Právě se nacházíte

2009/2010

Složení ve školním roce 2009/2010:

 

6.A Josef Hlaváček
6.B Tomáš Hovorka
7.A Lucie Škuderová
7.B Tereza Feiferlíková
8.A Dominika Caltová
8.B Jan Šůcha
9.A Zdeňka Rudlofová
9.B Dominik Hodl

                                                     ----

Schůzka Školního parlamentu BZŠ - 11. 5. 2010

        V úterý 11.5.2010 se sešli členové Školního parlamentu Bolevecké základní školy, aby uzavřeli a zhodnotili akci „Srdíčkové dny“.
       Tuto akci zorganizoval parlament ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem.
       Zisk z prodeje předmětů činil 6 535,- Kč a tento příspěvek bude využit na dětská neonatologická oddělení nemocnic v České republice. 
       ŠP děkuje všem, kteří pomohli a přispěli na dobrou věc.

------------------

SRDÍČKOVÉ DNY - vyhodnocení

           Ve dnech 1. – 30. dubna 2010 probíhaly na naší škole tzv. Srdíčkové dny.
Jednalo se o spolupráci s Občanským sdružením Život dětem – konkrétně o prodej předmětů (magnetky, přívěšky, bločky, plastové klipy…). Akci organizačně zajišťoval Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň.
           Výtěžek z tohoto prodeje byl zaslán OSŽD – na naší škole byly prodány předměty v celkové hodnotě 6 535,- Kč.
Touto částkou naše škola přispěla na nákup inkubátorů Garaffe Omnibed pro neonatologická centra v České republice.
           Školní parlament tímto děkuje všem, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli proměnit dětské slzy v úsměv. 

                                                     ----

Srdíčkové dny na Bolevecké základní škole

V měsíci dubnu na naší škole probíhají tzv. SRDÍČKOVÉ DNY.

Jedná se o prodej předmětů Občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM.

Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, a na pomoc dětským domovům.

Kdo chce přispět a koupit si některý z drobných předmětů, může si dojít do kabinetu paní učitelky Duchkové, kde se dennodenně o hlavní přestávce tento prodej koná. 

                                                      ----  

Velikonoční soutěž 2010 

        Ahoj všechny spolužačky a všichni spolužáci!

        Chtěli bychom Vás seznámit s výsledky letošní velikonoční soutěže.
        V pátek 26.3.2010 jsme my, zástupci školního parlamentu, hodnotili výrobky, které jsou na naší výstavě. Byl to úkol těžký, tak se na nás nezlobte, že ne všichni můžete být první. Ale ti, kteří byli oceněni, čekala odměna a diplom!
        Děkujeme všem zúčastněným a těšíme na další soutěž. Hezké Velikonoce!
                           Školní parlament BZŠ Plzeň

Výsledková listina velikonoční soutěže pro rok 2010 

         1.místo          2.místo               3.místo
1. roč.  Frček A.
1.B     Kajerová N. 1.A       Bednář A. 1.B
2. roč.  Císařová B. 2.A  Zahradník O. 2.A      Boudová B. 2.A

3. roč.  Sovák P. 3.B     Majerová K. 3.B       Žáci 3.B
4. roč.  Legát P. 4.A     Štípková T. 4.A       Polívka M. 4.A
5. roč.  Čechura P. 5.B   Kůs A. 5.B            Velíková K 5.B
6. roč.  Vítovcová J. 6.A Červený M. 6.B        Hlaváček J. 6.A
7. roč.  Škuderová L. 7.A Faitenhanzlová L. 7.B Jarošová M. 7.B
8. roč.  Čurda P. 8.B     Fričková E. 8.A       Vítovcová K. 8.A
9. roč.  Koppová G. 9.A   Suchá P. 9.A          Kalabzová T. 9.A

kvíz     Bednářová M. 4.A Krupová L. 3.B        Farkas D. 2.B 

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

                                                      ----

Schůzka 24.3.2010 

        Na schůzce ŠP se projednával postup a pravidla pro blížící se Srdíčkové dny, které Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň bude organizovat ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem po celý měsíc duben.

        Předměty se budou prodávat po celý duben. Zisk z prodeje by měl činit přibližně 8000 Kč a bude zaslán nadaci po ukončení akce.

                                                      ----

Schůzka 27.1.2010

Program: 
- úvod
- prezenční listina
- shrnutí práce Školního parlamentu BZŠ Plzeň za 1. pololetí školního roku 2009/10: 
      1) pomoc při zajištění mikulášské nadílky pro 87. MŠ Plzeň a pro 1. stupeň naší školy 
      2) pomoc při zajištění výzdoby a přípravy sálu Sokolovny Bolevec pro vánoční besídku žáků naší školy pro rodiče 
      3) zajištění pomoci při organizaci a zajištění zápisu budoucích  prvňáčků          naší školy 
      4) další:
       -konzultace webových stránek Školního parlamentu BZŠ Plzeň + připomínky, návrhy, nápady 
       - doplnění informací o činnosti parlamentu na školní nástěnku 
       - informace k občanskému sdružení Život dětem:
         1. historie sdružení  
         2. informace o naší předchozí spolupráci z roku 2008 (zaslán zisk 7000 Kč)   
         3. strategie a cíle sdružení

Členové parlamentu se ztotožňují s cíli a posláním občanského sdružení Život dětem, a proto v nejbližší době budou na naší škole zajišťovat prodej výrobků z tohoto sdružení. Zisk z prodeje bude odeslán příslušné nadaci a budeme písemně informováni o tom, jak byla částka využita. 

                                                     ----

Zápis prvňáčků

Ve dnech 15. a 16. ledna 2010 se uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Členové školního parlamentu se výrazně podíleli na organizaci a zajištění této akce. Pomáhali s doprovodem dětí a jejich rodičů do příslušných tříd, s orientací po budově školy a s vytvořením příjemné atmosféry ve škole pro budoucí malé spolužáky.

                       Za pomoc děkujeme. 

                                                     ----

Den otevřených dveří Školního klubu Bolevecké základní školy Plzeň

               V pondělí 7.12.2009 se uskutečnil Den otevřených dveří klubu, který navštívili nejen žáci naší školy, ale i jejich kamarádi z jiných škol. Byly připraveny různé aktivity, bylo zajištěno i malé pohoštění pro účastníky zajímavého odpoledne. Dětem se velice líbila činnost v keramické dílně, kde děti z hlíny vytvářely speciálního panáka, který se po sestavení jednotlivých dílků může hýbat. V počítačové učebně si návštěvníci vyráběli krásná vánoční přáníčka, která si i vytiskli a nechali na památku.
               V další učebně bylo možné vyzkoušet si zajímavosti pro chytré hlavy – kvízy, sudoku, kakuro, ale i třeba IQ testy nebo si zahrát stolní hry jako Logik nebo Monopoly. Velký úspěch mělo také sledování pohádek J. Wericha. Dětem se líbila i zašifrovaná 3D kniha. Žáci se mohli seznámit s encyklopediemi, humoristickou literaturou a cestopisy. Vyplňovali anketu, která podchycovala jejich zájem o knihy a případné půjčování knih ve školní knihovně.

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE ŠKOLNÍHO KLUBU<<<


                                                      ----

Mikulášská nadílka 2009

                    Členové školního parlamentu pomohli s organizací a zajištěním mikulášské nadílky. Akce se uskutečnila v pátek 4. prosince 2009 v 87. mateřské školce v Komenského ulici v Plzni. Žáci 8. a 9. tříd připravili pro své malé kamarády krásné překvapení plné nádherných kostýmů a košíků sladkostí. Mikulášská návštěva prošla všemi sedmi třídami M a obdarovala děti sladkými dárky. Malé děti nás odměnily vánočními básničkami a písněmi. Občas ukápla i slzička, když některá zlobivější dítka slibovala čertům, že se polepší. Ale anděl s Mikulášem vše zachraňovali malými dárečky.
                   Také naši malí spolužáci z prvního stupně nepřišli zkrátka. I do jejich tříd zavítal Mikuláš, anděl a čerti, vyslechli písničky a básničky, rozdali sladkosti a hlavně radost.

                                                 zapsaly
                                                 Alena Ouhrabková a Monika Lapáková, 9.B

>>>ODKAZ DO FOTOGALERIE<<<

>>>ODKAZ DO VIDEOGALERIE<<<
                                                     ----

Schůzka 16.11.2009

Program:

- Úvod – členové
- Prezenční listina
- Web školy - stránky parlamentu – v loňském školním roce velký úspěch – 2.místo, akce Zoo Plzeň
- Zajištění pomoci na vánoční besídce v 87.MŠ – cca 5-6 dětí – masky Mikuláše, čerta, anděla …
- Zajištění pomoci i při vánoční besídce pro 1. stupeň Bolevecké ZŠ Plzeň + kdo by chtěl ze spolužáků také vystoupit – tanečky, hudební nástroj, vystoupení, recitace atd.
- Pomoc při zajišťování zápisu budoucích prvňáčků Bolevecké základní školy v lednu 2010
- V lednu 2010 oslovíme Občanské sdružení Život dětem – web stránky sdružení – informace o projektech a o činnosti
- Vytvoření nástěnky o činnosti Školního parlamentu Bolevecké základné školy Plzeň
- Další schůzky dle potřeby, event. dle návrhů a požadavků zástupců ŠP

                                                     ----

Aktuality

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Jaro a období Velikonoc nabízí pestrou škálu zájmových činností, které se dají ve školní družině uskutečnit. Letos je ale vše jinak. Kvůli rozhodnutí vlády o uzavření škol jsme se rozhodli, že záj... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § ... Pokračovat

INFORMACE PRO RODIČE ZAPSANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče, podali jste Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle nov ... Pokračovat

Archiv aktualit