Právě se nacházíte

Studium

Míša vám to spočítá!

03.05.2024  |  Studium

Míša vám to spočítá!

Velký úspěch v matematické olympiádě.... Pokračovat


Velikonoční prázdniny

27.03.2024  |  Studium

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat


Zápis žáků do 1. ročníku

24.03.2024  |  Studium

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat


Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

28.02.2024  |  Studium

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat


Listopadové třídní aktivy

09.11.2023  |  Studium

Listopadové třídní aktivy

Srdečně Vás zveme k nám do školy!... Pokračovat


Celoškolní vánoční projekt

09.11.2023  |  Studium

Celoškolní vánoční projekt

Ve dnech 7. a 8. prosince 2023 proběhne celoškolní vánoční projekt.... Pokračovat


Organizace začátku školního roku 2023/2024

31.08.2023  |  Studium

Organizace začátku školního roku 2023/2024... Pokračovat


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

19.04.2023  |  Studium

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smy... Pokračovat


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

21.04.2021  |  Studium

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat


Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

08.04.2021  |  Studium

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat


Prodloužení termínu zápisů

27.03.2021  |  Studium

POZOR! TERMÍN REGISTRACE K ZÁPISŮM DO 1.ROČNÍKU PRODLOUŽEN DO 1.4.2021 DO 12 HODIN.... Pokračovat


INFORMACE MŠMT / ÚPRAVA TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

15.03.2021  |  Studium

inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a... Pokračovat


Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji

09.11.2020  |  Studium

PLZEŇ: Posviť si na budoucnost - Festival vzdělávání a práce koná se 13.10.2020 pouze v on – line podobě, vystavovatelé a metodiky k dispozici po celý školní rok, pořádá Info Kariéra - KCVJŠ Plzeň, RHK Plzeňského kr... Pokračovat


Distanční výuka od 2.11.2020

30.10.2020  |  Studium

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 2.11.2020 do odvolaní budeme pokračovat ve výuce ve stejném režimu jako před podzimními prázdninami. V případě jakýchkoli problémů se zvládnutím uč... Pokračovat


Přijímací řízení na střední školy

19.10.2020  |  Studium

Informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 pro žáky devátých ročníků (sedmých a osmých ročníků u žáků, kteří školním rokem 2020/2021 splní dev... Pokračovat


Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

08.05.2020  |  Studium

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat


Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

08.05.2020  |  Studium

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

15.04.2020  |  Studium

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § ... Pokračovat


INFORMACE PRO RODIČE ZAPSANÝCH DĚTÍ

06.04.2020  |  Studium

Vážení rodiče, podali jste Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle nov ... Pokračovat


Nová zvláštní pravidla pro přijímání žáků studentů na střední školy

31.03.2020  |  Studium

Vážení rodiče, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR dne 27. března 2020 vydalo zákon č. 135/2020 Sb, ve kterém mimo jiné definuje nová zvláštní pravidla pro přijímání žáků studen... Pokračovat


Vzdělávání žáků během uzavření školy

14.03.2020  |  Studium

Vážení rodiče, po dobu uzavření školy bude povinné vzdělávání žáků zajištěno distanční formou tzn. bude uskutečňované prostřednictvím informačních technologií a individuálními emailovými konzul... Pokračovat


Práce s nadanými žáky - Matematické praktikum

18.11.2019  |  Studium

I v letošním školním roce funguje na škole nepovinný předmět Matematické praktikum pod vedením Mgr. Dany Duchkové. Skupina žáků pokračuje z loňského školního roku, část dětí j... Pokračovat


Podpora aktivit k technickému vzdělávání na BZŠ Plzeň

23.10.2019  |  Studium

V rámci dotačního programu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“ a navazujících motivačních projektů s finanční podporou Magistrátu města Plzně realizovala Bolevecká základní škola Pl... Pokračovat


1.B ve 46.MŠ na divadelním představení „Slepičí zázraky“

12.04.2019  |  Studium

1.B ve 46.MŠ na divadelním  představení  „Slepičí zázraky“

Ve středu 10.4.2019 jsme vyrazili do 46.MŠ Plzeň na divadelní představení „Slepičí zázraky“. Tématem se nám představení hodilo do prvouky, protože se učíme o domácích zvířátkách, al... Pokračovat


Práce s nadanými žáky

25.02.2019  |  Studium

Práce s nadanými žáky

Předmět Matematické praktikum funguje od školního roku 2009/2010 pod vedením Mgr. Dany Duchkové. V rámci tohoto předmětu škola - pracuje s nadanými žáky - snaží se rozvíjet jejich talent - rozvíjí nadání žáka... Pokračovat


Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku 2019/2020

13.02.2019  |  Studium

Rozhodujete se, na kterou základní školu přihlásíte své dítě? Přesvědčete se, co všechno můžeme Vašemu dítěti nabídnout v Bolevecké základní škole Plzeň. S každým dítětem se snažíme pracovat v soula... Pokračovat


První vysvědčení prvňáčků v 1.B

05.02.2019  |  Studium

První vysvědčení prvňáčků v 1.B

Ve čtvrtek 31.1.2019 přišel tolik očekávaný den, kdy jsme dostali naše první vysvědčení. Někteří se trochu obávali, jak to asi dopadne. Každopádně každý si přál samé jedničky. Paní učitelka nás ... Pokračovat


Organizace začátku školního roku 2018/2019 na Bolevecké ZŠ Plzeň

30.08.2018  |  Studium

1. ročník 3.9.2018 7.45 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení 9.00 h - třídní aktiv 1. a 0. ročník Ukončení vyučování 1. a 0. ročníku 3.9. pondělí 10.00 h (přibližně)... Pokračovat


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

16.04.2018  |  Studium

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu usta... Pokračovat


Pozvánka na kurz a schůzku budoucích 1. ročníků

04.04.2018  |  Studium

Vážení rodiče, pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče organizujeme bezplatné kurzy Těšíme se do školy. Náplní těchto kurzů budou činnosti a dovednosti, kter... Pokračovat


Organizace školního roku 2017/2018

30.08.2017  |  Studium

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučo... Pokračovat


Organizace začátku školního roku 2017/2018 na Bolevecké ZŠ Plzeň

30.08.2017  |  Studium

Organizace začátku školního roku 2017/18 : 4.9.2017 7.50 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení v jídelně (vchod z boku školy) 9.00 h - třídní aktiv (Všechny děti přejdou do družiny na pohádku.)... Pokračovat


ZÁPIS DĚTÍ

03.01.2017  |  Studium

Bolevecká základní škola Plzeň nám. Odboje 18, příspěvková organizace ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2017/2018 do prvního ročníku základního vzdělávání se koná v pondělí 3. 4. 2017 od 14.00 do ... Pokračovat


Informace ze schůzky rodičů 20.6.2016

22.06.2016  |  Studium

Děti dostanou od školy zdarma: VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY vodové barvy modelínu pastelky voskové tabulku Centropen, fix pastelky... Pokračovat


Zápis pro školní rok 2016/2017

07.12.2015  |  Studium

ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2016/2017 do prvního ročníku základního vzdělávání se koná v pondělí 18. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin v úterý 19. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin Zapisují se děti, které do 31. srpna 2016 dovrší šestý rok věku. (Podmínky přijetí dětí, které dovrší šestý rok věku v době od začátku ... Pokračovat


Filmové představení v anglickém jazyce

05.06.2015  |  Studium

V pátek 5. 6. žáci 7., 8. a 9. ročníku zhlédli filmové představení v anglickém znění v kině Cinema City. Filmový zážitek tak přinesl zpestření výuky anglického jazyka. ... Pokračovat


Škola v přírodě 5. a 4. třída, 18. – 22. 5. 2015, RS Máj Plasy

03.06.2015  |  Studium

Škola v přírodě 5. a 4. třída, 18. – 22. 5. 2015, RS Máj Plasy

Pedagogický doprovod: Mgr. Jana Khaurová Ing. Olina Prudková Hodnocení: Ze školy v přírodě jsme se všichni vrátili spokojeni. Po celou dobu pobytu ... Pokračovat


Pasování prvňáčků

03.06.2015  |  Studium

Pasování prvňáčků

Srdečně zveme rodiče na slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ z Bolevecké základní školy NA ČTENÁŘE, které proběhne v Knihovně města Plzně na Lochotíně, Kralovická 22 v L-klubu v pondělí 15.6.2015 v 9.00 hod- I.A v 10,00 hod - I.B,C ... Pokračovat


Exkurze do firmy RYOR 27.3.2015

08.04.2015  |  Studium

Dne 27. 3. 2015 proběhla exkurze do společnosti Ryor a.s. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !"... Pokračovat


Ředitelské volno 1.4.2015

20.03.2015  |  Studium

Ředitelské volno 1.4.2015... Pokračovat


Exkurze v Techmania Scince Center Plzeň

12.11.2014  |  Studium

Exkurze v Techmania Scince Center Plzeň

V závěru roku 2014 (listopad – prosinec) měli žáci 6.-9. tříd BZŠ Plzeň příležitost navštívit Techmania Science Center v Plzni. Tato akce byla připravena v souladu s „Projektem rozvíjení technického my... Pokračovat


Exkurze v Národním technickém muzeu Praha

23.10.2014  |  Studium

Exkurze v Národním technickém muzeu Praha

Národní technické muzeum Praha V rámci grantového programu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“ a navazujících motivačních projektů s finanční podporou Magi... Pokračovat


Péče o nadané žáky 2013/2014

19.05.2014  |  Studium

Od školního roku 2009/2010 ve škole funguje nepovinný předmět Matematická praktika (nyní Matematické praktikum), který pracuje s nadanými žáky. V tomto předmětu... Pokračovat


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

05.02.2014  |  Studium

Zápis do první třídy K zápisu „Cesta za pohádkou“ se dostavilo 68 dětí se svými rodiči. O odklad požádalo 5 dětí. To znamená, že příští rok otevřeme tři první třídy. Menší počet dětí ve ... Pokračovat


Kurz AJ pro mírně pokročilé

03.02.2014  |  Studium

Ve čtvrtek 17:00 - 17:45 probíhá kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (učebnice New Headway beginner). Kurz je určen pro dospělé, vyučuje se v malé skupině, cena je 45,- Kč za 45 min. Zveme další účastníky na doplnění kurzu. Informace v kanceláři školy nebo na tel.: 728 457 224.... Pokračovat


Přípravná třída ve školním roce 2014/15

03.02.2014  |  Studium

V případě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje bude i ve školním roce 2014/15 na Bolevecké základní škole otevřena přípravná třída. Do přípravné třídy budou přijímány děti s roz... Pokračovat


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2013/2014

25.09.2013  |  Studium

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme na Bolevecké základní škole v Plzni zvýšenou pozornost. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme jak... Pokračovat


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2013/2014

23.09.2013  |  Studium

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme na Bolevecké základní škole v Plzni zvýšenou pozornost. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme jak žáky nadané, tak žáky se specifický... Pokračovat


Informační schůzka pro rodiče žáků přípravné třídy 2013/2014

19.06.2013  |  Studium

Informační schůzka pro rodiče se koná 20.června 2013 od 17 hodin v zasedací místnosti školy. Rodiče budou seznámeni s organizací školního roku, s obsahem učiva, s vybavením tř... Pokračovat


Pasování prvňáků na čtenáře 2013

18.06.2013  |  Studium

Odkaz do fotogalerie s fotografiemi z akce... Pokračovat


Kurz Těšíme se do školy

04.03.2013  |  Studium

Naši budoucí prvňáčci se budou moci od 11.března 2013 zúčastnit se svými rodiči kurzu Těšíme se do školy. Kurz je zdarma. ... Pokračovat


Seznam žáků, kteří byli přijati do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 - dodatečný zápis

13.02.2013  |  Studium

Seznam žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání do Bolevecké základní školy Plzeň na základě zápisu do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 - dodatečný zápis... Pokračovat


Seznam žáků, kteří byli přijati do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 konaného ve dnech 15.1. a 16.1. 2013

30.01.2013  |  Studium

Seznam žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání do Bolevecké základní školy Plzeň na základě zápisu do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 konaného ve dnech 15.1. a 16.1. 2013.... Pokračovat


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

30.01.2013  |  Studium

21.února 2013 v 16,00 h se sejdeme s rodiči našich budoucích žáků 1. tříd v zasedací místnosti naší školy. Poskytneme jim informace týkající se organizace začátku školního roku, rodiče budou seznámen ... Pokračovat


Odklady žáků pro školní rok 2013/14

30.01.2013  |  Studium

Žádosti o odklad školní docházky budou vyřízeny do 31.5.2013. ... Pokračovat


Zápis do první třídy

29.01.2013  |  Studium

K pohádkovému zápisu „ Putování s Večerníčkem“ se dostavilo 53 dětí se svými rodiči. O odklad požádalo 13 dětí. To znamená, že příští rok otevřeme dvě první třídy. ... Pokračovat


Kroužek komunikačních dovedností

12.09.2012  |  Studium

Ve školním roce 2012/2013 nabízí Bolevecká ZŠ Plzeň pro děti prvních tříd, které mají obtíže v komunikaci, kroužek Komunikačních dovedností. Kroužek je zaměřen na rozvoj slovní zásoby, zlepšování mlu... Pokračovat


Rozdělení dětí 1. ročníku do tříd ve školním roce 2012/13

06.06.2012  |  Studium

Rozdělení dětí 1. ročníku do tříd ve školním roce 2012/13 ... Pokračovat


Těšíme se do školy

05.06.2012  |  Studium

V úterý 29.5.2012 skončila poslední lekce přípravy do školy pro naše budoucí prvňáčky. Děti si mohly během kurzu ověřit své schopnosti ... Pokračovat


Přípravná třída pro školní rok 2012/2013

04.06.2012  |  Studium

Bolevecká základní škola Plzeň v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol ... Pokračovat


Celoplošné testování 5. a 9. ročníků

14.05.2012  |  Studium

V termínu od 21.5. do 1.6. 2012 se v Bolevecké základní škole Plzeň uskuteční povinné testování znalostí žáků 5. a 9. ročníku z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.... Pokračovat


Kurz Těšíme se do školy

08.03.2012  |  Studium

Naši budoucí prvňáčci se budou moci od 12.března 2012 zúčastnit se svými rodiči kurzu Těšíme se do školy. Kurz je zdarma. Děti se seznámí se svou třídou, procvičí si formou hry důležité ... Pokračovat


Třídní aktivy

01.11.2010  |  Studium

Třídní aktivy se konají 8. listopadu 2010. Zahájení pro 1. a 2. ročníky v 16:30 hodin pro 3. - 9. ročníky v 17:00 hodin... Pokračovat


Aktuality

23. olympijské dny

23. olympijské dny

Letos jsme již tradičně uspořádali olympijské dny naší školy. ... Pokračovat

Vystoupení Boleváčku

Vystoupení Boleváčku

Pozvání na Zahradní slavnost do Domova se zvláštním režimem Petrklíč v Západní ulici přijal jako každoročně velmi rád Kroužek lidových písní a tanců Boleváček.... Pokračovat

Volitelný předmět DofE

Volitelný předmět DofE

Mezinárodní program DofE od roku 2024/25 nově jako volitelný předmět pro žáky 2. stupně.... Pokračovat

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Bývalá ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň Mgr. Helena Brunclíková se dočkala významného ocenění za svoji dlouholetou práci v oblasti školství.... Pokračovat

Volby do školské rady

Konečné výsledky voleb zákonných zástupců žáků do školské rady.... Pokračovat

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Zřizovatel Bolevecké základní školy stanovil novou výši úplaty za ŠD od září 2024.... Pokračovat

Škrábej, kotě!

Škrábej, kotě!

V pátek 17. 5. se v Centru robotiky konalo finále soutěže plzeňských základních škol v programování „Škrábej, kotě!“.... Pokračovat

Boleváček vítá jaro

Boleváček vítá jaro

Pásmo Kroužku lidových písní a tanců Boleváček a TK IMPRO.... Pokračovat

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

I v letošním roce se naše škola zapojí již do 28. ročníku sbírky.... Pokračovat

Míša vám to spočítá!

Míša vám to spočítá!

Velký úspěch v matematické olympiádě.... Pokračovat

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Archiv aktualit