků na podporu boje proti této nemoci, se měla původně konat v květnu tohoto roku.

    Cílem této akce je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízená kvítka měsíčku lékařského získat prostředky na podporu boje proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Hlavním tématem letošní sbírky byly nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence. 

    Původní jarní termín sbírky pro rok 2020 byl kvůli karanténě přeložen na 30.9.2020. V tento den členové parlamentu Bolevecké základní školy obcházeli jednotlivé třídy a předávali objednaný počet kytiček.

Výsledek letošní sbírky na naší škole je opět rekordní – dárci si odnesli 389 kytiček, za které do výběrového vaku vložili 9747 korun.

Všem, kteří podpořili dobrou věc a přispěli buď koupí kytičky nebo pomohli s organizací sbírky moc děkujeme. 

  Parlament BZŠ

Aktuality

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy o prázdninách... Pokračovat

Stopovačka – 23.6.2021

Stopovačka – 23.6.2021

V posledních dnech školního roku se naše školní družina rozhodla uspořádat tradiční stopovačku. Děti ze sedmi oddělení musely v deseti úkolech uplatnit svou obratnost, rychlost, postřeh i znalosti, ... Pokračovat

Družinový pětiboj – 9.6.2021

Družinový pětiboj – 9.6.2021

V červnu začala ve družině další ze soutěží – pětiboj. Žáci měli týden na to, aby splnili pět sportovních disciplín. Mezi ně patřily skok do dálky z místa, leh-sedy, skok přes švihadlo, slalom s p... Pokračovat

Výuka 1.B v ZOO Plzeň

Výuka 1.B v ZOO Plzeň

Hned, jak to bylo možné, využili jsme školní permanentku a vyrazili do ZOO Plzeň. Navštívili jsme ji rovnou dvakrát. První návštěva ZOO Plzeň byla zaměřena na domácí zvířata a druhá na exoti ... Pokračovat

Výlet 1.B do arboreta Sofronka s pasováním na čtenáře

Výlet 1.B do arboreta Sofronka s pasováním na čtenáře

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme vyrazili na celodenní výlet do arboreta Sofronka s pasováním na čtenáře. Opět jsme šli pěšky jako správní turisté. V arboretu nás očekávali manželé Kaňákovi, kteří n... Pokračovat

Projekt „Sukýnkový týden“ v 1.B

Projekt „Sukýnkový týden“ v 1.B

V týdnu od 14. 6. 2021 do 18. 6. 2021 v 1.B probíhal projekt „Sukýnkový týden“. Celý týden holčičky, včetně paní učitelky, chodily v sukýnkách nebo šatičkách a hrály si na dámy. Kluci si naopak h ... Pokračovat

Přípravná třída na výletě v ZOO Plzeň

Přípravná třída na výletě v ZOO Plzeň

Je pondělí 14. 6. a přípravná třída vyráží na pěší túru za zvířátky do zoologické zahrady. Cesta tam nám rychle ubíhala, v parku před ZOO jsme se pořádně proběhli, vykřičeli a nasvačili. Teď již můž... Pokračovat

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

Přihlášky do školní družiny jsou k dispozici ve vrátnici školy. Vyzvedněte si prosím jeden výtisk na jedno dítě. Pokyny k vyplnění: - vypište pouze horní část přihlášky (jméno, adresa, kontakty apod.) - odchody dítěte ze ŠD vypíšeme společně v září n... Pokračovat

Přírodovědná soutěž – červen 2021

Přírodovědná soutěž – červen 2021

V prvním červnovém týdnu roku 2021 u nás ve školní družině probíhala přírodovědná soutěž. Byla rozdělena do dvou skupin – mladší a starší žáci. Ti nejmenší – 0. ročník – plnili úkoly na multimediálním panelu ve výu... Pokračovat

Dětský den v přípravné třídě

Dětský den v přípravné třídě

Konečně tu máme dlouho očekávaný měsíc červen a s ním spojený Mezinárodní den dětí. Je úterý 1. 6. a rozzářené dětské oči netrpělivě čekají, co ve třídě dnes prožijí. Pro děti jsou připraveny lavice plné překvapení, na ... Pokračovat

Archiv aktualit