Právě se nacházíte
  • Nacházíte se:  O škole
  • Školní parlament

Školní parlament

Dále můžete pokračovat :

Složení ve školním roce 2021/2022

Třída

Jméno
6.A Jan PŘINDA
Adam MUDRÁK
6.B David KAREL
Vít SVOBODA
7.A Iveta DINH
Alice ŽÍTKOVÁ
7.B Jan BENČ
Kateřina TŮMOVÁ
8.A Viktorie ČECHOVÁ
8.B Karolína SEBEROVÁ
Michal SÝKORA
8.C Le Vy TRANOVÁ
Karolína KOTIŠOVÁ
9.A Alena NĚMCOVÁ
Karolína MIKŠOVSKÁ
9.B František TOMKA
Sebastian VÍTOVEC

Ing. Olga PRUDKOVÁ

 

Zápis ze schůzky školního parlamentu 17.9.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda
6.B                                 David Karel,  Vít Svoboda
7.A                                  Iveta Dinh
7.B                                 Jakub Šrogl,  Kateřina Tůmová
8.A                                 Viktorie Čechová 
8.B                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská
8.C                                 Le Vy Tranová,   Karolína Kotišová 
9.A                                  Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                  František Tomka,  Sebastian Vítovec

 Na první krátké schůzce školního žákovského parlamentu v tomto školním roce jsme se seznámili s novými členy parlamentu. Noví členové byli informování o náplni a způsobu práce školního parlamentu.

Na začátku školního roku nás čeká akce „Český den proti rakovině“, která bude v letošním roce prodloužena na více dní, bude se konat od 29.9.2021 do 3.10.2021.

V pondělí 20.9.2021 se členové parlamentu sejdou na další schůzce, na které se konkrétně domluvíme na způsobu zajištění první parlamentní akce „Český den proti rakovině“.

Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Zápis ze schůzky školního parlamentu 11.10.2021

Přítomni: 

Třída                              Jméno
6.A                                 Jan Přinda, Adam Mudrák 
6.B                                 David Karel, Vít Svoboda
7.A                                 Alice Žítková
7.B                                 Kateřina Tůmová
8.A                                 
8.B                                 Karolína Seberová,  Michal Sýkora
8.C                                 Le Vy Tranová,   
9.A                                 Alena Němcová,  Karolína Mikšovská 
9.B                                 František Tomka, Sebastian Vítovec

     Na schůzce jsme zhodnotili průběh akce „Český den proti rakovině“, který se uskutečnil ve dnech 29.9.2021 až 1.10.2021. V průběhu těchto tří dnů se členové Parlamentu scházeli každý den ráno a o velké přestávce a organizovali předávání objednaných kytiček do jednotlivých tříd. Vybrané peníze byly vloženy do výběrového vaku. Podle prvního dojmu to vypadá, že jsme letos opět pokořili rekord minulého roku v počtu prodaných kytiček a vybraných peněz. Všem členům Parlamentu jsem jménem vedení školy poděkovala za odvedenou práci v průběhu akce.

V další části schůzky jsme diskutovali o možných akcích parlamentu v dalším období. Zejména jsme zauvažovali o tom, zda bude v letošním roce možné třeba v menší míře opakovat akci „Přáníčka seniorům“. Byla to krásná akce, která potěšila mnoho spoluobčanů staršího věku.

Ke konci schůzky byly dány dva podněty z řad žáků jednotlivých tříd, které členové parlamentu zastupují.

První dotaz byl na možnost zapojení 2.stupně do  „McDonald Cupu“ – soutěže ve fotbale. Po konzultaci s Mgr. Kufnerem jsem zjistila, že tato soutěž je určena výhradně pro žáky 1.stupně, tedy ji nelze zorganizovat i pro 2.stupeň. Parlament budu informovat na další schůzce.

Druhý podnět byl na velmi praktické téma – žáci devátých tříd by si přáli roličky toaletního papíru v kabinkách WC, aby si nemuseli potřebný papír utrhávat již před odchodem do kabinky. Po konzultaci s paní ředitelkou bude na zkoušku vybaveno potřebným zařízením WC v 3.patře. Uvidíme, zda se tento systém osvědčí ve smyslu udržování pořádku na WC. Parlament budu o tomto kroku též informovat na další schůzce.

 Zapsala:   Ing. Olga Prudková  

Zápis ze schůzky školního parlamentu 3.11.2021

Přítomni:

   Třída                           Jméno
   6.A                              Jan Přinda, Adam Mudrák
   6.B                              David Karel, Vít Svoboda
   7.A                              Iveta Dinh, Alice Žítková
   7.B                                
   8.A                                
   8.B                              Karolína Seberová,  Michal Sýkora
   8.C                              Le Vy Tranová,  
   9.A                             
   9.B                              František Tomka, Sebastian Vítovec

     Schůzka parlamentu tentokrát začala trochu netradičně – rozdáváním sladké odměny, kterou za práci spojenou s pořádáním akce  „Český den proti rakovině“  dostali zainteresovaní členové parlamentu od paní ředitelky.

Dalším bodem schůzky bylo projednání návrhu soutěže „O nejlepší obrázek jídla“. Návrh na tuto akci přinesl na setkání Jan Přinda. Žáci školy by v ní měli soutěžit o nejhezčí obrázek svého oblíbeného jídla a vítězné obrázky by se měly vystavit ve školní jídelně. Návrh soutěže byl projednán a jednomyslně odsouhlasen. Vytvoření plakátků k soutěži se ujal Michal Sýkora. Letáčky budou vyvěšeny v každé třídě a po konci akce vybere Parlament vítěze.

            K podnětům, které podali zástupci parlamentu na minulé schůzce:

  • otázka pořádání „McDonald Cupu“   – soutěž je určena výhradně pro 1. stupeň ZŠ
  • toaletní papír byl do kabinek na WC ve třetím patře dán, ale prakticky ihned paní uklízečka zjistila a vyfotografovala nepořádek, který se tam následně vyskytl

Žádný další podnět na schůzce nezazněl možná i z toho důvodu, že jsme se setkali tentokrát v menším počtu účastníků.

            Další schůzky Parlamentu budou ve středu, neboť v pondělí od sedmi hodin bude nyní probíhat doučování z anglického jazyka, což zamezuje možnosti scházet se tento den.

  Zapsala:   Ing. Olga Prudková

Výsledky jubilejního 25. ročníku sbírky  „Český den proti rakovině“ na Bolevecké základní škole

  Vzhledem k stále neuspokojivé epidemiologické situaci se jubilejní 25. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině konal v náhradním podzimním termínu. Na naší škole šlo o dny 29.9. až 1.10.2021.

Hlavní tíhu organizace této akce na naší škole nesl jako každý rok Parlament BZŠ, zejména jeho „ostřílení“ členové z vyšších ročníků. Již dva týdny před termínem konání sbírky parlameňtáci vytvořili  informační letáčky, které  rozvěsili v chodbách školy a doručili do každé třídy. Každý člen parlamentu vyššího ročníku (tedy od 7.třídy) se stal „styčným důstojníkem“ pro dvě až tři třídy na nižším stupni, kde kontaktoval paní třídní učitelku. Zjistil, o kolik kytiček budou mít tyto třídy zájem, a první den akce “Český den proti rakovině“ donesl do třídy domluvený počet kytiček. Paní učitelky se postaraly o výběr peněz, který jsme ukládali do výběrového vaku. 

Nutno dodat, že výběrový vak by stále těžší a těžší a tak jsme byli opravdu zvědavi, jak dopadneme v tomto roce, zda opět překonáme množství vybraných peněz v loňské sbírce. Zatím se nám vždy podařilo rekord navýšit. Vzhledem k tomu, že množství prodaných kytiček bylo i v této jubilejní sbírce větší než loni, právem jsme očekávali překonání rekordu, což se také stalo.

Výsledek letošní sbírky na naší škole je opět rekordní – dárci si odnesli 427 kytiček, za které do výběrového vaku vložili  rekordních 10 361 korun.

A tak nám nezbývá než všem poděkovat – rodičům našich žáků za podporu a zakoupení kytiček, paním učitelkám za výběr peněz, členům Parlamentu za jejich čas a práci a také paní sekretářce  Täuberové, která těžký vak jako každý rok odnesla na poštu a symbolicky tak zakončila tuto záslužnou akci.

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věci i v této komplikované době.

Den proti rakovině 2021

   Parlament BZŠ

  

Rekapitulace práce Školního parlamentu BZŠ v druhé polovině školního roku

Druhá polovina letošního školního roku byla pro Parlament Bolevecké základní školy náročná množstvím akcí, které Parlament organizoval. Schůzky Parlamentu se konaly pravidelně jednou za čtrnáct dní ale někdy jsme se scházeli i každý týden. To například když jsme vybírali hudební znělku pro školní rozhlas. To jsme se museli sejít třikrát, neboť se vybíralo z více než tří set melodií. 

Další akce, kterou jsme v letošním roce zorganizovali, byla výtvarná soutěž „Namaluj své oblíbené jídlo“. O výsledcích jsme Vás informovali na internetových stránkách školy.

S cílem vyjádřit podporu lidem Ukrajiny jsme 2.3.2022 ozdobili okna některých učeben ukrajinskými vlajkami a kdo chtěl, přidal se i tím, že přišel ve žluto-modrém oblečení nebo s malou stužkou v těchto barvách. Následně jsme uspořádali sbírku na pomoc uprchlíkům a poté vybrané věci převezli do střediska Charity.

V květnu se konala sbírka „Český den proti rakovině“ pro rok 2022, tentokrát v řádném termínu. A vybraná částka opět nebyla malá! Na účet Ligy proti rakovině jsme odeslali 10 351Kč. Všem těm z Vás, kteří sbírku podpořili, z celého srdce děkujeme. A ještě malý dodatek – malí školáci z ukrajinské třídy, která má zázemí v naší škole, podpořili „Český den proti rakovině“ hezkými obrázky, které si můžete prohlédnou v galerii fotek.

Ale teď se už všichni těšíme na prázdniny. A i Vám všem, našim spolužákům a všem zaměstnancům školy přejeme krásné a dlouhé prázdniny. 

Parlament BZŠ

 

 

Aktuality

23. olympijské dny

23. olympijské dny

Letos jsme již tradičně uspořádali olympijské dny naší školy. ... Pokračovat

Vystoupení Boleváčku

Vystoupení Boleváčku

Pozvání na Zahradní slavnost do Domova se zvláštním režimem Petrklíč v Západní ulici přijal jako každoročně velmi rád Kroužek lidových písní a tanců Boleváček.... Pokračovat

Volitelný předmět DofE

Volitelný předmět DofE

Mezinárodní program DofE od roku 2024/25 nově jako volitelný předmět pro žáky 2. stupně.... Pokračovat

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Bývalá ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň Mgr. Helena Brunclíková se dočkala významného ocenění za svoji dlouholetou práci v oblasti školství.... Pokračovat

Volby do školské rady

Konečné výsledky voleb zákonných zástupců žáků do školské rady.... Pokračovat

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Zřizovatel Bolevecké základní školy stanovil novou výši úplaty za ŠD od září 2024.... Pokračovat

Škrábej, kotě!

Škrábej, kotě!

V pátek 17. 5. se v Centru robotiky konalo finále soutěže plzeňských základních škol v programování „Škrábej, kotě!“.... Pokračovat

Boleváček vítá jaro

Boleváček vítá jaro

Pásmo Kroužku lidových písní a tanců Boleváček a TK IMPRO.... Pokračovat

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

I v letošním roce se naše škola zapojí již do 28. ročníku sbírky.... Pokračovat

Míša vám to spočítá!

Míša vám to spočítá!

Velký úspěch v matematické olympiádě.... Pokračovat

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Archiv aktualit