Právě se nacházíte

2014/2015

Složení ve školním roce 2014/2015

6.A Jiří VINTR
6.B Kristýna KRÁLOVÁ
7.A Karolína TLSTÁ
7.B Martin BENEDIKT
8.A Johana HORÁČKOVÁ
8.B Jan FAITENHANZL
9.B Natálie MAJEROVÁ

Sběr víček pro „Nováček“ letos ukončen

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Rabštejnská 29, Plzeň – byl pro letošní školní rok ukončen.

Odvezli jsme celkem 430 kg víček:

12.12.2014 – 200 kg

5.5.2015 – 230 kg

Jen připomínáme, že v loňském školním roce jsme sebrali 510 kg víček.

Celkem jsme tedy do „Nováčku“ odvezli během loňského a letošního školního roku téměř 1000 kg víček. 

Získané peníze budou využity na volnočasové, sportovní a kulturní aktivity pro obyvatele domova.

Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň velmi děkuje všem, kteří se sběrem pomohli a do akce na pomoc dětem i dospělým z „Nováčku“ se zapojili. 

ŠP přislíbil pomoc i v příštím školním roce – sbírejte tedy víčka dál i během letních prázdnin -  oslovte kamarády, známé a příbuzné. Pomůžete dobré věci.

Ještě jednou velký dík všem za pomoc, ochotu a aktivitu při sbírání a těšíme se od září na 3. ročník této úspěšné akce.

ŠP BZŠ Plzeň
5.5.2015
Mgr. Dana Duchková

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

 

V pondělí 30.3.2015 pomohl Školní parlament Bolevecké základní školy Plzeň vyhodnotit a vyhlásit výsledky velikonoční, která se uskutečňuje s velkým úspěchem každý rok.

Fotografie přikládáme >>> ZDE <<<

7.1.2015 členové Školního parlamentu BZŠ Plzeň velmi významně přispěli ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří Bolevecké základní školy v Plzni. Členové prováděli zájemce o prohlídku školy po prostorách odborných učeben, tělocvičen, dílen, tříd na 1. stupni a aktivně se zapojili do organizace tohoto dne.

15. a 16. ledna 2015 proběhl na Bolevecké základné škole Plzeň zápis budoucích prvňáčků. Pro předškoláčky byla připravena Pohádková cesta - děti si tak mohly vyzkoušet své znalosti pohádek a svoji šikovnost. Jednotlivé disciplíny připravily paní učitelky z 1. stupně, s organizací pomáhali žáci 9. ročníku a členové našeho školního parlamentu.
Fotografie ve fotogalerii.
Zapsala: Mgr. Dana Duchková

Odvoz víček

V pátek 12.12.2014 jsme do Nováčku v Rabštejnské ulici v Plzni (Domov pro osoby s postižením) odvezli 200 kg víček. Školní parlament vám moc děkuje za ochotu pomoci, za váš čas a za pomoc, kterou sběrem víček poskytujete! Jen připomínáme, že akce trvá do konce dubna 2015 – prosíme, sbírejte a noste víčka dál – pomůžete tím lidem v Nováčku, kteří takto získané peníze využijí na volnočasové aktivity.

 

1. Schůzka ŠP

Čtvrtek 25.9.2014 v 7:15 hodin v učebně č. 80.

  1.  Přivítání nových členů ŠP + seznámení, představení
  2.  Plán činnosti ŠP na školní rok 2014/2015: pomoc při organizačním zajištění vánoční besídky 1. stupně, pomoc při realizaci Dne otevřených dveří, pomoc při zajišťování zápisu budoucích prvňáčků, vyhodnocení velikonoční soutěže, pomoc při zajišťování Dne dětí v MŠ.
  3.  Zelená školní zahrada – závěrečná realizace
  4.  Sběr víček pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ v Rabštejnské ulici v Plzni– 2. ročník – získané finanční prostředky budou použity na volnočasové aktivity obyvatel domova. V loňském školním roce jsme vybrali pro Nováček 510 kg víček (DOZP získal celkem 1700 kg, 5100 Kč – vedoucí DOZP poslala opět poděkování všem žákům, rodičům a učitelům za výraznou pomoc). Akce probíhá do konce dubna 2015. Každý čtvrtek od 7:30 do 7:55 hodin bude probíhat vybírání nashromážděných víček v prostorách cvičné školní kuchyňky (č. dveří 49). P. uč. D. Duchková bude průběžně odvážet víčka do DOZP Nováček Plzeň – termín odvozu bude vždy oznámen školnímu parlamentu.
  5.  Schůzky ŠP se budou konat nepravidelně – dle potřeby.

vicka 2014

Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - od 18.9.2020 - roušky... Pokračovat

2.10. 2020 - ředitelské volno

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit termín plánovaného ředitelského volna pro žáky Bolevecké ZŠ: pátek 2.10.2020 z důvodu konání voleb v budově školy. Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy... Pokračovat

Informace pro rodiče v případě podezření na výskyt onemocnění Covid-19

Vážení zákonní zástupci, v příloze zveřejňujeme postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19. Věnujte, prosím, pozornost prostudování těchto materiálů.... Pokračovat

Aktuální informace pro zákonné zástupce

VEDENÍ ŠKOLY ŽÁDÁ VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY PŘI TŘÍDNÍCH AKTIVECH NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DODRŽOVALI HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ A POUŽÍVALI ROUŠKY. Týká se to i dopoledních aktivů 1.9.2020 pro přípravný a první ročník. ... Pokračovat

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021... Pokračovat

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučo... Pokračovat

Termíny třídních aktivů a konzultací 2020/2021

Třídní aktivy: 1.9.2020 (úterý) - pouze 0., 1. ročník a 6. ročník 3.9.2020 (čtvrtek) - 2. - 9. ročník (s výjimkou 6. ročníku) 16.11.2020 (pondělí) 26.4.2021 (pondělí) ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 - zahájení školního roku 0.ROČNÍK (PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) 8:00 h třídní učitelka si děti vyzvedne na nádvoří školy před hlavním vchodem z Majakovského ulice, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy žáci 0.ročníku vchází do budovy školy postranním vchodem – na nádvo... Pokračovat

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY... Pokračovat

Archiv aktualit