Právě se nacházíte

2009/2010

Složení ve školním roce 2009/2010:

 

6.A Josef Hlaváček
6.B Tomáš Hovorka
7.A Lucie Škuderová
7.B Tereza Feiferlíková
8.A Dominika Caltová
8.B Jan Šůcha
9.A Zdeňka Rudlofová
9.B Dominik Hodl

                                                     ----

Schůzka Školního parlamentu BZŠ - 11. 5. 2010

        V úterý 11.5.2010 se sešli členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy, aby uzavřeli a zhodnotili akci „Srdíčkové dny“.
       Tuto akci zorganizoval parlament ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem.
       Zisk z prodeje předmětů činil 6 535,- Kč a tento příspěvek bude využit na dětská neonatologická oddělení nemocnic v České republice. 
       ŠP děkuje všem, kteří pomohli a přispěli na dobrou věc.

------------------

SRDÍČKOVÉ DNY - vyhodnocení

           Ve dnech 1. – 30. dubna 2010 probíhaly na naší škole tzv. Srdíčkové dny.
Jednalo se o spolupráci s Občanským sdružením Život dětem – konkrétně o prodej předmětů (magnetky, přívěšky, bločky, plastové klipy…). Akci organizačně zajišťoval Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň.
           Výtěžek z tohoto prodeje byl zaslán OSŽD – na naší škole byly prodány předměty v celkové hodnotě 6 535,- Kč.
Touto částkou naše škola přispěla na nákup inkubátorů Garaffe Omnibed pro neonatologická centra v České republice.
           Školní parlament tímto děkuje všem, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli proměnit dětské slzy v úsměv. 

                                                     ----

Srdíčkové dny na Bolevecké základní škole

V měsíci dubnu na naší škole probíhají tzv. SRDÍČKOVÉ DNY.

Jedná se o prodej předmětů Občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM.

Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, a na pomoc dětským domovům.

Kdo chce přispět a koupit si některý z drobných předmětů, může si dojít do kabinetu paní učitelky Duchkové, kde se dennodenně o hlavní přestávce tento prodej koná. 

                                                      ----  

Velikonoční soutěž 2010 

        Ahoj všechny spolužačky a všichni spolužáci!

        Chtěli bychom Vás seznámit s výsledky letošní velikonoční soutěže.
        V pátek 26.3.2010 jsme my, zástupci školního parlamentu, hodnotili výrobky, které jsou na naší výstavě. Byl to úkol těžký, tak se na nás nezlobte, že ne všichni můžete být první. Ale ti, kteří byli oceněni, čekala odměna a diplom!
        Děkujeme všem zúčastněným a těšíme na další soutěž. Hezké Velikonoce!
                           Školní parlament BZŠ Plzeň

Výsledková listina velikonoční soutěže pro rok 2010 

         1.místo          2.místo               3.místo
1. roč.  Frček A.
1.B     Kajerová N. 1.A       Bednář A. 1.B
2. roč.  Císařová B. 2.A  Zahradník O. 2.A      Boudová B. 2.A

3. roč.  Sovák P. 3.B     Majerová K. 3.B       Žáci 3.B
4. roč.  Legát P. 4.A     Štípková T. 4.A       Polívka M. 4.A
5. roč.  Čechura P. 5.B   Kůs A. 5.B            Velíková K 5.B
6. roč.  Vítovcová J. 6.A Červený M. 6.B        Hlaváček J. 6.A
7. roč.  Škuderová L. 7.A Faitenhanzlová L. 7.B Jarošová M. 7.B
8. roč.  Čurda P. 8.B     Fričková E. 8.A       Vítovcová K. 8.A
9. roč.  Koppová G. 9.A   Suchá P. 9.A          Kalabzová T. 9.A

kvíz     Bednářová M. 4.A Krupová L. 3.B        Farkas D. 2.B 

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

                                                      ----

Schůzka 24.3.2010 

        Na schůzce ŠP se projednával postup a pravidla pro blížící se Srdíčkové dny, které Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň bude organizovat ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem po celý měsíc duben.

        Předměty se budou prodávat po celý duben. Zisk z prodeje by měl činit přibližně 8000 Kč a bude zaslán nadaci po ukončení akce.

                                                      ----

Schůzka 27.1.2010

Program: 
- úvod
- prezenční listina
- shrnutí práce Školního parlamentu BZŠ Plzeň za 1. pololetí školního roku 2009/10: 
      1) pomoc při zajištění mikulášské nadílky pro 87. MŠ Plzeň a pro 1. stupeň naší školy 
      2) pomoc při zajištění výzdoby a přípravy sálu Sokolovny Bolevec pro vánoční besídku žáků naší školy pro rodiče 
      3) zajištění pomoci při organizaci a zajištění zápisu budoucích  prvňáčků          naší školy 
      4) další:
       -konzultace webových stránek Školního parlamentu BZŠ Plzeň + připomínky, návrhy, nápady 
       - doplnění informací o činnosti parlamentu na školní nástěnku 
       - informace k občanskému sdružení Život dětem:
         1. historie sdružení  
         2. informace o naší předchozí spolupráci z roku 2008 (zaslán zisk 7000 Kč)   
         3. strategie a cíle sdružení

Členové parlamentu se ztotožňují s cíli a posláním občanského sdružení Život dětem, a proto v nejbližší době budou na naší škole zajišťovat prodej výrobků z tohoto sdružení. Zisk z prodeje bude odeslán příslušné nadaci a budeme písemně informováni o tom, jak byla částka využita. 

                                                     ----

Zápis prvňáčků

Ve dnech 15. a 16. ledna 2010 se uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Členové školního parlamentu se výrazně podíleli na organizaci a zajištění této akce. Pomáhali s doprovodem dětí a jejich rodičů do příslušných tříd, s orientací po budově školy a s vytvořením příjemné atmosféry ve škole pro budoucí malé spolužáky.

                       Za pomoc děkujeme. 

                                                     ----

Den otevřených dveří Školního klubu Bolevecké základní školy Plzeň

               V pondělí 7.12.2009 se uskutečnil Den otevřených dveří klubu, který navštívili nejen žáci naší školy, ale i jejich kamarádi z jiných škol. Byly připraveny různé aktivity, bylo zajištěno i malé pohoštění pro účastníky zajímavého odpoledne. Dětem se velice líbila činnost v keramické dílně, kde děti z hlíny vytvářely speciálního panáka, který se po sestavení jednotlivých dílků může hýbat. V počítačové učebně si návštěvníci vyráběli krásná vánoční přáníčka, která si i vytiskli a nechali na památku.
               V další učebně bylo možné vyzkoušet si zajímavosti pro chytré hlavy – kvízy, sudoku, kakuro, ale i třeba IQ testy nebo si zahrát stolní hry jako Logik nebo Monopoly. Velký úspěch mělo také sledování pohádek J. Wericha. Dětem se líbila i zašifrovaná 3D kniha. Žáci se mohli seznámit s encyklopediemi, humoristickou literaturou a cestopisy. Vyplňovali anketu, která podchycovala jejich zájem o knihy a případné půjčování knih ve školní knihovně.

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE ŠKOLNÍHO KLUBU<<<


                                                      ----

Mikulášská nadílka 2009

                    Členové školního parlamentu pomohli s organizací a zajištěním mikulášské nadílky. Akce se uskutečnila v pátek 4. prosince 2009 v 87. mateřské školce v Komenského ulici v Plzni. Žáci 8. a 9. tříd připravili pro své malé kamarády krásné překvapení plné nádherných kostýmů a košíků sladkostí. Mikulášská návštěva prošla všemi sedmi třídami M a obdarovala děti sladkými dárky. Malé děti nás odměnily vánočními básničkami a písněmi. Občas ukápla i slzička, když některá zlobivější dítka slibovala čertům, že se polepší. Ale anděl s Mikulášem vše zachraňovali malými dárečky.
                   Také naši malí spolužáci z prvního stupně nepřišli zkrátka. I do jejich tříd zavítal Mikuláš, anděl a čerti, vyslechli písničky a básničky, rozdali sladkosti a hlavně radost.

                                                 zapsaly
                                                 Alena Ouhrabková a Monika Lapáková, 9.B

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

>>>ODKAZ DO VIDEOGALERIE<<<
                                                     ----

Schůzka 16.11.2009

Program:

- Úvod – členové
- Prezenční listina
- Web školy - stránky parlamentu – v loňském školním roce velký úspěch – 2.místo, akce Zoo Plzeň
- Zajištění pomoci na vánoční besídce v 87.MŠ – cca 5-6 dětí – masky Mikuláše, čerta, anděla …
- Zajištění pomoci i při vánoční besídce pro 1. stupeň Bolevecké ZŠ Plzeň + kdo by chtěl ze spolužáků také vystoupit – tanečky, hudební nástroj, vystoupení, recitace atd.
- Pomoc při zajišťování zápisu budoucích prvňáčků Bolevecké základní školy v lednu 2010
- V lednu 2010 oslovíme Občanské sdružení Život dětem – web stránky sdružení – informace o projektech a o činnosti
- Vytvoření nástěnky o činnosti Školního parlamentu Bolevecké základné školy Plzeň
- Další schůzky dle potřeby, event. dle návrhů a požadavků zástupců ŠP

                                                     ----

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit