Právě se nacházíte

Informace k jednotlivým kroužkům

MÍČOVÉ HRY
Míčové hry umožňují pohyb, rozvoj hrubé motoriky, koordinace a postřeh. Společné míčové hry ve skupině navíc přinášejí sociální interakci, upevňování vztahů, učí děti vychutnávat si vítězství, ale také smířit se s prohrou. Je to aktivní relax vhodný na vyčištění hlavy. Zařazena bude vybíjená, fotbal, basketbal, házená, přehazovaná, volejbal, tenis, ale i rugby, americký fotbal, nohejbal, softbal, florbal či pozemní hokej.

PODPORA A ROZVOJ  MiND
Nadané děti jsou přirozeně zvídavé a vnitřně motivované. Potřebují podněty, které budou přiměřeným způsobem stimulovat jejich vlohy. Vyžadují neustále nové informace, které by je uspokojovaly co do složitosti i pestrosti. Kroužek bude zahrnovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů nad rámec stanovený vzdělávacím programem. Účastník se bude podílet na budování vlastních vědomostí a dovedností, nebude pouze pasivním příjemcem.

PODPORA A ROZVOJ ŽÁKŮ S SPU
Reedukační péče je vhodná pro žáky s průměrnými nebo mírně podprůměrnými intelektovými schopnostmi a dále pro žáky hůře adaptabilní s pomalým pracovním tempem nebo pro žáky s neurotickými rysy, jedince, kteří potřebují individuální přístup. Obsahem kroužku bude upevňování učiva pro žáky s poruchou nebo obtížemi ve čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností.

PŘÍPRAVA Z ČESKÉHO JAZYKA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM
Kroužek se zaměří na práci s didaktickými testy a se záznamovým archem. Žáci si vyzkouší napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučili s ním pracovat i pod stresem, který je čeká na reálných přijímacích zkouškách. Důraz bude kladen na strategii vyplňování testu, poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.
Kroužek bude probíhat od začátku listopadu do konce dubna.

PŘÍPRAVA Z MATEMATIKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM
Kroužek se zaměří na práci s didaktickými testy a se záznamovým archem. Žáci si vyzkouší napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučili s ním pracovat i pod stresem, který je čeká na reálných přijímacích zkouškách. Důraz bude kladen na strategii vyplňování testu, poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.
Kroužek bude probíhat od začátku listopadu do konce dubna.

RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Pomáhá zvýšit koncentraci a soustředění, zvládnout stresové situace, uvolnit svalové napětí a vede k celkové harmonii. Náplní kroužku je protahování, jóga, dýchání, relaxace, poslech hudby, kresba i četba. Pomůcky: jógové podložky (nebo třída s kobercem), cvičební oděv.

VÝTVARNÝ KROUŽEK
Seznamování s výtvarnými technikami, rozvíjení fantazie a tvořivosti. Postačí jen zájem a chuť tvořit.

TENIS
Základy tenisu pro prvňáčky. Kurz je omezen počtem 4 až 6 účastníků, cena bude upřesněna právě podle počtu účastníků ve skupině. V případě většího zájmu možno otevřít ve stejném čase i páteční skupinu.

ZÁBAVNÉ LOGOHRANÍ + LOGOPEDICKÝ KROUŽEK
Možní účastníci budou vybráni na základě diagnostiky v průběhu září a následně zákonným zástupcům nabídnuta návštěva kroužku. Při naplnění kapacity možnost otevření i páteční skupiny.

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK
Rozvoj čtenářské gramotnosti, zdokonalení čtení, rozvoj vztahu ke čtení a ke knížkám, což dětem dodává sebedůvěru a učí je o knihách a světě kolem sebe přemýšlet, také mluvit, seznamování s činností knihovny, seznamování se spisovateli a ilustrátory, orientace v knížkách, dramatizace, logopedické hraní, rozvoj recitace, informace o nových knižních titulech, upevňování kolektivu dětí se stejnými zájmy, hry na spisovatele a ilustrátory, domýšlení a tvorba příběhů.
V případě velkého zájmu možnost přidání skupin i v úterý a ve čtvrtek.

HRA NA FLÉTNU
Každý účastník si zakoupí vlastní zobcovou flétnu (nejlépe plast – ne z prodejny hraček). Co se na kroužku naučíme? Dle schopností dětí zvládneme zahrát tónovou řadu C-dur včetně čtení notového zápisu, budeme hrát i zpívat jednoduché písně, které děti znají, hodiny obohatíme o rytmická cvičení či hru na tělo. Těší se na vás p. uč. Buršíková (absolvent ZUŠ Český Krumlov ve hře na zobcovou flétnu/klarinet/saxofon).

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Náplní přírodovědného kroužku bude především praktické zkoumání přírody, přírodních jevů, živých organismů, vztahů mezi živou a neživou přírodou. Důležitým tématem pro nás bude vztah člověka k přírodě, způsoby, jakými člověk své prostředí ovlivňuje. K naší práci budeme využívat technické prostředky, které nám škola nabízí samozřejmě v součinnosti s moderními technologiemi včetně virtuální reality. Zkoumat budeme ve škole i mimo ni.

KROUŽEK LIDOVÝCH TANCŮ A PÍSNÍ BOLEVÁČEK
Pokud rádi tančíte a zpíváte, doražte v úterý v 15 hodin před hlavní vchod BZŠ, rodiče si mohou děti vyzvednout v 16:20 před respiriem BZŠ. S sebou si vezměte cvičební úbor a taneční obuv. Těšit se můžete na hezké akce i veřejná vystoupení. Veškeré informace podá Věra Řežábová (603 232 053).

 

Aktuality

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

ŠD o jarních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o jarních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Nové logo školy

Zapojte se do ankety a pomozte nám vybrat nové logo Bolevecké základní školy.... Pokračovat

Stávka školských odborů

Pracovníci Bolevecké základní školy Plzeň se nepřipojí ke stávce školských odborů konané 27. 11. 2023. ... Pokračovat

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Koncem října obdržela naše škola poděkování od pořadatele sbírky konané pod názvem „Český den proti rakovině 2023“. ... Pokračovat

Výborné poháry v hodinách vaření

Výborné poháry v hodinách vaření

V hodinách vaření jsme už vyzkoušeli připravit různé pokrmy, například jsme umíchali česnekovou a vajíčkovou pomazánku na jednohubky... Pokračovat

Listopadové třídní aktivy

Listopadové třídní aktivy

Srdečně Vás zveme k nám do školy!... Pokračovat

Celoškolní vánoční projekt

Celoškolní vánoční projekt

Ve dnech 7. a 8. prosince 2023 proběhne celoškolní vánoční projekt.... Pokračovat

3.B poznává svoje město Plzeň

3.B poznává svoje město Plzeň

Ve čtvrtek 2. 11. jsme se vypravili do centra Plzně, abychom převedli teorii z prvouky v praxi. ... Pokračovat

Bolevecká škola slavila Halloween

Bolevecká škola slavila Halloween

Celé dva týdny se jednotlivé třídy naší školy připravovaly na 31.říjen – den, kdy se slaví Halloween, svátek, jehož kořeny sahají až do keltské historie.... Pokračovat

Archiv aktualit