Právě se nacházíte

Registrace do elektronického zápisu

Elektronická registrace bude spuštěna od pondělí 21. 3. 2022 od 12.00 hod do pátku 1.4.2022 do 12.00 hod. 

Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí dítěte. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. 

Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. 

Budete-li již mít doporučující stanoviska Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

 

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT  VE DNECH 4.  a 5. dubna 2022 VŽDY OD 14 DO 18 HODIN.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě na tel.: 378 028 922 až do 30.4.2021 všemi možnými způsoby (viz. níže).

S sebou k zápisu vezměte RODNÝ LIST DÍTĚTE a DOKLAD TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při registraci nebo z odkazu v potvrzujícím e-mailu o registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. 

Žádost o odklad povinné školní docházky lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. 

Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od středy 23.3.2022 do pátku 1.4.2022 vždy od 9:00 do 12:00 hodin. 

K žádostem je nutné také doložit rodný list dítěte (stačí prostá kopie). Zájem o přípravnou třídu poznamenejte na žádost o odklad povinné školní docházky.

 

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

  • osobní podání v době zápisů - 4. a 5. dubna 2022 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
  • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 4. až 5. dubna 2022
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) - skola@bzs.plzen-edu.cz -  4. až 5. dubna 2022
  • poštou (podací razítko nejpozději do 5. dubna 2022) 

 

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023  
  • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2022/2023  
  • ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve školním roce 2022/2023  

Aktuality

Návštěva divadla - Nové scény Divadla J. K. Tyla

Koncem října navštívili žáci třídy 8. A divadelní představení, konkrétně zhlédli úsměvnou rodinnou komedii Klapzubova jedenáctka podle knihy Eduarda Basse. Jedná se o příb... Pokračovat

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

Exkurze do kaolínového dolu u Nevřeně

V říjnu se naše třída 5.B vydala na exkurzi do Nevřeně do kaolínového dolu. V centru naše prohlídka začala seznámením s historií těžby kaolínu, prohlédli jsme si dobové nástroje i ustro... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 24.11.2022 se uskutečnil turnaj v miniházené. Toho se zúčastnila 26. základní škola, ZŠ Jižní Předměstí Rokycany a Bolevecká ZŠ. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií. Kateg... Pokračovat

Fištróni – 23.11.2022

Fištróni – 23.11.2022

Ve středu 23.11. se v pavilonu školní družiny sešlo 43 chytrých hlaviček žáků 3. – 5. tříd, aby předvedly své znalosti v celodružinové akci Fištróni. Děti odpovídaly na otázky z matem... Pokračovat

Šikulové – 24.11.2022

Šikulové – 24.11.2022

Stalo se již tradicí, že si děti změří síly a šikovnost v celodružinové soutěži Šikulové. Tuto soutěž jsme uspořádali pro nejmenší děti hned ve čtvrtek 24.11. po Fištrónech. Žáci 0. – 2. tříd sta... Pokračovat

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Divadelní představení v L – klubu – 0.A

Ve čtvrtek 24.11. jsme se vydali do L – klubu na divadelní představení „Budulínek Mandelinka“ od vynikajících pražských umělců Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana. Děti pohá ... Pokračovat

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

Beseda „Zdravé zoubky“ v 0.A

V úterý 15. 11. na nás čekalo příjemné zpestření našich činností a aktivit v přípravné třídě besedou o zdravých zubech. Maminky nám připravily zubní kartáčky do akt... Pokračovat

18.11.2022 - ředitelské volno

18.11.2022 - ředitelské volno... Pokračovat

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Přípravná třída 0.A u svatého Martina v Totemu

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 jsme se vydali za sv. Martinem do Totemu. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, trochu si prozpěvovali a najednou jsme se ocitli v cíli. Přišl ... Pokračovat

Halloween ve 4. B

Halloween ve 4. B

V pondělí 31. října oslavila třída 4. B Halloween. Paní učitelka si pro děti připravila řadu halloweenských aktivit. Na úvod se děti dozvěděly, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami, jak o ... Pokračovat

Archiv aktualit