Právě se nacházíte

2014/2015

Složení ve školním roce 2014/2015

6.A Jiří VINTR
6.B Kristýna KRÁLOVÁ
7.A Karolína TLSTÁ
7.B Martin BENEDIKT
8.A Johana HORÁČKOVÁ
8.B Jan FAITENHANZL
9.B Natálie MAJEROVÁ

Sběr víček pro „Nováček“ letos ukončen

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Rabštejnská 29, Plzeň – byl pro letošní školní rok ukončen.

Odvezli jsme celkem 430 kg víček:

12.12.2014 – 200 kg

5.5.2015 – 230 kg

Jen připomínáme, že v loňském školním roce jsme sebrali 510 kg víček.

Celkem jsme tedy do „Nováčku“ odvezli během loňského a letošního školního roku téměř 1000 kg víček. 

Získané peníze budou využity na volnočasové, sportovní a kulturní aktivity pro obyvatele domova.

Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň velmi děkuje všem, kteří se sběrem pomohli a do akce na pomoc dětem i dospělým z „Nováčku“ se zapojili. 

ŠP přislíbil pomoc i v příštím školním roce – sbírejte tedy víčka dál i během letních prázdnin -  oslovte kamarády, známé a příbuzné. Pomůžete dobré věci.

Ještě jednou velký dík všem za pomoc, ochotu a aktivitu při sbírání a těšíme se od září na 3. ročník této úspěšné akce.

ŠP BZŠ Plzeň
5.5.2015
Mgr. Dana Duchková

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

 

V pondělí 30.3.2015 pomohl Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň vyhodnotit a vyhlásit výsledky velikonoční, která se uskutečňuje s velkým úspěchem každý rok.

Fotografie přikládáme >>> ZDE <<<

7.1.2015 členové Školního parlamentu BZŠ Plzeň velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Členové prováděli zájemce o prohlídku školy po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen, tříd na 1. stupni a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

15. a 16. ledna 2015 proběhl na Bolevecké základné škole Plzeň zápis budoucích prvňáčků. Pro předškoláčky byla připravena Pohádková cesta - děti si tak mohly vyzkoušet své znalosti pohádek a svoji šikovnost. Jednotlivé disciplíny připravily paní učitelky z 1. stupně, s organizací pomáhali žáci 9. ročníku a členové našeho školního parlamentu.
Fotografie ve fotogalerii.
Zapsala: Mgr. Dana Duchková

Odvoz víček

V pátek 12.12.2014 jsme do Nováčku v Rabštejnské ulici v Plzni (Domov pro osoby s postižením) odvezli 200 kg víček. Školní parlament vám moc děkuje za ochotu pomoci, za váš čas a za pomoc, kterou sběrem víček poskytujete! Jen připomínáme, že akce trvá do konce dubna 2015 – prosíme, sbírejte a noste víčka dál – pomůžete tím lidem v Nováčku, kteří takto získané peníze využijí na volnočasové aktivity.

 

1. Schůzka ŠP

Čtvrtek 25.9.2014 v 7:15 hodin v učebně č. 80.

  1.  Přivítání nových členů ŠP + seznámení, představení
  2.  Plán činnosti ŠP na školní rok 2014/2015: pomoc při organizačním zajištění vánoční besídky 1. stupně, pomoc při realizaci Dne otevřených dveří, pomoc při zajišťování zápisu budoucích prvňáčků, vyhodnocení velikonoční soutěže, pomoc při zajišťování Dne dětí v MŠ.
  3.  Zelená školní zahrada – závěrečná realizace
  4.  Sběr víček pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ v Rabštejnské ulici v Plzni– 2. ročník – získané finanční prostředky budou použity na volnočasové aktivity obyvatel domova. V loňském školním roce jsme vybrali pro Nováček 510 kg víček (DOZP získal celkem 1700 kg, 5100 Kč – vedoucí DOZP poslala opět poděkování všem žákům, rodičům a učitelům za výraznou pomoc). Akce probíhá do konce dubna 2015. Každý čtvrtek od 7:30 do 7:55 hodin bude probíhat vybírání nashromážděných víček v prostorách cvičné školní kuchyňky (č. dveří 49). P. uč. D. Duchková bude průběžně odvážet víčka do DOZP Nováček Plzeň – termín odvozu bude vždy oznámen školnímu parlamentu.
  5.  Schůzky ŠP se budou konat nepravidelně – dle potřeby.

vicka 2014

Aktuality

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020

Vážení rodiče, posílám Vám několik informací z Vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Termín jednotné přijímací zkoušky je pro čtyřleté obory 8. června 2020 (týká se žáků devátých tříd). Termín jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia je 9. června 2020 (týká se žáků pátých a sedmých tříd). Náhradní termín jedno... Pokračovat

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna obnovuje provoz od 25. 5. 2020.... Pokračovat

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Informace - zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020... Pokračovat

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče

Odpolední zájmová činnost žáků od 25.5.2020 - informace pro rodiče... Pokračovat

Informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy

Dokument MŠMT: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11. 5. 2 ... Pokračovat

Oslovení rodičů žáků ZŠ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale ... Pokračovat

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

Ve 2.B proběhla letos Noc s Andersenem netradičně na dálku

V pátek 27.března měla naše třída nocovat ve škole v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem. Bohužel se tato akce centrálně zrušila kvůli pandemii covid – 19. Protože naše paní učitelka věd... Pokračovat

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Velikonoce ve školní družině – 14.4.2020

Jaro a období Velikonoc nabízí pestrou škálu zájmových činností, které se dají ve školní družině uskutečnit. Letos je ale vše jinak. Kvůli rozhodnutí vlády o uzavření škol jsme se rozhodli, že záj... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § ... Pokračovat

INFORMACE PRO RODIČE ZAPSANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče, podali jste Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle nov ... Pokračovat

Archiv aktualit